Genel Yaklaşımımız

İklim değişikliği, eşitsizlik, ekonomik az gelişmişlik ve temel insan hakları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlediği sorunlar, dünyamızın ve insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Sürdürülebilirlik ise bu sorunların üstesinden gelmek ve yaşamın her alanında gerçek bir değer yaratmak üzere kişi ve kurumları ortak hareket etmeye ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyor. 

Tüm aktörler bu sorunlara çözüm bulmak için çalışırken, bir yandan da sorunlar da çoğalıyor ve daha karmaşık hale geliyor.. Dolayısıyla, iş dünyasının kökten çözümler için aksiyon alması ve öncü sektörlerden biri olan bankacılık sektörünün de bu değişime liderlik etmesi gerekiyor. 

Bu kapsamda, ING olarak iş dünyasının odağını ekonomik büyümeden de öte, insan, doğa ve gezegen odağında da daha bütüncül ve sorumlu bir şekilde geliştirme yolculuğunun öncüleri arasında yer alıyoruz. “Sürdürülebilirlik işimizin kalbinde” mottosuyla başta iklim ve finansal sağlık olmak üzere sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 

ING Grubu’na paralel olarak iş yapmanın çevreye ve topluma duyarlı yollarını tanımlamada öncü olma misyonunu taşıyoruz. Şirketimiz, müşterilerimiz, içinde bulunduğumuz topluluklar ve çevremiz için yaşanılabilir bir gelecek inşa etmek üzere belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sorumlu bir duruş sergiliyor.
ING olarak iklim alanında olumlu etki yaratmak için finansman sağlıyoruz ve portfoyümüzün karbon açısından en yoğun kısımlarını 2050 yılına kadar net sıfıra ulaştırmayı hedefliyoruz. Buna TERRA yaklaşımı diyoruz. TERRA yaklaşımımızla bankacılık faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında yürütüyoruz. TERRA yaklaşımımız doğrultusunda bankacılığı aktif olarak kullanırken hem bizim hem de müşterilerimizin çevre ve toplum üzerinde operasyonel etkisinin sürdürülebilirlik açısından sorumluluklarımızla uyumlu bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olmak üzere çalışıyoruz.

Global bir kurum olarak, dünyamız ve üzerinde yaşayan tüm canlılara daha iyi bir gelecek sunmak için daha fazlasını yapmak ve tüm dünyada bir etki yaratmak üzere önümüzdeki fırsatın ve bu konudaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz.  ING olarak gelişimin daima mümkün olduğunu ve dünyamız için daha fazlasını yapabileceğimizin de farkındayız. 

Peki daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için ING Grubu ve ING Türkiye olarak neler yapıyoruz?

 • Öncelikli olarak iklim eylemine odaklanıyoruz.
  • ING’de kendi operasyonlarımızda net sıfır için çalışarak örnek teşkil ediyoruz. Önceliğimiz kendi karbon salınımımızı sıfırlamak. Yani net sıfır hedefimize ulaşmak. Bu amaçla, ING olarak operasyonlarımızın iklim üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde ölçüyor; karbon ayak izimizi azaltacak ve tamamen ortadan kaldıracak adımlar atıyoruz. Operasyonel verimliliği artıracak çözümlere yatırım yaparken, ofislerimizde %100 yenilenebilir enerjiden faydalanıyoruz. 
  • Satın alma süreçlerimizi de sürdürülebilir bir biçimde sürdürüyor ve 2007’den bu yana oluşan karbon emisyonlarımızı telafi etmek üzere geriye dönük çalışmalar gerçekleştirerek aksiyon alıyoruz.

 • Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için gerekli olan çevresel ve toplumsal dönüşümde üzerimize düşeni yaparak, finansmanımızı küresel iklim hedeflerini karşılamaya yönlendiriyoruz.
  • Yeşil kredi ve tahviller ile sürdürülebilirlik bağlantılı ürünlerde kullanılmak üzere ING Grubu olarak tüm dünyada yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyoruz.  Yeşil gelecek hedeflerimiz çerçevesinde, karbon salınımını artırabilecek  yeni petrol ve gaz sahası gibi projelere desteğimizi tamamen sonlandırdık ve artık portföyümüzü hidrojen, karbon yakalama ve enerji depolama gibi düşük karbon teknolojilerine yönlendiriyoruz. Böylece küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 C derece altında tutmak için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirerek 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. 
  • Dünyada ve Türkiye’de kendi işlerini daha sürdürülebilir kılmak için yeni yollar arayan müşterilerimize danışmanlık ve sürdürülebilir finansman olanakları sağlamaya çalışıyoruz. finansman taleplerinde sürdürülebilirlik kriterleri belirliyor, gerekli iyileştirmeleri saptıyor ve hayata geçirmelerine destek olmaya gayret ediyoruz. 

 • ING Türkiye olarak Tüzel Bankacılık müşterilerine yönelik olarak hayata geçirdiğimiz ve ING Grubu ile birlikte yürüttüğümüz program kapsamında, müşterilerimize avantajlı ING Sürdürülebilir İş Kredisi sunuyoruz ve sürdürülebilirlik odaklı etkinlikler ile bu alandaki farkındalığı artırıyoruz.
 • Sürdürülebilir bir gelecek için iş birlikleri yapıyoruz.    

  • Hiçbir sektörün ya da bankanın tek başına dünyanın sorunlarını çözemeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle herkesi kapsayan bir yaklaşımın tek yol olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda iklim, insan hakları ve finansal sağlık gibi konularda ortaklıklar ve iş birlikleri oluşturarak etkimizi artırmaya çalışıyoruz. ING Grubu’nun bağlı olduğu Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) ve Paris İklim Anlaşması kapsamında, ING Türkiye olarak küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derece santigrat altında tutmak hedefine katkıda bulunmak üzere çalışıyor ve kendi ayak izimizi azaltma çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca ING Grubu olarak üye olduğumuz uluslararası kuruluşlar ve bağlı bulunduğumuz endeksler aracılığı ile edindiğimiz global deneyiminden ING Türkiye olarak yararlanıyoruz.
  • ING Türkiye olarak da müşterilerimizi güçlendirmek üzere çok çeşitli bir portföyle sürdürülebilirlik bağlantılı ürünler sunuyoruz. 
  • Ayrıca, Türkiye’de kamu ve özel sektör tarafından yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına danışmanlık ve finansman sağlıyor, finans sektörüne sürdürülebilir finans alanında global tecrübemizi aktarıyor ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiği büyük projelere finansal destek veriyoruz.

 • Finansal sağlığı ve kapsayıcılığı geliştirmek için çalışıyoruz.
  • Finansal sağlığı iyileştirmek için bilgi, inovasyon ve katılım olmak üzere üç alana odaklanıyoruz. Doğru zamanda doğru karar alabilmeleri için müşterilerimizi ve toplumu bilgilendiriyoruz. Müşterilerimizin daha iyi finansal kararlar almalarına yardım edecek yeni tasarruf araçlarını hayata geçiriyoruz. Toplumun finansal sağlığını güçlendirmek için iş birlikleri sağlıyor ve toplumsal yatırım projeleri gerçekleştiriyoruz.

 • Tüm ilişkilerimizde biyolojik çeşitliliğin ve insan haklarının korunmasını teşvik ederken, bağlantılı çevresel ve sosyal riskleri yönetiyoruz.
 • Ve çalışanlarımızı tüm bu çalışmalara katkıda bulunmaları için ING İnsan Hakları Bildirisi ve ING Çevre Bildirisi gibi taahhütlerimizi kapsayan “Çevresel ve Sosyal Politikalarımız” ile yetkilendiriyoruz.