İnsan Kaynakları Politikası

ING Grubu olarak ana amacımız çalışanlarımızın ve müşterilerimizin, iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmaktır.
 
İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışanlarına, gücünü çalışanından alan bir Banka anlayışı içinde farklı olduklarını hissettiren ve onları geliştiren, destekleyen, adil ve yalın sistemleri benimsemektedir. 

Türkiye’de dinamik ve çevik yapımızla “eski köye yeni âdet” sloganıyla alışılmışın dışına çıkan ve ezber bozan bir bankacılık anlayışı getiriyor, yılmadan var olanı sorgulayarak hep daha iyisini bulmak için çalışıyoruz ve bundan büyük heyecan duyuyoruz. Üstelik bu yaklaşım sadece dışarıda müşteriler için değil içeride çalışanlarımız için de geçerli. Dolayısıyla İnsan Kaynakları süreçlerinde de her daim mevcut düzeni sorgulamak ve fark yaratmak üzere çalışıyoruz.  

İnsan Kaynakları (İK) politikamız, kendi liderlerimizi bankamız bünyesinde yetiştirmekten geçiyor. Kişisel gelişim ve liderlik konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. ING’lilerin potansiyelini ortaya çıkaracak, etkin ve üretken bir ortam sağlayacak yöneticilerin başarının anahtarı olduğuna inanıyor ve bu anlayışla yönetici gelişim programlarına önem veriyoruz.

ING her zaman tercih edilen ve teşvik eden bir işveren olarak faaliyetlerini sürdürmek istemektedir. ING'ye katılan her kişi oryantasyon kapsamı sırasında "ING Turuncu İlke" hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Turuncu İlke ING Değerleri ve ING Davranışlarından oluşmaktadır.  

ING Türkiye olarak, Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen bankası olma hedefinde 3 öncelikle hareket ediyoruz;

İnsan Kaynakları önceliklerine dönüştürülen ve Banka stratejileri doğrultusunda oluşturulan bütçeye uygun olarak, norm kadrolar dahilinde işe alımlar gerçekleştirilmektedir. Başvurular anlaşmalı insan kaynakları portallarından yapılmakta, işe alım yapılacak pozisyonlar bu kanallar ile duyurulmaktadır. Gerekli görülen durumlarda danışmanlık firmaları ile de çalışılmaktadır. ING olarak yeni mezunların Bankamıza ve sektöre kazandırılması önemsenmekte ve bu kapsamda yetiştirilmek üzere yeni mezunların alımı da yapılmaktadır. Bu tanımda Şubelerimizde Bireysel, Kobi ve Ticari satış kadrolarında görevlendirilmek üzere Satış Yöneticisi adayları (Sales Trainee),  Genel Müdürlük Yönetici adayları IITP), İç Kontrolör Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı ve Kahramanmaraş’taki Operasyon Merkezi’mizde operasyon ve çağrı merkezi için alımlar yapılmaktadır. Yaş, cinsiyet veya diğer farklılıkları gözetmeden, herkese eşit kariyer fırsatları teklif edilir. ING iş kolları içinde çeşitli takımlar kurarken ve iç kültürü beslerken bilinçli olarak çeşitliliğe odaklanılır. Bu yaklaşımın anahtar noktaları şunlardır: 

  • En iyi kişileri etkilemek ve olabilecek en büyük yetenek havuzuna dokunabilmek, çeşitli altyapılardan gelen kişileri işe almak, 
  • Her iş kolunun farklı takımlar yaratması için duruma özel planlar geliştirmek, 
  • Farklı altyapılardan gelen öğrencileri staja teşvik etmek, 
  • Farklı alanlarda eğitim almış öğrenciler için de çekici bir işveren olmak. 

Banka'nın bilinirliğini ve tercih edilme oranını artırarak işe alımlara destek olmak amacıyla düzenlenen, üniversitedeki gençlerin kendilerini ifade edebildikleri Genç Yetenek Platformu olan Practica Kampı  9 yıldır düzenlenen bir yarışmadır. Gençlerin hem yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerini eğlenceli bir turnuva içerisinde geliştirdikleri, hem de birbirleriyle bakış açılarını paylaştıkları önemli bir organizasyondur.


İK seçim kriterlerimizin başında da sorgulayan, öğrenmeye açık profiller yer alıyor.  Tüm İK süreçlerimizi performans odaklı olarak düzenliyor; tüm çalışanlarımız için adil, şeffaf, eşit fırsatlar sunan ve kariyer odaklı ve bir yol izliyoruz. Biz başarılı bir İK yönetiminde çalışma modelinin önemli olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. 

