Sağlık Olsun

Sağlık Olsun

Beklenmedik bir kaza ya da hastalık sonucu oluşabilecek sağlık masraflarına hazırlıklı mısınız?

Sağlık Olsun Sigortası ile kaza veya hastalık sonucunda oluşabilecek sağlık giderlerinizi karşılayacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz.

Sağlık Olsun Sigortası ile özel sağlık sigortası hizmetlerinden ihtiyaçlarınız doğrultusunda faydalanmanız mümkün. 

Poliçenizi hazırlatmak için size en yakın şubemize uğrayabilirsiniz.

* Sağlık Olsun, Zurich Sigorta A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır, ING Bank A.Ş. Zurich Sigorta A.Ş.’nin yetkili acentesidir.

Neden Sağlık Olsun Sigortası Yaptırmalıyım?

Sağlık Olsun Sigortası ile kalp krizi, organ nakli ve kanser gibi ciddi hastalıklardan doğabilecek sağlık giderleri riskini güvence altına alabilirsiniz. Peki, güvence altına alabileceğiniz bu sağlık giderleri neleri kapsar?

Ameliyat teminatı,
Fizik tedavi,
Evde bakım,
Acil müdahale gerektiren durumlar (trafik kazası, zehirlenme, terör, yanık gibi durumlar),
Hastaneye yatış,
Yoğun bakım giderleri gibi birçok olası sağlık harcamasını Sağlık Olsun Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Sağlık Olsun Sigortası ile kaza sonucu maluliyet yaşamanız halinde size; vefat halinde ise yakınlarınıza ferdi kaza teminatı ödenir.

Sağlık Olsun Sigortası ile sigorta kabul şartlarını esnetebilir, tek poliçe ile tüm aile bireylerini sigortalayabilirsiniz. Zengin asistans hizmetleri ve uygun fiyatlı sigorta alternatifi arıyorsanız, Sağlık Olsun Sigortası daima yanınızda.

Sağlık Olsun Sigortası Kapsamı ve Özellikleri Nelerdir?

Sağlık Olsun Sigortası yaptırarak sağlık hizmetinden yararlanırken ailenizde bulunan tüm bireyleri teminat altına alabilirsiniz. Aile özel sağlık sigortası olarak da değerlendirebileceğiniz Sağlık Olsun Sigortası ile 9 kişiye kadar olan tüm aile bireylerini tek poliçe ile sigortalama imkânına sahip olabilirsiniz.
Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda ilaç ve sarf malzemeleri, narkozitör, asistans, narkoz, operatör ve ameliyathane giderlerini teminat altına alabilirsiniz.
Acil durumlar sonucu oluşabilecek ameliyatsız yatışlarda ve müdahalelerde; doktor ücreti ve konsültasyon, enjeksiyon, bandaj, sargı, pansuman, anestezi, oksijen ve gerekli tüm diğer malzemelerin giderleri Sağlık Olsun Sigortası kapsamında teminat altına alınır. Ayrıca röntgen, MR gibi hasta bakım hizmetlerine dair harcamalar da teminat kapsamındadır.
Acil durumda hastaneye yatmanız gerektiğinde her gün için oda ve yemek ile hemşire hizmetlerine ait giderlerinizi sigorta karşılar.
Acil durumda hastanenin yoğun bakım ünitesinde geçirmeniz gereken her gün için yoğun bakım hizmetlerinize ait giderler de sağlık sigortası ile teminat altına alınır.
Hem siz hem de sigorta kapsamına dahil olan yakınlarınız, isteğe bağlı olarak check-up teminatı sayesinde anlaşmalı özel hastanelerde ücretsiz olarak sağlık taramasından geçebilirsiniz.
Sigorta kapsamında olmayan sağlık harcamalarınız için acil durumlarda kullanabileceğiniz özel indirimler edinebilirsiniz.
Acil durumlarda ambulans hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Kalp kriz, felç, kanser, organ nakli gibi önemli durumlar için poliçeniz sizi teminat altına alır.
Bu sigorta, poliçenizde yer alan tüm sigortalılar için Ferdi Kaza Teminatı kapsamında sürekli sakatlık, ölüm ve tedavi giderlerini teminat altına alır.
Fizik tedavi ve evde bakım hizmetleri ihtiyaçlarınızın yanında diş sağlık sigortası gibi tam kapsamlı sağlık sigortası seçenekleriyle daha kapsamlı teminatlar edinebilirsiniz.

Sağlık Olsun Sigortası Teminatları Nelerdir?

Acil vakalar için yıllık teminat: 62.500 TL
Acil cerrahi yatış vaka başına teminat: 62.500 TL
Acil dahili yatış vaka başına teminat: 8.750 TL
Oda yemek günlük teminat: 1.000 TL
Yoğun bakım günlük teminat: 1.000 TL
Ameliyat yıllık teminat: 5.000 TL
Kritik hastalar yıllık teminat: 50.000 TL
Ölüm yıllık teminat: 50.000 TL
Sürekli sakatlık yıllık teminat: 50.000 TL
Tedavi yıllık teminat: 5.000 TL
Ferdi kaza: 1.500 TL
Ek asistans

Sağlık Olsun Sigortası Primi Nasıl Belirlenir?

Sağlık Olsun Sigortası primleriniz yaş, cinsiyet, ikamet ettiğiniz il, meslek, hastane ağı, poliçe limitleri, kalıtımsal hastalıklar ve daha önce geçirdiğiniz hastalıklar gibi bilgilere göre belirlenir. Bunların dışında, primler belirlenirken sizin tercihleriniz de dikkate alınır. Poliçe primlerinin temel belirleyicilerinden biri sağlık sigortası teminatıdır. Bu yüzden, poliçenizde yer alan teminatlar kapsamında Sağlık Olsun Sigortası primleri farklılık gösterebilir.

Kendinizi ve sevdiklerinizi beklenmedik sağlık giderlerine karşı teminat altına almak istiyorsanız Sağlık Olsun Sigortası ile tanışmak için en yakın ING Şubesine başvurabilirsiniz.