Çevresel Performansımız

ING olarak “Sürdürülebilirlik işimizin kalbinde” mottosuyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz,çevre ve topluma duyarlı iş yapmanın yeni yollarını keşfetmek üzere öncü olma misyonu ile hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, sürdürülebilir bir gelecek inşa ederken, asli işimiz olan bankacılığı aktif olarak kullanarak hem kurumumuz hem de müşterilerimizin çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin sürdürülebilirlik kriterlerine ve sorumluluklarımıza uygun olarak gerçekleştiğinden emin oluyoruz. Bu kapsamda yeni uygulamalar hayata geçiriyor, bunları sürekli ölçümlüyor ve geliştiriyoruz.  Global bir kurum olarak, dünya ve üzerinde yaşayan tüm canlılara daha iyi bir gelecek sunmak için daha fazlasını yapmak ve tüm dünyada bir etki yaratmak üzere önümüzde bir fırsat var ve bu konudaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için ING’de öncelikli olarak iklim eylemine odaklanıyoruz ve en başta kendi operasyonlarımızda net sıfır için çalışarak örnek teşkil ediyoruz. Bu doğrultuda ING Türkiye bünyesinde şubeler, Genel Müdürlük ve Ek Hizmet Binalarında tüketimi azaltmaya, yenilenebilir enerji sağlamaya ve Enerji Etüdü çalışmalarına öncelik veriyoruz.

ING Grubu’nun politikaları kapsamında düzenli raporlamalarla sürdürülebilir gelişimin takipçisiyiz

ING Grubu’nun faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde, uzun yıllardır yürüttüğü Global Çevre Programı ile ilgili raporlamalar, Türkiye’de 2009 yılında başladı. Bu dönemde elektrik, su, yakıt gibi tüketimler raporlanırken, bugün 100’ün üzerinde soruya sahip bir rapor seti haline getirdik.  ING Grubu olarak 2016 yılında Paris İklim Anlaşması’na imza atan kuruluşlardan biriyiz. Bu doğrultuda önemi daha da artan bu raporlamayı başlangıçta her yılın sonunda yaparken, 2019 yılından itibaren yılda 2 kez ve 2022 yılından itibaren her çeyrekte gerçekleştirerek, CO² değerlerinin daha sık kontrol edilmesini sağlıyoruz. Türkiye’de attığımız adımlar ve elde ettiğimiz gelişmelerin de dahil olduğu bu global raporun içeriğinde sadece tüketimler değil, aynı zamanda elektronik atıklar, kağıt kullanımı gibi çevreye etki eden her tüketim noktası veya durumla ilgili veri toplanıyor. 

Kaynakların verimliliği ve sürdürülebilirliği için aksiyon alıyoruz

Dünyada en büyük karbon emisyon kaynaklarından biri enerji tüketimi. ING olarak bu doğrultuda enerji kullanımımızı anlamak ve azaltmak için küresel operasyonlarımızda düzenli izleme, raporlama ve azaltma stratejileri uyguluyoruz. 

ING Türkiye olarak bu alandaki stratejik çalışmalarımız ise bina alanını daha verimli kullanmaktan, binalarımızın ve veri merkezlerimizin enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımımızı artırmaya kadar uzanıyor. Elektrik tüketimimizin yanında, elektrik tüketimi kaynaklı CO² değerlerimizi de azaltmak için Türkiye’de elektrik tedariğimizi yenilenebilir enerji temin eden yerel firmalardan sağlıyoruz.

Aynı zamanda karbon salınımında, iş seyahatlerinin de ciddi bir etkisi bulunuyor. Bu doğrultuda ING Türkiye olarak son birkaç yılda filo araçlarımızın emisyonlarında elektriklik araç kullanamını teşvik ederek ve  daha düşük yakıt tüketimli araçları seçerek büyük bir gelişme sağladık. Bu etkiyi, araç sahibi personel sayısını azaltarak da sağladık. Ayrıca pandemi nedeniyle ciddi şekilde azalan hava yolculuğunda, öncesine göre önemli derecede bir artışımız olmamasını da olumlu sonuçlarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda pandemi döneminin bitişi ile birlikte geçmişteki seyahat alışkanlıklarımızı bırakarak, yaygınlaşan uzaktan çalışma araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. 

