İklim Değişikliği

ING Türkiye olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefinde finans sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Türkiye’de BM Sorumlu Bankacılık İlkeleri’nin uygulanmasını taahhüt eden 8 bankadan biriyiz. Aynı zamanda finans sektöründeki mevcut uygulamaları daha ileri bir noktaya taşımak ve tüm aktörleri sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmek amacıyla Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne imza atan 8 banka arasında yer alıyoruz. 

İklim Eylemi başlığı altında kendi operasyonlarımızı sürdürülebilir kılmak ve karbon emisyonumuzu azaltmak için çalışıyor, yerel ve küresel iş birlikleri yapıyoruz. Ayrıca paydaşlarımızı hem sürdürülebilir fonlara ve kredilere erişim konusunda hem de eğitim, farkındalık ve yönlendirmelerle destekliyoruz.

Kredi hacmimizi ING Grubu’nun TERRA Yaklaşımı’na bağlı kalarak ve Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 C derece hedefini gözeterek düzenliyoruz. Bu doğrultuda sera gazı emisyonlarının en yüksek seviyede olduğu enerji santralleri, fosil yakıtlar, otomotiv, denizcilik, havacılık, çelik, çimento ve inşaat sektörlerine verdiğimiz kredilerde yatırımın küresel ısınmaya etkisini göz önünde bulunduruyoruz. 

Bu çerçevede 2022 İklim Raporu’nda da belirtildiği üzere ING Grubu global sinerjisi ile birlikte ING Türkiye olarak önceliklerimiz;
1. Operasyonlarımızda sıfır karbon emisyonuna ulaşmak,
2. Portföyümüzü 2050 veya daha öncesinde net sıfıra ulaştırmak, 
3. Müşterilerimizi net sıfır ekonomisine yönlendirmek ve finansman sağlamak, 
4. İklim ve çevresel riskleri yönetmek. 

ING Grubu’nun yayınladığı 2022 İklim Raporu'na ulaşmak için tıklayın.