Görünmez kazalara karşı her zaman hazırlı olun

Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu oluşabilecek vefat, maluliyet ve kaza sonucu tedavi masrafları teminatları ile sizi ve sevdiklerinizi koruma altına alıyoruz. 18-64 Yaş arasında sağlıklı olan her birey Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası'ndan faydalanabilir. Sigorta süresi 1 yıldır. 

Poliçenizin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kullanabileceğiniz Diş ve Göz Paketleri de hediye!

* Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır, ING Bank A.Ş. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin yetkili acentesidir.

Teminatlar

Paket 1

 • Vefat Teminatı: Herhangi bir nedenden dolayı vefat halinde, poliçenizde belirtilen teminat tutarı kadar sevdiklerinize tazminat ödemesi yapılır.
 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, hemen veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde vefat halinde poliçenizde belirtilen teminat tutarı kadar sevdiklerinize tazminat ödemesi yapılır. Kaza sonucu vefat durumuna karşı teminat tutarınızı daha yüksek bir tutarda belirleyebilirsiniz.

Paket 2

 • Paket 1 kapsamındaki teminatlara ek olarak;
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Kaza sonucu olarak hemen gerçekleşen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde oluşan sürekli sakatlık halinde tazminat ödemesi yapılır.
 • Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı: Poliçe süresi içinde teşhis edilen bir hastalık sonucu, teşhis tarihinden itibaren bir sene içinde daimi maluliyet oluşması durumunda tazminat ödemesi yapılır.
Sigorta Süresi

Bu pakette sigorta süresi 5 yıldır. Sigortanızın süresini uzatmak istediğinizde 5 yıllık dönemlerle başvurunuz yenilenerek prim tablonuz güncellenir. Sigorta süresi ile yaşınızın toplamı en fazla 65 olmalıdır.

Avantajlar

Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası ile Benefit Global Hizmet Ağı içerisinde yer alan hekimlerden poliçe başlangıç tarihini takip eden 1 yıl boyunca birer kez kullanabileceğiniz Diş ve Göz Paketleri'ne ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. 

Diş Paketi'nin içeriği:


 • Diş Hekimi Muayenesi
 • Diş Taşı Temizliği (alt ve üst çene)
 • Tek Diş Röntgen Filmi
Ayrıca diğer tüm tedavilerinizde de Türk Diş Hekimleri Birliği asgari fiyat tarifesinden faydalanabilirsiniz. 

Göz Paketi'nin içeriği:

 • Ücretsiz Göz Taraması (miyop, astigmat, hipermetrop, göz tansiyonu tespitleri)
 • Diğer tüm tetkik ve ameliyatlarda %30’a varan indirim

Teminatlar

 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalının kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, hemen veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümü halinde yasal mirasçılarına ya da belirlediği kişilere ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli sakatlık tazminatı ödenir.
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Sigortalının kaza gününden itibaren bir sene zarfında yapacağı tedavi masrafları poliçede belirtilen teminat limiti ve Ferdi Kaza Genel Şartları dahilinde kendisine ödenir.
Tam Koruma Ferdi Kaza 
Ürün Fiyatı 198 TL
Kaza Sonucu Vefat Teminatı  75.000 TL
Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı 75.000 TL
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı 1.000 TL
Diş Paketi Var
Göz Paketi Var

Avantajlar

 • Prim Garantisi
Yaşınıza ve teminat tutarınıza göre belirlenen ödeme planının, sigorta süresi boyunca geçerli olacağına ve sürpriz prim artışlarının olmayacağına dair size verdiğimiz garantidir.

 • Yenileme Garantisi Nedir?
Poliçeniz yürürlüğe girdikten sonra, sigorta süresi boyunca sağlık durumunuzla ilgili olarak herhangi bir tıbbi inceleme ve değerlendirme istemeyeceğimize dair verdiğimiz garantidir.

Teminatlar

 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalının kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, hemen veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümü halinde yasal mirasçılarına ya da belirlediği kişilere ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli sakatlık tazminatı ödenir.

Neden Kredim Güvende Sigortası almalıyım?

Yaşam Kaybı
 

Yaşam kaybı durumunda, kredi kartı ekstreniz sigorta teminatınız kapsamında bankanıza ödenir. Böylece sevdiklerinizin, yokluğunuzda dahi yaşam standartlarını koruyabilmeleri için önleminizi almış olursunuz. 

