Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Manifestomuz

Biz, ING’yiz.

Rakamlar, raporlar, dosyalar ve toplantılardan fazlasıyız. Çünkü her adımımızı insan için atar, hayal ettiğimiz her şeyi onlar için gerçek kılarız.

Kapılarımızdan içeri her gün birbirinden farklı kişiler girer. Çeşitlilik en büyük zenginliğimizdir. Yalnızca doğru olduğu için değil, geleceğe bakışımızın temeli olduğu için çeşitliliğe inanırız. Başarımız, insanı iyi anlayabilmemizde gizlidir.

Bizim kapımızdan içeri adım atanların sıfatları değil, yaptıkları ortaya çıkar her gün. Yıldızlarımız onlardır ve özgürce parlamalarına izin veririz. Çalışanlarımız kendileri gibi oldukça, güvende hissettikçe içlerindeki en iyinin ortaya çıktığını biliriz.

Her birimiz kendi rengimizle, sesimizle, hayallerimizle ve varoluş biçimimizle geliriz buraya. Her bir farklılığımızla bir bütünün denk parçaları oluruz.

Bu yüzden “= ING” adını verdik tüm bu düşünce ve yaşam biçimimize. Biliyoruz ki biz tüm farklılıkların ardında eşitiz. Fırsatlarda eşitiz, kariyerde eşitiz, birbirimize davranışlarımızda eşitiz. Yaptıklarımız ve yapacaklarımız var en üst sırada, sıfatlarımız değil.

Her bir ING’lide olan tüm farklılıkları “eşittir” diyerek kapsayana dek atacağız adımlarımızı.

Hep birlikte: Eşittir ING!