Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

ING Bank A.Ş. politikasının temelinde müşteri kaynaklı uyum riskinin yönetimi bulunmakta, ayrıca; 

  • Sürekli olarak ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve yaptırımların gerekliliklerine uyulması,
  • Risk bazlı “Müşterini Tanı” ve “Müşterini İzle” prensiplerinin uygulanması,
  • Şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirimi,
  • Banka’nın ulusal ve uluslararası otoriteler nezdinde itibarının ve marka değerinin korunması hususları gözetilmektedir. 
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı, farklı faaliyet alanlarında çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır.

Risk bazlı yaklaşım, faaliyet alanına göre potansiyel suç geliri aklama risklerinin ölçülmesini, kriterler tanımlanmasını, riskleri azaltmak için uygun yöntemlerin devreye sokulmasını ve risklerin kontrol edilmesini sağlar. Bu kapsamda ING Bank A.Ş. suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanına ilişkin işlemleri engellemek amacıyla müşteri işlemlerinin izlenmesi, raporlama, kayıtların saklanması, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili yeterli prosedürlerin oluşturulması konusunda gerekli çalışmayı risk odaklı bir yaklaşımla düzenler ve bu kapsamdaki risklerin kontrol edilmesini sağlar.

Detaylı bilgiye aşağıdaki dokümandan ulaşabilirsiniz.

PDF indir