Etik Raporlama

Etik ilkeler ING BANK A.Ş. ve tüm İştirak çalışanlarının görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı çalışanlar, müşteriler ve Banka arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir. 

Bunlarla sınırlı olmamak üzere örnekler aşağıdaki gibidir. 

İstenmeyen davranışlar
Kara para aklama veya terörün finansmanı
İnsan haklarını ihlal eden veya çevresel suçlar işleyen müşterilerin finansmanı
Gizlilik veya mahremiyet ihlalleri
Dolandırıcılık
Rüşvet veya yolsuzluk
Muhasebe, iç muhasebe kontrolleri veya denetim konuları
Piyasa manipülasyonu
İçeriden öğrenilen bilgi ticareti
Mevzuat ihlali.

Bu ilkelere aykırı tutum ve davranışlar  Bankamızca hassasiyetle ele alınmaktadır. 

Bankamızla olan süreçlerinizde bu kapsamda olabileceğini düşündüğünüz hususlar için aşağıda yer alan iletişim adresimizden bizlere bildirimde bulunabilirsiniz. Bildirimleriniz Bankamız iç politikalarına uygun olarak incelenecektir. 

Etik hat aracılığı ile tarafımıza yaptığınız bildirimlerde yer alan kişisel verilerinizin gizliliği sağlanacaktır. Etik Raporlama Uygulaması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim: Etik Hat [ING] Etikhat@ing.com.tr