Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI SERMAYE MİKTARI (TL) HİSSE ADEDİ PAY ORANI (%)
 ING Bank N.V. 3.486.267.793 3.486.267.793 99,999999885264
 John T. Mc Carthy 1 1 0,000000028684
 A. Canan Ediboğlu 1 1 0,000000028684
 Karst Jan Wolters 1 1 0,000000028684
 Mürüvet Semra Kuran 1 1 0,000000028684
 TOPLAM 3.486.267.797 3.486.267.797 100,000000000000