Çevresel ve Sosyal Risk Politikası

ING Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ve kurduğumuz iş ilişkilerinde çevresel duyarlılığa ve insan haklarına öncelik veriyoruz. Finansal kararlarda ve aracılık edilen işlemlerde ulusal ve uluslararası kanun ve düzenlemelerin yanında, topluma karşı sorumluluk bilinci ile oluşturulan Çevresel ve Sosyal Risk Politikaları’na uygun olarak hareket ediyoruz.

Toplumsal, etik ve çevresel vizyonumuz ışığında faaliyetlerimize yön vermesi amacıyla oluşturulmuş Çevresel ve Sosyal Risk Politikalarımız, ING’nin kredi risk yönetimi uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Başka bir deyişle, faaliyetlerimizin olası tüm sosyal ve çevresel yan etkilerini (ormanların yok edilmesi, hava kirliliği, çocuk işçiliği ve tartışmalı silahlar gibi) derinlemesine inceliyoruz. 

Politikalarımızı; insan hakları, iklim değişiklikleri gibi konular ile ilgilenen organizasyonlar, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız ile beraber yaptığımız çalışmalar ile geliştiriyor ve günceliyoruz. Bu doğrultuda her müşteri ilişkisi öncesinde, Çevresel ve Sosyal Risklere yönelik hazırlanan ve düzenli olarak güncellenen politikalar kapsamında ilk uyum değerlendirmesi gerçekleştiriyoruz. İlk uyum değerlendirmesi sonrası oluşan iş ilişkilerini, sürekli izleme ile destekliyoruz. Bu kapsamda, ING'nin spesifik ekipleri müşteri, aktivite, sektör ve işlem özelinde potansiyel çevresel ve sosyal hassasiyetler konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Bununla birlikte, ING Grubu olarak 2003’ten bu yana Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator Prensipleri’ni gönüllü olarak kabul eden uluslararası bankalar arasında yer alıyoruz. Bu çerçevede, proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riski gözetiyor ve ilgili standartlar paralelinde hareket ediyoruz.  Ayrıca ING Grubu olarak’nu küresel sorumluluk standartlarına uyumumuzu ve bu alandaki çalışmalarımızını başarısını FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca yapılan değerlendirmelerle de kanıtlamış bulunuyoruz.

Aynı zamanda ING Grubu olarak 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık. 2007’den bu yana ise faaliyetlerimizi sıfır karbon ayak izi ile sürdürüyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik konusuna paydaşlarımızın yaklaşımını belirlemek ve iş yapış şekillerimizi faaliyet gösterdiğimiz toplumların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun şekilde iyileştirmek için her yıl ING Önemlilik Anketi’ni düzenliyoruz. Sonuçlar ING Yıllık Raporu’nda yayınlıyor ve stratejideki önceliklerimizi, paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda güncellyoruz.

ING olarak Türkiye’de sürdürülebilir bankacılık konusunda öncüyüz  

Türkiye’de de enerji, inşaat ve altyapı alanında sürdürülebilirlik kapsamında ciddi adımlar atan ING olarak, çevre duyarlılığı yüksek projeleri özellikle takip ediyor ve destekliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de Yenilenebilir Enerji alanındaki yatırımların desteklenmesi de gündeme alınmış bulunuyor.

Yeşil işletmecilik kapsamında ise gerek müşteriyle temas edilen şubelerde gerekse Genel Müdürlük ofislerinde özellikle ısı ve enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu bina kriterlerine göre tasarlanan ING Türkiye Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezimiz ise “sürdürülebilir” ve “insan odaklı” tasarım çözümleri bakımından bir örnek teşkil ediyor.

Diğer yandan ING Türkiye olarak satın alma faaliyetlerinin sürdürebilirliğini geliştirerek, sürdürülebilir ürün ve hizmet sunulmasını ve satın alınan ürün ve hizmetlerin çevresel ve toplumsal boyutlarının dikkate alınmasını teşvik etmeye büyük önem veriyoruz. 

ING Türkiye’de, tedarikçilerinden de etki alanları çerçevesinde, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili bir dizi temel değeri benimsemesini, desteklemesini ve kurumsal olarak yazılı düzenlemelerine dâhil etmesini önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda, tedarikçilerimizden, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile yükümlü olarak çalışmayı kabul etmelerini bekliyor ve yapılan sözleşmelerde tedarikçilerimizden bu ilkelere uyum konusunda kesin bir taahhüt alıyoruz.


ING İnsan Hakları Bildirisi

ING, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin amaçlarını desteklemekte ve ilkelerini tüm dünyadaki faaliyetlerine uygulamaya gayret etmektedir.

PDF İndir

ING Çevre Bildirisi

ING Grubu sağlıklı ekonomik büyüme ve çevreyi koruma olgularının bir madalyonun iki yüzü olduğu tezini desteklemektedir.

PDF İndir