İşbirliği Modeli ile çalışmanın gücüne inanıyoruz. Hedef ve stratejilerimizi çalışanlarımızın katılımıyla beraberce belirliyoruz. Bunun tek takım, ortak hedef ve ortak başarı için vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. 

Unvan ve hiyerarşi gözetmeyen herkese açık platformlara sahibiz. Çalışanlarımızın fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri, pek çok platform ve mecra tasarlıyoruz. Çalışanlarımızın tüm projelerimize, aktif bir rol üstlenebilecekleri ve ING’nin her bir başarısına katkı sağlayabilecekleri şekilde dahil olmalarını sağlıyoruz. Unvan ve hiyerarşik düzen gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın düşünce ve fikirlerine aynı oranda değer veriyoruz. Ve bu yolla fikirlerin yayılımını da sadece yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru da gerçekleştiriyoruz. Kurum içi girişimcilik platformumuz olan İnovasyon Kampı – “Innovation Bootcamp” ile ING Türkiye ve diğer ING Grubu ülkelerinde çalışan ING’lilerin yenilikçi fikir/proje geliştirmelerini teşvik ediyoruz.

Her gün biraz daha mobiliz. Mobil bankacılık platform ve uygulamaları sayesinde, müşterilerimiz için olduğumuz kadar çalışanlarımız için de her an her yerde erişilebilir sistemler kurguluyoruz. İşimizi müşterilerimize daha iyi servis vermek için geliştirirken, aynı şeyi çalışanlarımız için de uyguluyoruz.  

Çevik çalışma metoduna sahibiz. Bu metot, yaşayan modellere sahip olmamıza, süreçlerimizi her zaman yeniden gözden geçirip düzenleyebilmemize yardımcı oluyor. Kendimizi sadece önceliklerle sınırlamıyor; planlarımızda, ortaya konulan sürdürülebilir gelişim süreçlerimizde daha esnek oluyor, zamanımızı daha etkin kullanıyoruz. Aynı zamanda çalışanlarımızın sürekli daha iyisini yapmak üzere mevcudu sorgulamasına, katılımcı olmasına imkan sunuyoruz. 

ING, çalışanlarının performansına, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerine, eğilim ve isteklerine titizlikle yaklaşmayı ve bunları en iyi şekilde kullanacakları pozisyonları sunmayı önemsemektedir. 

Bu amaçla onları birçok araç ve yöntemle gözlemenin yanı sıra, geleceklerini yapılandırmaları için kılavuzluk etmektedir. Bu amaçla çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine, kariyer planlarına daha fazla yatırım yapmak, işkolları arasındaki geçişleri somut ve ölçülebilir göstergelerle desteklemek ve çalışanlarına fırsat ortamı sunmak ve öncelikle iç kaynaklardan kaynak yaratmak için Kariyer Adımları Programlarını devreye almış ve geliştirmeye devam etmektedir. ING Uluslararası Yetenek Programı (IITP) ile uzun vadede Banka'ya üst düzey kadro yetiştirmeyi planlamaktadır. Program dahilinde her yıl ING Grubu'nun bulunduğu ülkelerin her birinden yeni mezunlar seçilmekte ve bu gençler seçtikleri iş alanlarında bir program dahilinde yetiştirilmektedirler. Yurt dışında gerçekleşen eğitim programlarını da içeren, toplam 4 yıllık süreçten sonra genç yetenekler ING globaldeki seçeneklerden de faydalanarak kariyerlerine devam etmektedirler.

ING için uluslararası görevler, kazandırdığı tecrübe nedeni ile önem taşımakta olup Banka çalışanlarına ING globaldeki fırsatlardan yararlanma olanağı sunulmaktadır. Kısa süreli ve uzun süreli olarak yapılan görevlendirmeler, ING için doğru insanların doğru zamanda doğru yerde çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası görev politikaları ING Grubu'nun global çatısını oluşturan politikaların devamı niteliğinde olup, söz konusu politikalar gerek ING Grubu'nun, gerekse çalışanların başarısını gözetmekte ve iki tarafında memnuniyetine odaklanmaktadır.

Banka çalışanları, ING'de işe başladığı ilk günden itibaren kariyeri boyunca sürekli eğitimlerle desteklenmektedir. Çalışanların mevcut görevinde veya görev değişikliklerindeki bilgi ve becerisini artırmaya yönelik planlanan sınıf içi, işbaşı ve e-eğitimlerle de çeşitlendirilerek Banka'nın performans gelişimi sağlanır. Bununla birlikte Banka stratejileri ile bağlantılı proje bazlı düzenlenen butik eğitimlerle de, çalışanların süreçlere hızlı adaptasyonu desteklenmektedir. Eğitimlerin amacı, çalışanların kariyer planlaması dahilinde katıldığı eğitim programlarıyla, teknik ve kişisel yetkinlik becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.