Öte yandan, pek çok sektöre göre nispeten küçük bir yer kaplıyor olsa da ING olarak su tüketiminin takibi ve azaltılması hedefliyoruz. 

Doğal kaynakların tüketim ve dönüşümü açısından kağıt tüketimi ve atık yönetimi de önceliklerimiz arasında yer alıyor. ING Türkiye olarak atık yönetimi özelinde çevre mevzuatlarına uygunluk kriterlerini denetleyen bağımsız bir çevre danışmanı ile çalışıyor ve bu sayede atıklarımızın yönetimi, geri dönüşümü ve veri toplanması sürecimizi profesyonel şekilde yönetiyoruz.

ING Türkiye olarak, karbon salınımının azaltılması amacıyla etkin alan yönetimi gerçekleştiriyoruz. Verimsiz olduğunu değerlendirdiğimiz alanları küçülterek enerji tasarrufu gerçekleştiriyor ve dolayısı ile karbon ayak izimizin küçülmesine katkı sağlıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de IOTM’de bulunan ofis katları terk edilerek yaklaşık 3.000 m²’lik bir alandan tasarruf ettik ve depomuzun faaliyetini durdurarak yaklaşık 3.500 m²’lik bir alan tasarrufu sağladık.

Net-Sıfır İçin Çalışıyoruz

ING Türkiye olarak 2021 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş’ta bulunan Operasyon Merkezi tesisimizin çatısında, yıllık olarak tesiste tüketilen elektrik gücünün yaklaşık %40’ını üreten, 380 kWp güç üretme kapasitesine sahip bir güneş enerjisi santralini devreye aldık. 

Ayrıca yine enerji tüketim verimliliğini artırmak için Genel Müdürlük ve Kahramanmaraş Operasyon Merkezi binalarımızda bulunan 6 adet eski UPS cihazımızı, enerji verimliliği %96’nın üzerinde olan cihazlar ile yeniledik. 

Genel Müdürlük binamızda kullanılan tüm aydınlatma ürünlerini LED olarak değiştirdik ve bugün şubelerimizin %90’ında LED aydınlatma ürünleri kullanırken, diğer şubelerimizin dönüşümlerini de sürdürüyoruz. 

Genel Müdürlük, Kahramanmaraş Operasyon Merkezi ve şubelerimizde %100 taze hava veren, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları kullanıyor, ısıtma, soğutma ve havalandırma için enerji verimliliği yüksek cihazları tercih ediyoruz. Ayrıca tüm binalarımızın doğrama ve cephe kaplaması arkasında ısı yalıtımı kullanılarak %14 ısı tasarrufu sağlıyoruz. Isınmak için kullanılan kombi ve kazanların düzenli olarak baca gazı analizi yapılarak ve cihazların daha verimli ve düzgün yanma yapması sağlanarak atık tüketimini kontrol altında tutuyoruz. Ayrıca, klima, havalandırma cihazı gibi tüm mekanik ekipmanların bakımlarını düzenli olarak yalarak, bakımsızlık nedeni ile oluşacak fazla elektrik tüketiminin önüne geçiyoruz. 

Şubelerimizde, müşteri işlemleri için gerekli olan dokümanların basımı için yazıcılar otomatik olarak çift taraflı baskı yapacak şekilde ayarlı olarak çalışıyor. Atık yönetimi için de bankamız çevre mevzuatlarına uygunluk kriterlerini denetleyen bağımsız bir çevre danışmanı ile birlikte çalışıyoruz ve tehlikeli atıkların çevreye zarar vermemesi için, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen şekilde bertaraf edilmelerini sağlıyoruz. 

İş güvenliği çerçevesinde hazırladığımız İş Hijyeni Raporumuzu her yıl aydınlatma, termal konfor ve toz ve anlık CO2, CO, O2 ölçümleri yaparak paylaşıyoruz.  

Ayrıca, ING Türkiye olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarını alarak Entegre Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamladık. Bu kapsamda çevresel etkilerin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması ile karbon salınımının düşürülmesine yönelik yönetim anlayışını da uluslararası standartlar ile tescil ettirdik.