ING Ana Sözleşmesi

Banka'nın başlıca amacı ve iştigal konusu halen yürürlükte olan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde, her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.

ING Bank A.Ş Ana Sözleşmesi

ING Bank A.Ş'nin kuruluşunu gösteren, şirketin kuruluş amacı, sermayesi, merkezi, Yönetim Kurulu görev ve yetkileri gibi temel konularda bilgi veren sözleşmedir.

PDF İndir