Bireysel Emeklilik Sistemi

Cebimdeki Danışman ile BES’e başvurun.

Bireysel Emeklilik Sistemi, emekliliğiniz için güvenli bir şekilde tasarruf yapmanızı ve bu tasarruflarınızı yatırıma dönüştürmenizi sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Yatırımlarınızla elde ettiğiniz birikimi emeklilikte ister toplu para, ister emeklilik maaşı olarak almanızı sağlar. Ayrıca, ödediğiniz her katkı payının %30’u kadar devlet katkısı da kazanabilirsiniz.

ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılabilirsiniz. Ayrıca, başvuru sonrasında ING Mobil üzerinden BES birikimlerinize ait tüm detayları görebilirsiniz. 

Emekliliğiniz için NN Hayat ve Emeklilik Bireysel Emeklilik  ile birikimlerinizi güvenli bir şekilde yatırıma dönüştürerek, emeklilikte ister toplu para ister emeklilik maaşı olarak alabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılmak için başvurunuzu ING Mobil'den Cebimdeki Danışman'la görüşerek yapabilirsiniz.

Cebimdeki Danışman resmi tatiller hariç haftanın her günü 08.00-23:59 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cebimdeki Danışman ile müşterilerimize sunulacak bilgiler genel niteliktedir, sermaye piyasası mevzuatına göre yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Kapsam ve Emeklilk Yatırım Fonu

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile işbirliğimiz kapsamında sunulan;

  • Emekliliğim Güvende
  • Emekliliğim Güvende VIP
planlarından birini seçerek beklentilerinize uygun yatırım yapabilir ve emeklilik döneminizde ek gelir elde edebilirsiniz.  

Emeklilik Planları kapsamında birikimlerinizi beklentilerinize ve risk anlayışınıza uygun olarak yatırıma yönlendirebilmeniz amacıyla sunulan ve TEB Portföy Yönetim A.Ş ve QINVEST Portföy Yönetim A.Ş tarafından yönetilen Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgi için tıklayın. 

Bireysel Emeklilik Sistemi, vergi avantajları, NN Hayat ve Emeklilik Bireysel Emeklilik Planları, Emeklilik Yatırım Fonları ile ilgili detaylı bilgi nnhayatemeklilik.com.tr’de.

Neden Bireysel Emeklilik (BES) yaptırmalıyım?

  • Bireysel Emeklilik Sistemi sosyal güvenlik sistemine ek olarak ikinci bir emeklilik geliri sağlar. Sosyal güvenlik sistemine bir alternatif değil, aksine tamamlayıcı bir sistemdir. Bu sisteme katılım, sosyal güvenlik kuruluşlarından farklı olarak isteğe bağlıdır.
  • Katılımcıların yapacakları katkı payı ödemeleri, emeklilik yatırım fonlarında uzman profesyonellerce değerlendirilir.
  • Artık sisteme yatıracağınız her katkı payı tutarının %30'u kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktiriliyor. Yani yatırdığınız her 100 TL katkı payı için devlet de katılımcı alt hesabınıza 30 TL katkı payı yatırıyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, emekliliğiniz için güvenli bir şekilde tasarruf yapmanızı ve bu tasarruflarınızı yatırıma dönüştürmenizi sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Yatırımlarınızla elde ettiğiniz birikimi emeklilikte ister toplu para, ister emeklilik maaşı olarak almanızı sağlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi sosyal güvenlik sistemine ek olarak ikinci bir emeklilik geliri sağlayan, fonların uzman özel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiği bir sistemdir. Devlet tarafından vergi avantajları ve %30 devlet katkısı ile desteklenir. Sosyal güvenlik sistemine bir alternatif değil, aksine tamamlayıcı bir sistemdir. Bu sisteme katılım, sosyal güvenlik kuruluşlarından farklı olarak isteğe bağlıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kimler katılabilir?

