Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem (DASK) Sigortası

Zorunlu deprem sigortanızı (DASK) hemen yaptırın, evinizi depremin veya deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi olayların yaratabileceği maddi zararlara karşı hazırlıklı olun. 

DASK ile, deprem ve depremin yol açabileceği risklere karşı, eviniz ve binanız, temelden bacaya kadar, poliçe limitleriniz dahilinde güvence altındadır.

ING Mobil’de Cebimdeki Danışman ile uzman danışmanlarla görüntülü görüşerek DASK ürünü hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve ürünü satın alabilirsiniz.

* DASK sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)’na ait bir poliçe olup, Zurich Sigorta A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır. ING Bank A.Ş., Zurich Sigorta A.Ş.’nin yetkili acentesidir.
** Cebimdeki Danışman resmi tatiller hariç haftanın her günü 08.00-23:59 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cebimdeki Danışman ile müşterilerimize sunulacak bilgiler genel niteliktedir, sermaye piyasası mevzuatına göre yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Zorunlu Deprem Sigortası(DASK) nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), evinizi depremin veya deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi olayların yaratabileceği maddi zararlara karşı koruyan bir sigorta ürünüdür. 
Kanun kapsamındaki konutlar için deprem sigortası yaptırmak zorunludur.
27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuş ve teminat sunmaya başlamıştır.

DASK ve Konut Sigortası arasındaki fark nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu, Konut sigortası isteğe bağlıdır.
Konut sigortası poliçesi, sigorta şirketlerinin şartlarına bağlı olarak iptal edilebilir. Zorunlu Deprem Sigortası ise iptal edilemez ve her yıl süresi dolduğunda yenilenmek zorundadır. 
Zorunlu Deprem Sigortası, yalnızca deprem nedeniyle binanın hasar görmesi ve bu hasarın sigortalılar için maddi kayıp oluşturması durumunda geçerli olur. Konut sigortası ise çok daha geniş kapsamlıdır.

DASK hasar ihbarı nasıl yapılır?

Hasar ihbarının öncelikli olarak DASK kurumuna yapılmalıdır.
İhbar bildirimleriniz için,

1. Alo Dask 125 hattını arayabilir,
2. Ya da https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/createClaimPortal adresinden ihbar girişinde bulunabilirsiniz.

DASK poliçemle ilgili detaylı bilgiyi nereden alabilirim?

Alo Dask 125 telefon hattı veya DASK’ın internet sitesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.

DASK poliçe bedeli prim hesaplaması nasıl yapılır?

Prim hesaplamasının nasıl yapıldığına dair detaylı bilgi için tıklayın.

Sıkça Sorulan Sorular

DASK neleri kapsar?

DASK ile, deprem ve depremin yol açabileceği risklere karşı, eviniz ve binanız, temelden bacaya kadar, poliçe limitleriniz dahilinde güvence altındadır.

DASK ev eşyaları için teminat sunar mı?

DASK Sigortası ev eşyaları için teminat sunmaz.

DASK’ın azami sigorta bedeli nedir?

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 1.272.000 TL’dir.
Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.
Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir.

Zorunlu deprem sigortası’nda (DASK) özel uygulamalar nelerdir?

Vade bitişinden itibaren 30 gün içinde yenilenen poliçelere %20 oranında indirim uygulanır.

DASK kimin adına yaptırılır? DASK’ı ev sahibi mi yaptırmalı kiracı mı? 

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracı, Zorunlu Deprem Sigortasını "Sigorta Ettiren" sıfatıyla, ev sahibi adına yaptırabilir. DASK ev sahibi üzerine olmalıdır.

DASK hangi hasarları ne kadar karşılar?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.
Konutunuz tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

DASK’ın geçerlilik süresi ne kadardır?

DASK’ın geçerlilik süresi bir yıldır. 

DASK adres kodu(UAVT Kodu) nedir ve ne iş yarar?

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri tarafından 1 Mart 2013 tarihinde hayata geçirilen bir proje olan adres kodu; nüfusa dayalı adres sistemine kayıtlı ve Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm konutlara verilen 10 haneli özel bir koddur. Aynı zamanda UAVT kodu olarak da adlandırılır. 
Adres kodu uygulamasıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) zorunlu deprem sigortası poliçesi üretiminde kullandığı adres veri tabanı, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile tam uyumlu hale gelir. 

DASK poliçe sorgulaması nasıl yapılır?

DASK poliçenizin sorgulamasını aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
  
İnşa halindeki konutlar için DASK yaptırılabilir mi?

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar kapsam dışı kalması sebebiyle Zorunlu Deprem Sigortası’na(DASK) tabi değildir, yaptırılmasına gerek bulunmaz.

İş yerleri DASK kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği;Tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Apartmanlarda ortak alanlar için DASK’ın hangi teminatları geçerlidir?

Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında deprem sebebiyle meydana gelen hasarlar teminat kapsamındadır.

DASK poliçesi düzenletebilmek için gerekli belgeler nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası(DASK) yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:
Sigortalının
o Adı
o Adresi
o Telefonu
o Cep Telefonu
o T.C. Kimlik Numarası
o Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)
Sigortalanacak Binanın:
o Açık Adresi (Adres kodu)
o Tapu Bilgileri
o İnşa Yılı
o Yapı Tarzı
o Toplam Kat Sayısı
o Hasar Durumu
Meskenin (Dairenin):
o Brüt Yüzölçümü (m2)
o Kullanım Şekli


Hangi işlemlerde DASK poliçenizin ibrazı gereklidir?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bir binanın elektrik ve su abonelik işlemleri yapılmadan önce ve tapu işlemleri sırasında sigortanın varlığı kontrol edilir.

Elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri için DASK gerekli midir?

Elektrik ve su abonelikleri için abonelik işlemleri yapmak için DASK poliçesi yaptımış olmanız gerekir.