Ekstrem Güvende Sigortası

Ekstrem Güvende Sigortası

Başınıza gelebilecek kötü sürprizler karşısında ING kredi kartlarınızın ekstre borcunu güvence altına alın. 

Ekstrem Güvende Sigortası ile işsizlik, maluliyet ve yaşam kaybı gibi olumsuzluklar karşısında siz ve sevdiklerinizi ekstre borcunuza karşı maddi anlamda güvence altına alabilirsiniz. Böylece hayatın kötü sürprizlerine karşı önleminizi alır ve sevdiklerinizin yaşam standartlarını koruyabilirsiniz.

Neden Ekstrem Güvende Sigortası almalıyım?

Yaşam Kaybı
 

Yaşam kaybı durumunda, kredi kartı ekstreniz sigorta teminatınız kapsamında bankanıza ödenir. Böylece sevdiklerinizin, yokluğunuzda dahi yaşam standartlarını koruyabilmeleri için önleminizi almış olursunuz. 

İstem Dışı İşsizlik 

Sigortanız süresince istem dışı olarak işinizi kaybederseniz, poliçenizdeki teminat tutarı size ödenir. Böylece işsiz kalmanız durumunda ekstreniz için endişelenmezsiniz. 

Kaza Sonucu Maluliyet 

Herhangi bir kaza sonucu iş göremez hale gelmeniz durumunda, poliçenizdeki teminat tutarı size ödenir. Bu güvence ile ekstre borcunuz için endişelenmek durumunda kalmaz, sağlığınıza odaklanabilirsiniz.

Özellikler

 • 18-64 yaş arası ING kredi kartı sahibi olan T.C. vatandaşları bu üründen faydalanabilir. 
 • ING kredi kartına sahip müşterilere hayatta karşılaşabilecekleri vefat ve işsizlik riskleri karşısında kredi kartlarındaki son hesap kesim tarihindeki güncel ekstre borç tutarı kadar, üst sınır 10.000 TL olmak üzere güvence sağlanır. 
 • 50 TL üzerinde ekstre borcu oluşan her ay için poliçe yenilenecek ve güncel prim tutarı hesaplanarak tahsilat gerçekleştirilecektir. Müşteri poliçe iptal talebinde bulunana veya ING kredi kartlarını kapattırana kadar, poliçe aylık olarak yenilenir. 
 • 10.000 TL’nin üzerinde borç tutarı oluşması durumunda, teminat tutarı 10.000 TL olacaktır. 
 • Sigorta başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en fazla 1 kez, toplam sigortalılık döneminde en fazla 2 kez yararlanabilir.

Sigorta süresi ve prim tutarı ne kadardır?

 • Prim tutarı, hesap kesim tarihinde ekstreye yansıyan toplam kredi kartı borç tutarının %1,2’'si olarak hesaplanır. 10.000 TL ve üzeri borç tutarlarında teminat tutarı 10.000 TL olarak, prim tutarı ise 120 TL olarak sabitlenir. 
 • Prim tahsilatı, 50 TL'nin üzerinde borç oluşan her ay, müşterinin teminat kapsamındaki ING ana kart veya aktif ek kartlarından gerçekleştirilir. 
 • Prim ödemeleri, poliçe başvurusundan sonra 50 TL ve üzerindeki ilk ekstreden itibaren yansıtılmaya başlar.

Teminatlar

Vefat teminatı (Zorunlu Ana Teminat)

 • Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, Hayat Sigortaları Genel Şartları kapsamında Dain-i Mürtehin'in (ING Bank A.Ş.) hakları saklı kalmak üzere sigortalının kanuni varislerine yahut lehtarına ödenir.
Dönüşümlü İşsizlik (Zorunlu Ek Teminat) 

 • İstem Dışı İşsizlik Teminatı: Sigortalının, sigorta süresi içinde bir işyerinde çalışırken herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini istem dışı olarak kaybetmesi durumu teminat altına alınır. Bu teminattan faydalanabilecek sigortalılar aynı işverenle aynı işyerinde aralıksız en az 180 gün çalışmış ve Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olan bordrolu çalışanlar, hizmet akdi ile çalıştırılanlar veya Özel Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalı kişiler tazminat talebinde bulunabilir. 
 • Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve SGK ile anlaşmalı bir devlet veya özel hastane raporu ile belgelendirilmek kaydıyla, sigortalının sigorta süresi içinde Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremez hale gelmesi teminat altına alınmıştır. Bu teminattan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu kapsamında "Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar" veya "Kamu idarelerinde" çalışanlar yararlanabilmektedir.
 • Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane hâlinin gerçekleşmesi teminat altına alınmış olup, Sigortalı'nın kaza sonucunda fiilen yapmış olduğu tedavi giderleri karşılanmamaktadır. Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatından SSK'lı, BAĞ-KUR’lu veya devlet memuru olmayan diğer Sigortalılar faydalanabilmektedir.