İş Birliklerimiz ve Üyeliklerimiz

ING Türkiye olarak alanında öncü kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve üyelikler doğrultusunda toplumsal, ekonomik ve çevresel dönüşümde rol alıyoruz. UN Global Compact Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin imzacıları arasında yer alarak bu önemli uluslararası platformdaki deneyimi ve rehberliği Türkiye’ye aktarıyoruz. Türkiye Bankalar Birliği ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin çalışma gruplarında aktif olarak görev alıyoruz. 

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) üyesi olarak bu alandaki çalışmalarımıza güç katıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi olarak sürdürülebilir iş modelleri ve sınırda karbon uygulamaları alanında deneyim paylaşımı odaklı etkinlikler düzenliyoruz. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin de üyeleri arasında yer alarak çalışmalarına destek oluyoruz.

Tüm bunlarla birlikte WWF-Türkiye iş birliğinde çeşitli projelere imza atarak hem doğa odaklı faaliyetlerin desteklenmesi hem de toplumsal farkındalık için çalışıyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin doğum günlerini onların adlarına WWF-Türkiye çalışmalarına destek sunarak kutluyoruz.

Şirketler için cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, iş yerlerinde, piyasalarda ve toplumda kadınların güçlendirilmesi yönünde bir kılavuz olan Birleşmiş Milletler’in WEPs – Kadını Güçlendirme Prensipleri üzerinden şekillendiriyor, cinsiyet eşitliği alanında yaptığımız çalışmaların görünürlük kazanması için Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alıyoruz. Buna ek olarak, aşağıdaki üyelik ve iş birliklerimizle global stratejimize paralel olarak iklim değişikliği ve finansal sağlık alanlarında etki üretimini sağlıyoruz.


ING Türkiye’nin üye olduğu kuruluşlar ve takip ettiği çalışma grupları

 • TBB Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu
 • UN Global Compact Kadın Çalışma Grubu
 • UN Global Compact Sürdürülebilir Finansman Çalışma Grubu
 • Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)
 • YenidenBiz Derneği
 • YASED

ING Grubu’nun üye olduğu kuruluşlar;

 • Toplumda İş Akademisi (ABIS)
 • Avrupa Finansal Piyasalar Birliği (AFME)
 • Döngüsel Ekonomi
 • Climate Markets and Investment Association (CMIA)
 • Ekvator Prensipleri (EP)
 • Avrupa Bankacılık Federasyonu
 • Avrupa Finansal Hizmetler Masası (EFR)
 • EUROSIF (VBDO)
 • Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF)
 • Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği (ICMA)
 • Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC)
 • Kredi Piyasaları Birliği (LMA)
 • Sürdürülebilir Palmiye Yağı Yuvarlak Masası (RSPO)
 • Thun Group of Banks
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi  (UNEP FI)
 • Net-Sıfır Bankacılık Birliği

ING Türkiye’nin imzacısı olarak kabul ettiği uluslararası standartlar ve deklarasyonlar;

 • UN Global Compact Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi
 • UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri
 • UN WEPs – Kadını Güçlendirme Prensipleri

ING Grubu’nun imzacısı olarak kabul ettiği uluslararası standartlar ve deklarasyonlar;

 • Çocuk Hakları ve İş İlkeleri (CRBP)
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • AB Şeffaflık Kaydı
 • United Nations Global Compact (UNGC)
 • Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler (UNGP)
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi Sorumlu Bankacılık Prensipleri
 • United Nations-backed Principles for Responsible Investment (PRI)
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UDHR)
 • OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi
 • Finansal İstikrar Kurulu İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü Tavsiyeleri
 • İklim Nötr Şimdi