Özel Durum Açıklamaları

Borçlanma Aracı ihracı SPK başvurusu hakkında 10.05.2024

PDF İndir

PDF İndir

Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkında 09.10.2023

PDF İndir

PDF İndir

Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkında 13.04.2023

Bankamız Yönetim Kurulunun Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 8.000.000.000 TL - (Sekiz Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden seriler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 13.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

PDF İndir

PDF İndir

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim 20.02.2023

PDF İndir

Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkında ÖDA

PDF indir

PDF indir

Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkında 29.03.2022

PDF indir

PDF indir

PDF indir

Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkında 02.03.2022

PDF İndir

PDF İndir

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim 06.01.2022

PDF İndir

Genel Müdür Ataması Hakkında Açıklama 04.06.2020

PDF İndir

Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkında 30.01.2020

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim 29.01.2020

PDF İndir

ÖDA Tahvil İhracı 29.01.2020

PDF İndir

Bankamız Genel Müdürü'nün Görevden Ayrılması Hakkında 20.12.2019

PDF İndir

Yönetici Ayrılması ve Değişikliği Hakkında Açıklama 19.12.2019

19.12.2019

Yönetici Ayrılması Hakkında 06.11.2019

06.11.2019

Yönetici Ataması Hakkında 28.10.2019

28.10.2019

2018 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.

PDF İndir

Bono İtfası-14 Aralık 2018

PDF İndir

Yönetici Ataması - 27 Kasım 2018

PDF İndir

Yönetici Ataması - 5 Kasım 2018

PDF İndir

Takipteki Alacak Satışı Hk.

PDF İndir

Bono İtfası

PDF İndir

Yönetici Ataması

PDF İndir

Borçlanma Aracı İhracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK Başvurusu Onayı

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

Borçlanma Aracı İhracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK Başvurusu Hakkında

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

Sendikasyon Kredisi Anlaşmasının İmzalanması

04.07.2018

PDF İndir

Rekabet Kurulu Cezası Davası Hk.

17.05.2018

19 Mart 2018 Genel Kurul Toplantısı Tescili

PDF İndir

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkında

PDF İndir

PDF İndir

19 Mart 2018 Genel Kurul Toplantısı

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

Nitelikli Yatırımcıya Satış Hk.

PDF İndir

ING Bank A.Ş. 270 Gün Vadeli Nitelikli Yatırımcı Bono İhraç Bilgi ve Belgeleri

19.03.2018

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

Yönetici Ayrılması Hakkında Güncelleme

14.03.2018

Yönetici Ataması Hakkında Özel Durum Açıklaması

09.03.2018

Yönetici Ayrılması Hakkında

28.02.2018

Nitelikli Yatırımcıya Satış Hakkında

PDF İndir

ING Bank A.Ş. 175 Gün Vadeli Nitelikli Yatırımcı Bono İhraç Bilgi ve Belgeleri

22.02.2018

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

Yönetici Ayrılması Hakkında Özel Durum Açıklaması

15.02.2018

Yönetici Ataması ve Ayrılması Hakkında

22.01.2018

Yeni Yönetici Ataması Hakkında

21.12.2017

Yönetici Ayrılması ve Ataması Hakkında

07.12.2017

PDF İNDİR

Takipteki Alacakların Satışı Hakkında

04.12.2017

PDF İNDİR

Rekabet Kurulunun İdari Para Cezası Hakkında

29.11.2017

PDF İNDİR

Yönetici Ayrılması ve Yeni Yönetici Ataması Hakkında

19.10.2017

Yönetici Ayrılması ve Yeni Yönetici Ataması

17.08.2017

Sendikasyon Kredisi Anlaşmasının İmzalanması Hakkında 05 07 2017

05.07.2017

PDF İNDİR

Bankamıza Tebliğ Edilen İdari Para Cezasının Ödenmesi Hk

19.04.2017

PDF İNDİR

Borçlanma Aracı İhracı BİAŞ ve SPK Başvurusu Hakkında

17.04.2017

PDF İNDİR

Finansman Bonosu ve/veya Tahvil İhraçlarına İlişkin Olarak Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkında

04.04.2017

PDF İNDİR

2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Hkk.