Bireysel emeklilik sistemine herkes katılabilir. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte artık fiil ehliyeti bulunmayan kişiler de yasal temsilcileri aracılığıyla bireysel emeklilik sisteminin avantajlarından faydalanabiliyor. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne başvurabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin işleyişi nasıldır?

Risk getiri tercihiniz doğrultusunda şirketimizin önerdiği ya da kendi tercihinizle emeklilik planları arasından size uygun bir plan ve yatırım stratejisi seçersiniz. Emeklilik planları farklı risk kategorisinde yatırım fonları içerir. Yatırabileceğiniz tutara göre emekliliğinizde elde edeceğiniz tahmini birikim tutarını görebilirsiniz. Kabul ettiğiniz taktirde Giriş Bilgi Formu'nu ve Teklif Formu'nu doldurup imzalamanız gerekir. İmzalı formların birer örneği ile tanıtım kılavuzu size verilir. Emeklilik sözleşmeniz teklif formunu imza tarihinizi takiben otuzuncu günde yürürlüğe girer. Dilerseniz emeklilik planınızı yılda dört defa, ödediğiniz katkı paylarının fonlara dağılımını yılda altı defa olmak kaydıyla değiştirebilirsiniz. Sözleşme yapıldıktan bir yıl sonra birikimlerinizi, sözleşmede belirtilen koşullara göre, haklarınızı kaybetmeden başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesaplarınızı birleştirilebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sunulan haklar nelerdir?

a.Hakların Kullanımı
Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimin aktarımı hakları, sözleşmede belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, sponsor kuruluş, fon dağılımı değişikliği hakkının kullanımını katılımcıya devredebilir. Katılımcının kabul etmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.

b.Fon Karması Değişikliği
Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda azami altı kez değiştirebilirsiniz. Bu yöndeki değişiklik talebinizi, yazılı olarak veya çağrı merkezimizden veya internet sitemizde bulunan Müşteri Girişi'ndeki güvenli sayfanızdan yapabilirsiniz.

Katkı payı dağılım oranları, 
• Değişiklik talebinde bulunulan tarihten itibaren ödenecek katkı payı tutarlarını,
• Bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri,
• Bireysel emeklilik hesabındaki birikimler ile değişiklik talebinde bulunulan tarihten itibaren ödenecek katkı payı tutarlarını kapsamak üzere yeniden belirlenebilir.

c.Plan Değişikliği 
Emeklilik planınızı bir yılda azami 4 kez değiştirilebilirsiniz. 

d.Başka Bir Şirkete Aktarım 
Başka bir şirketten aktarımla düzenlenmemiş ise, emeklilik sözleşmenizi, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle aynı şirkette kalmak suretiyle başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin, tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise, ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Aktarım, birikimin ve devlet katkısı hesabına ilişkin tutarın tamamını kapsayacak şekilde yapılır. 
Eğer giriş aidatı borcunuz varsa bu tutar birikimlerinizden indirilir. 
Aktarım yapılan şirketteki yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giriş tarihinizden kaynaklanan süreye ilişkin haklarınız aktarım yapılan şirkette aynen korunur. 

e.Hesapların Birleştirilmesi 
Hesap birleştirme işlemi ancak emekliliğe hak kazanıldığında yapılabilir. 
Birden fazla emeklilik sözleşmeniz varsa, emeklilik hakkı kazandığınızda, yürürlükte bulunan sözleşmelerinizin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak hesaplarınızı birleştirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giriş süreci nasıl oluyor?
Bireysel Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir. 

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde nasıl emekli olunur?
Katılımcılar, 10 yıl süreyle katkı payı ödemesi yaptıktan ve 56 yaşını doldurduktan sonra emeklilik hakkı kazanırlar.

Emeklilik sözleşmesi nedir?
Emeklilik sözleşmesi, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmenize, katkı paylarınızın ödenmesine ve fonlarda yatırıma yönlendirilmesine, birikimlerinizin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, yapılacak kesintilere, sistemden ayrılmanıza, emekli olmanıza, tarafınıza veya lehtarlarınıza yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususları düzenleyen sözleşmedir. Teklif formu ve giriş bilgi formu emeklilik sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır.

