Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

ING olarak amacımız; müşterilerimizin her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak ve bunu desteklemek için güçlü bir kurum kültürü gerekir. 2015 yılında ING Group NV (iştirakleri dahil olarak "ING" olarak ifade edilecektir) Turuncu İlkeleri hayata geçirdi. Bu ilkeler, "dürüstlüğü, her şeyin üzerine koyma” amacından esinlenilerek, kim olduğumuzu, nasıl çalıştığımızı ve müşterilerimizle olan güven ilişkimizi güçlendirmeye yardımcı olan bir manifestodur. Turuncu İlkeler aşağıdakileri kapsar:

ING Değerleri - ne olursa olsun bağlı kalacağımız ilkeler:

 • Dürüstüz
 • Sorumluyuz
 • Özenliyiz
ING Davranışları - birbirimize verdiğimiz taahhütler ve birbirimizin performansını değerlendireceğimiz standartlar:

 • Üstlenir ve gerçekleştirirsin 
 • Başkalarının başarmasına yardım edersin 
 • Her zaman bir adım önde olursun

Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Sıfır Tolerans Yaklaşımı


ING, kişilerin dürüstlüğe aykırı davranma risklerini, faaliyet gösterdiği her yerde, tüm ilişkileri ve ticari işlemlerinde, faaliyetlerini dürüst ve etik kurallara uygun bir şekilde yürütmek; Rüşvet ve Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı sergilemek suretiyle ele almaktadır.

ING, Üst Yönetimi, İcra Komitesi Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere tüm çalışanlarının Turuncu İlkelere uygun davranmasını ve bu yolla iş yapmasını beklemektedir.

Bu sıfır tolerans yaklaşımı, rüşvet ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğumuz anlamına gelmektedir. Rüşvet ödemeyiz ve asla ödemeyeceğiz; herhangi birisine herhangi bir amaç için uygunsuz teşvik vermeyiz ve vermeyeceğiz; rüşvet ya da uygunsuz teşvik ya da böyle algılanabilecek herhangi bir şey kabul etmeyiz ve etmeyeceğiz ya da kabul edilmesine izin vermeyeceğiz ve aynı şekilde bu yaklaşımımızı tüm müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, hizmet satın aldığımız firmalardan, iş ortaklarımızdan ve temsilcilerimiz dâhil ING'nin iş yaptığı veya ING adına hizmet sunmak veya ING adına ticari amaçla hizmet vermek üzere ilişki içinde olduğu tüm üçüncü kişilerden de bekleriz.

ING rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkesi, ING Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası’nda belirtilmiş olup aşağıda özetlenmiştir:

 1. İşlemleri Kolaylaştırma Amaçlı Ödemeler de dâhil olmak üzere, her türden Rüşvet ve Yolsuzluk, ister doğrudan ister başka bir taraf vasıtasıyla dolaylı olarak gerçekleştirilsin, kesinlikle yasaktır.
 2. Hediye ve Ağırlama daima orantılı ve makul olmalıdır. Hediye ve Ağırlama, meşru bir amaç için olmalı ve herhangi bir çıkar çatışması veya bu yönde bir algı yaratmamalıdır. Aşırılıktan ve müsriflikten daima kaçınılmalıdır. 
 3. ING, çalışanlarının veya üçüncü kişilerin/kurumların siyasi partilere hediye vermesine veya siyasi bağışlarda bulunmasına veya ING adına siyasi konum adaylarına Hediye veya Ağırlama sunmasına izin vermeyecektir.
 4. Ücretli veya ücretsiz stajlara ve Geçici Görevlendirmelere yönelik kararlar liyakate dayalı olmalı ve alıcıyı veya alıcı ile yakınlık ilişkisi bulunan kişileri usulsüz bir şekilde etkilemek için alınmamalıdır. 
 5. Şüpheli davranışlar sorgulanmalı ve usulsüz ödemelere veya faaliyetlere yönelik bilgiler (söylentiler) yönetime raporlanmalıdır. Gizli ihbar raporlama kanalları üzerinden de raporlama yapılabilir. 
Kamu Görevlileri

Politikalarımız kamu görevlileri veya devlet kurumları ile meşru ticari etkileşimi yasaklamazken, bunlar yerel mevzuat hükümlerine de uygunluğun sağlanması amacıyla ön onaylar ve alt limitler gibi daha dikkatli takip edilen sıkılaştırılmış koşullara tabidir.

Seyahat ve Konaklama

ING çalışanları, genellikle kurumsal ağırlama paketleri ile seyahat ve konaklama tekliflerini kabul etmemeli ve sunmamalıdır.

Hayır Kurumlarına Yapılan Bağışlar

ING çalışanları, yaptıkları yardımların iyi niyetli/gerçek hayır kurumlarına yapıldığından ve rüşveti gizlemek için kullanılmadığından emin olmalıdırlar.

Kayıt

ING çalışanları, üçüncü kişilerle ilgili masraf ve ödemelerin finansal kayıtlara doğru bir şekilde yansıtıldığından emin olmalıdırlar.

İhlaller

ING çalışanları, ihlalleri iç raporlama hatlarıyla bildirmeye teşvik edilir.

PDF indir