İstem Dışı İşsizlik 

Sigortanız süresince istem dışı olarak işinizi kaybederseniz, poliçenizdeki teminat tutarı size ödenir. Böylece işsiz kalmanız durumunda ekstreniz için endişelenmezsiniz. 

Kaza Sonucu Maluliyet 

Herhangi bir kaza sonucu iş göremez hale gelmeniz durumunda, poliçenizdeki teminat tutarı size ödenir. Bu güvence ile ekstre borcunuz için endişelenmek durumunda kalmaz, sağlığınıza odaklanabilirsiniz.

Neden Kredim Güvende Sigortası almalıyım?

Yaşam Kaybı

Krediniz devam ederken başınıza gelebilecek olası bir yaşam kaybı durumunda, kalan kredi borcunuz sigorta teminatınız kapsamında bankanıza ödenir.

Böylece sevdiklerinizin yokluğunuzda dahi yaşam standartlarını koruyabilmeleri için önleminizi almış olursunuz.

Kaza Sonucu Daimi Tam Maluliyet

Herhangi bir kaza sonucu, daimi olarak malul kalmanız durumunda, poliçenizdeki teminat tutarı size ödenir.

Bu güvence ile kredi borcunuz için endişelenmek durumunda kalmaz, sağlığınıza odaklanabilirsiniz.

Poliçenizde işsizlik teminatı varsa, istihdam durumunuza bağlı olarak, aşağıdaki güvencelerden birine sahip olursunuz.

İstem Dışı İşsizlik Teminatı (Bordrolu çalışanlar için)

Sigortanız süresince istem dışı olarak işinizi kaybederseniz, kredi taksitleriniz altı aya kadar ödenir.

Teminatınız poliçe başlangıcından 90 gün sonra başlar ve 30 günlük bekleme süresi sonunda tazminat almaya hak kazanırsınız. Faydalanabilmek için en az 180 gün Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olarak o iş yerinde çalışıyor olmanız gerekmektedir.

Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Görmezlik Teminatı (Serbest meslek sahipleri ve devlet memurları için)

Bir kaza veya hastalık sonucu iş göremez duruma gelirseniz, kredi taksitleriniz altı aya kadar ödenir. Teminatınız poliçe başlangıcından 90 gün sonra başlar ve 7 günlük bekleme süresi sonunda tazminat almaya hak kazanırsınız. 

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Masrafları Teminatı (Diğer istihdam durumları için)

Bir kaza veya hastalık sonucu yedi günden fazla hastanede yatmanız gerekirse, altı aya kadar teminat bedeli tarafınıza ödenir.Teminatınız poliçe başlangıcından 90 gün sonra başlar ve 7 günlük bekleme süresi sonunda tazminat almaya hak kazanırsınız.

Neden Turuncu Hayat Sigortası almalıyım?

Turuncu Hayat Sigortası ile yaşam kaybına uğramanız durumunda Turuncu Hesaplarınızda bulunan bakiye toplamından daha fazlasını sevdiklerinize bırakabilirsiniz. Böylelikle 200.000 TL’ye kadar, tüm Turuncu Hesaplarınızdaki her 1.000 TL için sadece 1 TL ödeyerek, Turuncu Hayat Sigortası’na sahip olabilirsiniz.

* Turuncu Hesap ve e-Turuncu Hesaplar için geçerlidir.

Özellikler

 • 18-64 yaş arası ING kredi kartı sahibi olan T.C. vatandaşları bu üründen faydalanabilir. 
 • ING kredi kartına sahip müşterilere hayatta karşılaşabilecekleri vefat ve işsizlik riskleri karşısında kredi kartlarındaki son hesap kesim tarihindeki güncel ekstre borç tutarı kadar, üst sınır 5.000 TL olmak üzere güvence sağlanır. 
 • 50 TL üzerinde ekstre borcu oluşan her ay için poliçe yenilenecek ve güncel prim tutarı hesaplanarak tahsilat gerçekleştirilecektir. Müşteri poliçe iptal talebinde bulunana veya ING kredi kartlarını kapattırana kadar, poliçe aylık olarak yenilenir. 
 • 5.000 TL’nin üzerinde borç tutarı oluşması durumunda, teminat tutarı 5.000 TL olacaktır. 
 • Sigorta başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en fazla 1 kez, toplam sigortalılık döneminde en fazla 2 kez yararlanabilir.