Emeklilik planı nedir?
Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcılarımıza sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim giderini, fon işletim giderini ve bunlara ilişkin hesaplamalar ile emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin diğer teknik esasları içerir.

Emeklilik planı nasıl seçilir?
Yatırım profilinizi belirleyerek size en uygun emeklilik planını önerebilmemiz için Şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz. 

Eğer isterseniz size önerilen plandan farklı bir emeklilik planı da seçebilirsiniz. Seçtiğiniz emeklilik planını, bir sene içinde en fazla 4 defa başka bir emeklilik planı ile değiştirme hakkınız vardır.

Geçmiş Kampanyamız

NN Hayat Emeklilik A.Ş. ve ING Bank A.Ş. tarafından hazırlanan kampanya 31 Aralık 2022 tarihinde sona ermiştir.
Kampanyaya sadece Cebimdeki Danışman aracılığı ile satışı yapılmış olan Emekliliğim Güvende planları dahildir.
Kampanya hesap bazlı değil, müşteri bazlıdır. Bir müşteri kampanyadan en fazla 1 kez yararlanabilir. Katılımcının hediye hak kazanma koşulu sağlayan birden fazla Emekliliğim Güvende Planı - bulunması durumunda hediye ek katkı payı en yüksek tutarlı olan hesap üzerinden tanımlanır.
Ek katkı payı hediyesi 300 TL’ye kadardır. 300 TL üzerinde yatırılan ilk katkı payı tutarının sadece 300 TL’lik kısmı için ek katkı payı ödemesi yapılacaktır.
• Kampanyaya katılmak için minimum 250 TL’lik katkı payı ödemeleri yapılması gerekmektedir.
 • 250 TL ve üzeri yapılan katkı payı ödemelerinde 300 TL’ye kadar yapılan katkı payı ödemeleri için, tek seferlik olmak üzere, ödenen tutar kadar katkı payı hediyesi kazanılabilir.
İlk katkı payı hediyesi sözleşme cayma süresi olan 2 ayın tamamlanmasını müteakiben bireysel emeklilik sözleşmesine NN Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından tanımlanacaktır
Ek katkı payı hediyesine hak kazanmak için ödeme yöntemi kredi kartı olmalıdır.
Ek katkı payı hediyesine hak kazanmak için Emekliliğim Güvende planı kapsamında ilk iki katkı payının ödenmiş olması zorunludur.
e-Turuncu Hesap veya Turuncu Hesap sahibi müşterilerimiz Cebimdeki Danışman üzerinden Bireysel Emeklilik satın aldıklarında cayma süresinin tamamlanmasını müteakiben ve ilk 2 katkı payının yatırılmış olması şartıyla 90 günlük “Hoşgeldin Faizi”ne hak kazanacaklardır.
Yukarıdaki şartları yerine getirdikten sonra e-Turuncu Hesap veya Turuncu Hesap'ında bonus süresi dışında herhangi bir faiz kampanyasından faydalanan müşterilerimiz bu kampanyadan faydalanamaz.
Hoş Geldin Faizi 2 milyon TL’ye kadar uygulanır, günlük olarak ilan edilir, piyasa koşullarına göre değişkendir, yıllık; basit ve brüttür.
NN Hayat Emeklilik A.Ş. ve ING Bank A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve dilediği takdirde durdurma/ değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda değiştirme ya da durdurma kararı NN Hayat Emeklilik A.Ş. ve ING Bank A.Ş. tarafından duyurulacaktır.
Müşteriler kampanyaya katılmakla, işbu katılım koşullarını okuduklarını, anladıklarını ve kuralları tamamen kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Emekliliğim Güvende Planı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır. ING Bank A.Ş. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin yetkili acentesidir.