EKLERİ İNDİR

Bankamıza Tebliğ Edilen İdari Para Cezası Hakkında

24.03.2017

PDF indir

Nitelikli Yatırımcıya Satış Hakkında

22.02.2017

PDF İNDİR

PDF İNDİR

Yönetici Ataması Hakkında

09.02.2017

24.06.2016

Yönetici Ayrılması Hkk

02.02.2017

PDF İndir

Yönetici Ayrılması Hakkında ÖDA

30.12.2016

PDF İNDİR

Denetim Komitesi Üyelik Süresinin Sona Ermesi Hakkında

26.12.2016

PDF İNDİR

Takipteki Alacakların Satışı Hakkında

28.11.2016

PDF İNDİR

PDF İndir

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA SATIŞ HAKKINDA

07.11.2016

EKİ İNDİR

ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Yapılan Atama Hakkında

15.07.2016

PDF İNDİR

Visa Europe Ltd.'nin Visa Inc.'e Devri Hakkında

23.06.2016

PDF İNDİR

Sendikasyon Kredisi Anlaşması İmzalanması Hakkında

22.06.2016

PDF İndir

Sendikasyon Kredisi Hakkında

20.06.2016

PDF İNDİR

Avrupa Yatırım Bankası’ndan Sağlanan Kredi Hakkında

06.05.2016

PDF İNDİR

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname Hk.

05.05.2016

Ekleri İndir

Ekleri İndir

Ekleri İndir

Yönetici Ayrılması ve Yönetici Ataması Hk.

04.05.2016

Yönetici Ataması Hk.

04.05.2016

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Hakkında

25.03.2016

PDF İndir

Sermaye Piyasası Kurulu’na Yaptığımız Başvuru hk.

29.02.2016

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

Yönetici Ayrılması hk.

21.01.2016

30.09.2015

Yönetici Ayrılması ve Yeni Yönetici Ataması

31.12.2015

PDF indir

SPK Yetki Belgesi

08.12.2015

Eki Indır

PDF İndir

Eki İndir

Takipteki Alacakların Satışı

01.12.2015

PDF İndir

Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Hakkında

18.11.2015

PDF İndir

SPK Faaliyet İzinlerinin Yenilenmesi Terkin

05.11.2015

PDF İNDİR

SPK Faaliyet İzinlerinin Yenilenmesi Hakkında

26.10.2015

PDF İndir

Eki Indır

Yatırım Fonları Devri ve Ünvan Değişikliği

05.10.2015

PDF İndir

Eki İndir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı hk.

17.09.2015

PDF İndir

Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı hk.

17.09.2015

29.07.2015

29.05.2015

Sendikasyon Kredisi Anlaşmasının İmzalanması hk.

21.05.2015

PDF İndir

Sendikasyon Kredisi Yetkilendirme hk.

15.05.2015

PDF İndir

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı hakkında

26.03.2015

PDF İndir

Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı hk. - Özel Durum Açıklaması

20.03.2015

PDF İndir

Bono halka arz sonuçları hk. - Özel Durum Açıklaması

01.12.2014

PDF İndir

Ekleri indir

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname hk.

25.11.2014

PDF İndir

Ekleri İndir

Yönetici Ataması İle İlgili Özel Durum Açıklaması

11.11.2014

PDF İndir

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış taslak izahname hk.

24.10.2014

PDF İndir

Özet İndir

Taslak İndir

ING Menkul Değerler A.Ş.’nin Sermaye Artırımına Bankamızca İştirak Edilmesi hk

17.10.2014

PDF İndir

Yöneticinin Görevden Ayrılışı hk.

30.06.2014

PDF İndir

Yönetici Ayrılması hk

27.05.2014

PDF İndir

Halka Arz Sonuçları hk. - Özel Durum Açıklaması

26.052014

PDF İndir

PDF İndir

Ekleri İndir

Eki İndir

Sermaye Piyasası Kurulu Onayı hk.

08.05.2014

PDF İndir

Ekleri İndir

Sermaye Piyasası Kurulu'na Gerekli Başvuru hk.

30.04.2014

PDF İndir

Takipteki Alacaklarının Satışı hk. - Özel Durum Açıklaması

22.04.2014

PDF İndir

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı hk.

27.03.2014

PDF İndir

Sendikasyon Kredisi hk

20.03.2014

PDF İndir

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi hk.

18.03.2014

PDF İndir

Sendikasyon Kredisi hk.

14.03.2014

PDF İndir

ING Menkul Değerler A.Ş.’nin Sermaye Artırımına Bankamızca İştirak Edilmesi hk.

26.02.2014

PDF İndir

TL Bono İhracı Satış Sonuçları hk.

23.01.2014

PDF İndir

Eki İndir

TL Bono İhracına ilişkin SPK’ya Yapılan Başvuru hk.

14.01.2014

PDF İndir

Yöneticinin Görevden Ayrılışı hk. - Özel Durum Açıklaması

27.12.2013

PDF İndir

Yönetici Ataması hk. - Özel Durum Açıklaması

23.12.2013

PDF İndir

Sermaye Benzeri Kredi hk.

19.12.2013

PDF İndir

Yönetici Ataması hk

11.12.2013

PDF İndir

Yönetici Görev Değişikliği hk.

06.12.2013

PDF İndir

ING Bank Bono ve Tahvil Halka Arzı Satış Sonuçları - Özel Durum Açıklaması

14.11.2013

PDF İndir

ING Bank Bono ve Tahvil Halka Arzı Satış Sonuçları hk.

