Çevresel ve Sosyal Politikalar

ING Grubu, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ve kurduğu iş ilişkilerinde çevresel duyarlılığa ve insan haklarına öncelik vermektedir. Finansal kararlarda ve aracılık edilen işlemlerde ulusal ve uluslararası kanun ve düzenlemelerin yanında topluma karşı sorumluluk bilinci ile oluşturulan ING iç politikalarına uygun hareket edilmektedir.

Toplumsal, etik ve çevresel vizyonumuz ışığında faaliyetlerimize yön vermesi amacıyla oluşturulmuş Çevresel ve Sosyal Risk Politikalarımız, ING’nin kredi risk yönetimi uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Başka bir deyişle, faaliyetlerimizin olası tüm sosyal ve çevresel yan etkileri (ormanların yok edilmesi, hava kirliliği, çocukların çalıştırılması ve tartışmalı silahlar gibi) derinlemesine incelenmektedir. Politikalarımız; insan hakları, iklim değişiklikleri gibi konular ile ilgilenen organizasyonlar, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız ile beraber yaptığımız çalışmalar ile geliştirilmekte ve güncellenmektedir. Her müşteri ilişkisi öncesinde, Çevresel ve Sosyal Risklere yönelik hazırlanan ve düzenli olarak güncellenen politikalar kapsamında ilk uyum değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir. İlk uyum değerlendirmesi sonrası oluşan iş ilişkileri, sürekli izleme ile desteklenmektedir. Bu bağlamda, ING'nin spesifik ekipleri müşteri, aktivite, sektör ve işlem özelinde potansiyel çevresel ve sosyal hassasiyetler konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

Bununla birlikte, ING Grubu, 2003’ten bu yana Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator Prensipleri’ni gönüllü olarak kabul eden uluslararası bankalar arasındadır. Bu çerçevede, proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riski gözetilmekte ve ilgili standartlar paralelinde hareket edilmektedir. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştır. ING Grubu 2007’den bu yana faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. ING Grubu sürdürülebilirlik konusuna paydaşlarının yaklaşımını belirlemek ve iş yapış şekillerini faaliyet gösterdiği toplumların kendisinden beklenti ve ihtiyaçlarına uygun şekilde iyileştirmek için her yıl ING Önemlilik Anketi düzenlemektedir. Sonuçlar ING Yıllık Raporunda yayınlanmakta ve stratejideki öncelikler paydaşların görüşleri doğrultusunda güncellenmektedir.

ING, faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir bankacılık konusunda değişimin ön sıralarında yer almaktadır. Türkiye’de enerji, inşaat ve altyapı alanında sürdürülebilirlik kapsamında ciddi adımlar atan ING, çevre duyarlılığı yüksek projeleri özellikle takip etmekte ve desteklemektedir. Bu bağlamda Yenilenebilir Enerji alanındaki yatırımların desteklenmesi de gündeme alınmıştır.

Yeşil işletmecilik kapsamında gerek müşteriyle temas edilen şubelerde gerekse Genel Müdürlük ofislerinde özellikle ısı ve enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çevre dostu bina kriterlerine göre tasarlanan ING’nin Kahramanmaraş’taki Operasyon ve Çağrı Merkezi ise “sürdürülebilir” ve “insan odaklı” tasarım çözümleri bakımından bir örnek olmuştur.

Diğer yandan ING satın alma faaliyetlerinin sürdürebilirliğini geliştirerek, sürdürülebilir ürün ve hizmet sunulmasını ve satın alınan ürün ve hizmetlerin çevresel ve toplumsal boyutlarının dikkate alınmasını teşvik etmeye büyük önem vermektedir. ING, tedarikçilerinden de etki alanları çerçevesinde, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili bir dizi temel değeri benimsemesini, desteklemesini ve kurumsal olarak yazılı düzenlemelerine dâhil etmesini beklemektedir. Bu kapsamda, tedarikçilerinden, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile yükümlü olduğunu kabul etmesini beklemektedir. Yapılan sözleşmelerde tedarikçilerinden bu ilkelere uyum konusunda kesin bir taahhüt almaktadır.

ING İnsan Hakları Bildirisi

ING, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin amaçlarını desteklemekte ve ilkelerini tüm dünyadaki faaliyetlerine uygulamaya gayret etmektedir.

PDF İndir

ING Çevre Bildirisi

ING Grubu sağlıklı ekonomik büyüme ve çevreyi koruma olgularının bir madalyonun iki yüzü olduğu tezini desteklemektedir.

PDF İndir