Sürdürülebilir Finansman

ING’de sürdürülebilirliği stratejik önceliğimiz olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda Kurumsal Bankacılık alanında farklı sektörlerden farklı ölçek ve yapıdaki çok sayıda müşterimize kaynak ve danışmanlık sunarak gelişimlerini desteklerken, sürdürülebilir bir gelecek vizyonuna da hizmet ediyoruz. 

Bu kapsamda bireysel ve kurumsal alışkanlıklarımızı, yatırımlarımızı, iş yapış biçimlerimizi dönüştürmek için hareket ediyoruz. Toplumsal refah ve gelecek nesiller için müşterilerimizle beraber çalışıyoruz. Sektörler ve şirketlere sağladığımız hizmetler ile kalıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve istihdamı desteklemeyi önemsiyoruz.

Sürdürülebilirlik yolculuğunun ise her kurumun öncelikleri ve ihtiyacına göre çok katmanlı ve çok çeşitli çözümler gerektirdiğinin farkındayız. Bu doğrultuda kurumsal müşterilerimize çok geniş bir ürün segmentinde, özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Hem yerli hem de uluslararası piyasalarda sürdürülebilir finansman kaynaklarına ulaşmalarına destek oluyoruz. Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hedeflerine ulaşmada finansal kaynak sağlamanın ötesinde, tüm danışmanlık ihtiyaçlarında yanlarında yer alıyor, sürdürülebilirlik yolculuklarına ortak oluyoruz. Bu alandaki deneyimimiz ve liderliğimiz sayesinde müşterilerimizle kurduğumuz güven odaklı ilişkimiz, güçlü sürdürülebilir değerler yaratılmasına olanak sunuyor. Bunun bir yansıması olarak Kurumsal bankacılık müşterileri arasında Tavsiye Skoru anketine katılan her beş müşterimizden biri ING Türkiye’yi “sürdürülebilirlik profili ve yeterlilikleri” nedeniyle tercih ettiklerini belirtiyor.

Ayrıca, ING Grubu’nun Türkiye piyasasındaki sürdürülebilirlik bağlantılı işlemleri hızla büyüyor.  Kurumsal Bankacılık tarafında Sürdürülebilirliğe ilişkin son 2 senede işlem sayısı 5 kat, işlem tutarı 10 kat arttı. ING Türkiye olarak aynı zamanda Sürdürülebilir İş Kredisi ile Ticari ve KOBİ müşterilerini de destekliyor ve etkinliklerle farkındalığı artırıyoruz.

Sürdürülebilir dönüşüm ve farkındalık odağıyla çalışıyoruz
Sürdürülebilirlik yolculuğu, ancak gerçek anlamda çoklu ve efektif paydaş yönetimi ile başarılı kılınabilir. Bu doğrultuda kurumsal müşterilerimiz ile düzenli olarak sürdürülebilirlik özelinde görüşerek, ihtiyaçlarını ve bankamızdan beklentilerini anlamayı tüm çalışmalarımızda önceliklendiriyoruz. Müşterilerimizden alınan geri bildirimler ve TBB Bankacılık Sektörü Temel Sürdürülebilirlik İlkeleri çerçevesinde, ING Türkiye bünyesinde geliştirilen ürün ve hizmetleri sürekli olarak geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Müşterilerimizin sadece çevreci hedefler doğrultusunda değil aynı zamanda sosyal ve yönetişim alanlarındaki hedefleri için bankamızdan beklentileri olduğunun farkındayız. İç organizasyon yapısına hakimiyetle kurumların tüm birim ve organlarında uçtan uca sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerinde rol alıyoruz. Grup şirketleri gibi çok katmanlı yapılarda, grup şirketlerinin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu ve ortak hareketlerine destek sunuyoruz. 

Bankacılık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumun tüm kesimlerinin sürdürülebilir finansal kaynaklara erişiminin sağlanmasının desteklenmesi de temel önceliklerimizden biri. Kurumsal Bankacılık alanında başlattığımız sürdürülebilir finansman uygulamalarını daha geniş bir tabana yaymayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda tüzel ve bireysel müşterileri kapsayacak projeler ve kredi ürünleri üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumsal fayda sağlama ve ekonomiyi destekleme amacıyla tüketim denkleminin her iki tarafında da yer almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, kurumsal müşterilerimizi, bireysel bankacılık ekiplerimizle bir araya getirerek tüketici finansmanı ürünleri gibi projelerle sürdürülebilir kalkınmayı toplumun her bir parçasına yansıtmak için de çalışmalar yürütüyoruz.

Aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve tüketimin teşvik edilmesi amacıyla tüm paydaşlarımız için farkındalığı ve şeffaflığı artırmak üzere bu alandaki çalışmalarımızın etki ve sonuçlarını düzenli olarak raporluyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik alanında önde gelen stratejik önceliğimiz olan İklim Değişikliği alanında entegre yaklaşımımızı ve TERRA Yaklaşımımız kapsamında sektörel gelişmeleri ortaya koyan ING Grubu’nun 2022 İklim Raporu’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir finansman araçlarının gelişim yolculuğuna liderlik ediyoruz 
İş dünyasında sürdürülebilir finansman ihtiyacı, özellikle 90’lı yıllardan itibaren dünyanın pek çok köşesinde toplumun, ekonomistlerin, düşünce liderlerinin, kamu kuruluşlarının ve elbette şirketlerin değer odaklı stratejik dönüşümleriyle birlikte sayesind ortaya çıktı. Kişi ve kurumları, sürdürülebilirlik alanında aksiyon almaya iten farklı motivasyonlar ve sebepler olsa da uluslararası organizasyonların etkisi bunda kilit bir rol oynadı. 

2010’lu yıllar ise bu aksiyonların önemini ve iç ve dış dinamiklerinde sürdürülebilirlik için harekete geçmeyi önceliklendirmeyen kurumların karşı karşıya olduğu riskleri görünür kıldı. Özellikle karbon yoğun sektörlerde aktif olan kurumların ilgili varlıklarını satmak yerine, kullanılan teknolojiyi değiştirme çabası, portföylerine yeşil enerji varlıklarının katılması gibi aksiyonların alınmasına sebep oldu. Yüksek tutarlarda finansman ihtiyacı doğuran sürdürülebilirlik yolunda dönüşüm süreci, finans kuruluşlarının sürdürülebilir finansman alanında kendini geliştirmesine ve hem özel hem kamu sektörünü bu alanda şekillendirmesine olanak sağladı.

ING Grubu olarak biz sürdürülebilirlik yolculuğunun ilk adımlarını 1990’larda başlatan öncü kurumlardan biriyiz. İklim eylemi sürecine paralel olarak 1997'de ilk Çevresel ve Sosyal Risk (ESR) politikasını uygulamaya aldık. 2015 yılında, Paris İklim Anlaşması’nı onaylayarak entegre iklim eylemi yaklaşımının temelini oluşturan faaliyetlerimize hız kattık. Aynı yıl, ilk Yeşil Tahvil’i hayata geçirdik ve kömürle çalışan enerji santrallerinin finanse edilmeyeceği taahhüdünü verdik. 

2017 yılında, 2025 yılına kadar kömür ile ilgili finansmanı sıfırlayacağını açıklayan ING Grubu, aynı zamanda ING ESR Çerçevesi kapsamında ilk İklim Değişikliği politikasını yayınladı. 2021 yılında, bankaların borç verme ve yatırım portföylerini 2050 yılına kadar Paris İklim Anlaşması ile belirlenen küresel sıcaklık artışını 1,5 C derece ile sınırlama hedefine uyumlu hale getirmesinin amaçlandığı Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne üye olduk.