Sürdürülebilir Finansman

Sosyal sorumluluk ve çevre risklerine karşı geliştirilen projelere ING’den tam destek!

ING Türkiye olarak, proje finansmanında sosyal sorumluluk ve çevre risklerini gözetiyor ve ING Grubu’nun 2003 yılından bu yana gönüllü olarak kabul ettiği, çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak hazırlanan Ekvator Prensipleri paralelinde hareket ediyoruz.

Türkiye’de finans sektöründeki mevcut uygulamaları daha ileri bir noktaya taşımak ve tüm aktörleri sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmek adına imzaladığımız Global Compact Türkiye “Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi” kapsamında, yatırım projelerinin finansmanında çevresel ve sosyal risklerin etüdünü, kredi değerlendirme sürecinin bir parçası haline getiriyoruz.