ING Global tarafından başlatılan En İyi İşveren Programı kapsamında belirlenen 22 standart arasından 2011 Ekim ayında öncelikli çalışma alanları belirlenmiştir. Bu alanlar, "Kariyer Yönetimi", "Performans Yönetimi", "Çalışma Ortamı/Well-being" ve "Turuncu İlke"dir. 2013 yılında tüm ülkelerde En İyi İşveren Programı kapsamında birlikte hareket edilmesi amacıyla "Performans Yönetimi", "Eğitim & Gelişim", "Verimli ve Etkili İşbirliği ile Çalışma" öncelikleri belirlenmiştir. ING Türkiye En İyi İşveren projelerinde 2011 ve 2013 yılında belirlenen tüm bu öncelikleri geliştirmeye odaklanmaktadır.

Performans yönetimi
ING olarak her yıl performansın adil, şeffaf ve belirli kriterlerle değerlendirilmesi amacıyla; hedef ve yetkinliklerin belirlenmesiyle başlayan, ara değerlendirme ve yılsonu değerlendirmeyle sonuçlanan bir süreç yönetiyoruz. ING’de Performans yönetiminin ana sloganı: “Performans sensin, bu sürecin sahibisin.”  

Çalışanlarımızın performanslarını ya da yetkinliklerini artırmak, kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve açığa çıkarmalarını sağlamak amacıyla Mentorluk ve Koçluk Programları yürütüyoruz. 

ING, çalışanlarının ölçülebilir hedeflerinin olması ve bunları başarmak amacıyla birbirlerine kenetlenerek ortak bir başarı kültürü paylaşmalarının kârlılığı ve büyümeyi artıracağına inanmaktadır. Bu doğrultuda, ING performans yönetim sistemleri olan Success@ING ve Başarı Vitrini tüm personelin, iş hedefi,Turuncu İlke’yi Temsil Eden Davranışlar ve sınırları aşan hedef ana başlıklarında değerlendirilmesine ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışanların gelişimine yönelik olarak kurulmuştur. Değerlendirme sonuçları, çalışanların kariyer olanakları, yetenek programları, eğitim planlamaları, ücret ve yan hakları uygulamalarında veri olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Nitelikli insan kaynağının yeterince değerlendirilmesi amacıyla Banka'daki yükselme süreci, yüksek performans gösteren davranış, mesleki bilgi ve beceri, eğitim düzeyi ve sorumluluk bilinci ile bir üst unvanda görev yapabilecek bütün personelin kadro olanakları çerçevesinde terfi edebilmesine yönelik olarak düzenlenmiştir.

Kariyer yönetimi
Kariyer Fırsatlarını önce Bankamız içinde duyurarak çalışanlarımıza çalışanlarımıza hem yurtiçinde hem de yurtdışında farklı rollere başvurma imkanı sunmaktayız. ING’nin global rollerindeki kısa ya da uzun süreli olarak yapılan görevlendirmeler, ING için doğru insanların doğru zamanda doğru yerde çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Programlar 3 aydan 5 yıla kadar değişen sürelerde olup, yetenek ve deneyimleri göz önünde bulundurularak farklı ülkelerdeki boş pozisyonlara geçici olarak atanma olanağı sunmaktadır. Bu görevlere atanan çalışanlar, çalıştıkları iş kolu yöneticisinin ve İnsan Kaynakları çalışanlarının desteği ile hem kişisel gelişimlerine hem de kariyer gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadırlar.

ING’de performans değerlendirme dönemlerini takiben, tüm çalışanlarımızın yılda iki, defa terfi etmelerine imkan tanıyoruz. ING’de çalışanlarımıza aramıza katıldıkları dönemden itibaren kariyerlerine ne şekilde yön verebileceklerini detaylıca anlatıyoruz.  Yönetici olmak için gereken yetkinlikleri en üst seviyede taşıyan çalışanlarımızın belirlenmesini ve Bankamızı geleceğe taşıyacak yöneticilerin içimizden yetiştirilmesini amacıyla “Turuncu Yetenekler” Programımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız Turuncu Yetenekler Programı ile hali hazırda Şube Müdürü atamalarını kendi içimizden, yetenek havuzumuzdan yapıyoruz. Genel Müdürlük çalışanlarımız için de bu havuza sahibiz. Genel Müdürlük; grup müdürü ve üzeri unvana sahip yöneticilerimiz için Özyeğin Üniversitesi işbirliği ile “Yönetici Gelişim Programı”nı 2016 itibariyle hayata geçirdik.