Özellikler

 • Teminatlar:
  • Vefat teminatı
 • Teminat tutarı Turuncu Hesap'ınızın aylık ortalama bakiyesine göre değişiklik göstermektedir.
 • Prim ödemelerinizi Turuncu Hesabınızdan peşin olarak gerçekleştirebilirsiniz.
 • Poliçe süresi 1 yıl olup; prim ödemeleri aylıktır.
 • Turuncu Hayat Sigortası'na sahip ING müşterileri, aldıkları poliçe ile bir taraftan sevdiklerine finansal güvence sağlarken diğer taraftan vergi avantajından faydalanabilirler.

Sigorta süresi ve prim tutarı ne kadardır?

Kredim Güvende sigortası sizi ve sevdiklerinizi krediniz devam ettiği sürece güvence altına alır.

Sigorta prim tutarınız, kullanacağınız kredinin tutarı ve vadesine bağlı olarak belirlenecektir.

Sigorta süresi ve prim tutarı ne kadardır?

 • Prim tutarı, hesap kesim tarihinde ekstreye yansıyan toplam kredi kartı borç tutarının %1,2’'si olarak hesaplanır. 5000 TL ve üzeri borç tutarlarında teminat tutarı 5000 TL olarak, prim tutarı ise 60 TL olarak sabitlenir. 
 • Prim tahsilatı, 50 TL'nin üzerinde borç oluşan her ay, müşterinin teminat kapsamındaki ING ana kart veya aktif ek kartlarından gerçekleştirilir. 
 • Prim ödemeleri, poliçe başvurusundan sonra 50 TL ve üzerindeki ilk ekstreden itibaren yansıtılmaya başlar.

Kredim Güvende Sigortası'nın ek faydaları nelerdir?

Diş Sağlığı Paketi

Diş sağlığı paketi ile poliçe süreniz boyunca, her yıl bir kez olmak koşuluyla Benefit Global Hizmet Ağı içerisinde yer alan diş hekimlerinde geçerli olmak üzere aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

 • Ücretsiz diş hekimi muayenesi
 • Ücretsiz alt ve üst çene diş taşı temizliği
 • Ücretsiz tek diş röntgen filmi
 • Diğer tüm tarifelerde Türk Diş Hekimleri Birliği asgari fiyat tarifesinden faydalanma ayrıcalığı

*Diş hekimi randevularınızı, 0212 924 24 42 numaralı hattan Benefit Global aracılığıyla yaptırabilirsiniz. Böylece, hizmet ağı içerisinde yer alan diş hekimleri ve kullanım koşulları ile ilgili detay bilgiye ulaşabilirsiniz.

Teminatlar

Vefat teminatı (Zorunlu Ana Teminat)

 • Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, Hayat Sigortaları Genel Şartları kapsamında Dain-i Mürtehin'in (ING Bank A.Ş.) hakları saklı kalmak üzere sigortalının kanuni varislerine yahut lehtarına ödenir.
Dönüşümlü İşsizlik (Zorunlu Ek Teminat) 

 • İstem Dışı İşsizlik Teminatı: Sigortalının, sigorta süresi içinde bir işyerinde çalışırken herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini istem dışı olarak kaybetmesi durumu teminat altına alınır. Bu teminattan faydalanabilecek sigortalılar aynı işverenle aynı işyerinde aralıksız en az 180 gün çalışmış ve Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olan bordrolu çalışanlar, hizmet akdi ile çalıştırılanlar veya Özel Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalı kişiler tazminat talebinde bulunabilir. 
 • Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve SGK ile anlaşmalı bir devlet veya özel hastane raporu ile belgelendirilmek kaydıyla, sigortalının sigorta süresi içinde Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremez hale gelmesi teminat altına alınmıştır. Bu teminattan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu kapsamında "Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar" veya "Kamu idarelerinde" çalışanlar yararlanabilmektedir.
 • Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane hâlinin gerçekleşmesi teminat altına alınmış olup, Sigortalı'nın kaza sonucunda fiilen yapmış olduğu tedavi giderleri karşılanmamaktadır. Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatından SSK'lı, BAĞ-KUR’lu veya devlet memuru olmayan diğer Sigortalılar faydalanabilmektedir.