TERRA Yaklaşımımız

Küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede en önemli etkiyi müşterilerimize danışmanlık sağlayarak  ve finansman yönetiminde yol gösterici bir rol alarak sağladığımızın bilincindeyiz. Bu doğrultuda, bilançomuzda yer alan ticari ve kurumsal kredilere, Net Sıfır Emisyon Hedefleri doğrultusunda yön veriyoruz. Bu bakış açısına TERRA Yaklaşımı diyoruz.

ING Grubu’nun ortaya koyduğu TERRA Yaklaşımı ile bilançomuzda yer alan ve sera gazı emisyonuna en fazla sebep olduğu tespit edilen enerji üretimi, fosil yakıtlar, otomotiv, deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, çelik, çimento, konut ve ticari gayrimenkul sektörlerini hedefleyerek, etkimizi analiz ediyoruz. TERRA Yaklaşımı’nda yer alan 9 sektör için 2030 ara hedefleri oluşturarak karbon emisyonunu azaltmayı amaçlıyoruz. Her bir müşterimize sağladığımız finansmanın, 2050 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaştığından emin olmak üzere destek ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz ve bu gelişimin takipçisi oluyoruz. Net Sıfır’a ulaşmada takip edilebilecek pek çok yol olduğu için her bir sektör özelinde hesaplamada, en doğru ve uygun metodolojiyi kullanıyoruz. Tüm bankacılık faaliyetlerimizde Çevresel ve Sosyal Risklerin Yönetimi en büyük önceliğimiz. Bu konudaki son çalışmalarımıza ve güncel verilere 2020 TERRA Yaklaşımı Gelişim Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.

TERRA Yaklaşımımızın yanı sıra, global düşünce kuruluşu 2˚ Investing Initiative (2DII) ile beraber geliştirdiğimiz Paris İklim Anlaşması Uyumlu Sermaye Geçişi Değerlendirmesi (PACTA) kapsamında kredi portföylerinin iklim senaryolarıyla uyumunu ölçüyoruz. 

Tüm bunlar doğrultusunda öncü adımlara imza atan ING Grubu, tüm ülkelerde iş modelini Sürdürülebilir ve Sorumlu Bankacılık temelleri üzerine kurarak toplumsal değişime liderlik ediyor. Halihazırda başarılı bir dönüşüm içerisinde olan kurumsal müşterilerimiz, bu yolculuklarında, ING’nin global ölçekteki tecrübesinden faydalanarak projelerini ve çalışmalarını bir adım ileri taşıyor.

ING Türkiye olarak biz de küresel deneyimimizi ülkemize aktarmaya, ürün yelpazemizi genişletmeye ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Global ESG politikamız çerçevesinde ilerliyor, kendi ayak izimizi azaltma çalışmaları yürütüyor ve uluslararası üyeliklerimiz ve bağlı bulunduğumuz endeksler ile Türkiye’de bu sürece uluslararası deneyimimiz ile katkıda bulunuyoruz.