Şubelerdeki çalışma arkadaşlarımıza farklı iş kollarına geçiş imkânı sunarak gelişimlerini desteklemek amacıyla “Kariyer Adımları” Programı’na sahibiz.  

Yetiştirdiğimiz ve yetiştireceğimiz liderlerin ve tüm şube çalışanlarımızın eğitimlerini sürekli kılmak adına; ING Akademi unvan ve yetkinlik bazlı mesleki eğitim ve kişisel gelişim planları kurguluyor. Görev ve pozisyona göre farklılık gösteren eğitim ve gelişim planlarını tek bir çatı altında topladığımız sürekli gelişim imkânı sunan bir program modeline sahiptir.  Şube çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak onları şube müdürlüğüne hazırladığımız “Şube Sertifikasyon Programımız” da çalışanlarımız tarafından yoğun ilgi ile karşılanan bir di��er uygulamamız.

Eğitim platformumuzu dijitale ve mobile taşıdığımız ING Mobil Akademi e-eğitim ve video portalı sayesinde kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerini her zaman her yerden erişilebilir kılıyoruz. Çalışanlarımıza sunduğumuz mobil uygulamalarla zamandan tasarruf sağlıyoruz. 
 
En çok çalışılmak istenen banka olma hedefimizi sağladığımız eğitim ve kariyer imkanlarının yanı sıra çalışanlarımıza daha iyi bir çalışma ortamı sunarak destekliyoruz.  


Sosyal Olanaklar
Çalışanlarımızı gönüllülük faaliyetlerine yönlendirmek ve gönüllü çalışmalara imza atan çalışanlarımızın faaliyetlerini tek bir çatı altından birleştirmek amacıyla ‘Turuncu Kalpler’ kurumsal gönüllülük programını yürütüyoruz. Program kapsamında, ING çalışanları hem sosyal sorumluluk projelerine zaman-yetenek ve maddi destek yönünden katkı sunabiliyor hem de kendi projelerini paylaşabiliyor. ‘Turuncu Kalpler’, “İyiliğe Gönül Ver” mottosuyla çalışıyor.

Genel Müdürlük binamızda Starbucks, spor salonu, kuaför, basket sahası gibi özel alanlarımız yer alıyor.  

“Turuncu Fırsatlar” ile Türkiye çapında 100’e yakın marka ile ING çalışanlarına özel indirim anlaşmaları gerçekleştiriyoruz 

Çalışanlarımızın ekip çalışmalarının gereklilikleri doğrultusunda, ihtiyaçlarına göre esnek çalışma saatlerine sahip olacakları modeller kurguluyoruz. SaatlerimFlexi, YerimFlexi, KariyerimFlexi ve FaydamFlexi dediğimiz 4 alt ürünü içeren Flexing ile çalışanların iş ve özel hayatları arasında denge sağlayarak verimliliğin artmasını amaçlıyoruz. Zaman, çalışma yeri, kariyer ve sağlanan haklar açısından esneklik sunan bu uygulamamızla amacımız çalışanlarımızın iş-özel hayatlarında sağlıklı denge kurabilmeleri. 

“Kıyafet zorunluluğuna son” veriyoruz. Sektöre bir ilk getirdik ve kravat zorunluluğunu kaldırdık. Takım elbise yerine çalışanlarımız daha rahat ve şık bir kıyafet uygulamasına geçti. 

“ING’ye hoş geldiniz izni” uygulamamız ile aileye yeni katılan ING’liler ilk yıllarında 5 gün izin kullanabiliyor.

“Çocuğum ve Ben İzinleri kapsamında”; 
  • “İlk gün okul izni” ve “Karne günü izni” uygulamalarımızla 3-14 yaş arası çocuk sahibi anne ve babaların Okulun ilk ve son gününde çocuklarının yanında olmalarına,
  • Çocuğumla Turuncu Gün uygulaması ile aynı yaş grubunda çocuk sahibi olan anne ve babaların yıl içinde 1 gün çocuklarıyla istedikleri gibi beraber olmalarına,
  • Anne adayları için doğum gerçekleşene kadar her ay rutin kontrollerinde 1 gün “Bebeğim Olacak İzni” kullanmalarına olanak tanınmaktadır.