14.11.2013

PDF İndir

ING Portföy Yönetimi A.Ş. hk.

11.11.2013

PDF İndir

Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet hk - Özet

08.11.2013

PDF İndir

Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet hk - Sermaye Piyasası Aracı Notu

08.11.2013

PDF İndir

Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet hk - Özel Durum Açıklaması

08.11.2013

PDF İndir

SPK tarafından İzahnamenin Onaylanması hk. - Özet

31.10.2013

PDF İndir

SPK tarafından İzahnamenin Onaylanması hk. - Sermaye Piyasası Aracı Notu

31.10.2013

PDF İndir

SPK tarafından İzahnamenin Onaylanması hk. - İhraççı Bilgi Dokümanı

31.10.2013

PDF İndir

SPK tarafından İzahnamenin Onaylanması hk. - Özel Durum Açıklaması

31.10.2013

PDF İndir

Taslak Özet hakkında

08.10.2013

PDF İndir

Sermaye Piyasası Aracı Notu hakkında

08.10.2013

PDF İndir

Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Taslak Özet ilanı hakkında

08.10.2013

PDF İndir

Rekabet Kurulu Kararının ve İdari Para Cezasının İptal Davası Hakkında

30.09.2013

PDF İndir

Taslak İhraççı Bilgi Dokümanı hakkında - Ek İzahname

18.09.2013

PDF İndir

Taslak İhraççı Bilgi Dokümanı hakkında

18.09.2013

PDF İndir

Yöneticinin Görevden Ayrılışı ve Yeni Atama hakkında düzeltme

16.08.2013

PDF İndir

Yöneticinin Görevden Ayrılışı ve Yeni Atama hakkında

16.08.2013

PDF İndir

Kredi Notu hakkında

06.08.2013

PDF İndir

PDF İndir

PDF İndir

Rekabet Kurulu’nun Gerekçeli Kararı Hakkında

30.07.2013

PDF İndir

Banka Bonosu ve-veya Tahvil İhracına İlişkin Olarak Alınan BDDK Onayı Hakkında

19.07.2013

PDF İndir

Yöneticinin Görevden Ayrılışı Hakkında

17.07.2013

PDF İndir

Yönetici Ataması Hakkında

05.06.2013

PDF İndir

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Değerlendirme Notu hk.

27.05.2013

PDF İndir

Banka Bonosu ve-veya Tahvil İhracına İlişkin Olarak Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkında

18.04.2013

PDF İndir

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Olarak Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkında

18.04.2013

PDF İndir

Yönetici Ataması hakkında

16.04.2013

PDF İndir

PDF İndir

28 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı hk.

29.03.2013

PDF İndir

Takipteki Alacaklarının Satışı hk.

21.03.2013

PDF İndir

Rekabet Kurulu Tarafından Verilen Ceza hk.

11.03.2013

PDF İndir

ING Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Değişikliği hk.

01.03.2013

PDF İndir

Sendikasyon Kredisi Kredi Anlaşmasının İmzalanması hk.

28.02.2013

PDF İndir

ING Bank A.Ş. Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil Halka Arz Sonuçları hk.

10.01.2013

PDF İndir

ING Bank A.Ş. Banka Bonosu Halka Arz Sonuçları hk.

10.01.2013

PDF İndir

Sendikasyon Kredisi Yetkilendirme hk.

28.12.2012

PDF İndir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı - İmzalı

28.12.2012

PDF İndir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

28.12.2012

PDF İndir

Borçlanma Aracı İhracı İçin Yapılan Başvurular hk.

20.12.2012

PDF İndir

Avrupa Yatırım Bankası ile İmzalanan Kredi Anlaşması hk.

18.12.2012

PDF İndir

17 Aralık 2012 Tarihi İtibari ile Yönetici Ataması hk.

17.12.2012

PDF İndir

31 Aralık 2012 Tarihi İtibarı ile Yöneticinin Görevden Ayrılışı hk.

10.12.2012

PDF İndir

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi Kullanımı Hakkında Yetki Verilmesi hk.

07.12.2012

PDF İndir

ING Menkul Değerler A.Ş.’nin Sermaye Artışına ING Bank Tarafından İştirak Edilmesi hk.

14.11.2012

PDF İndir

Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi hk.

19.09.2012

PDF İndir

ING Bank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

18.09.2012

PDF İndir

ING Bank A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

17.09.2012

PDF İndir

30 Eylül 2012 Tarihi İtibarı ile Yöneticinin Görevden Ayrılışı hk.

17.08.2012

PDF İndir

ING Menkul Değerler A.Ş. Hisselerinin Bankamız Tarafından Satın Alınması hk.

16.08.2012

PDF İndir

4-5-6 Temmuz 2012 Tarihli ING Bank A.Ş. Banka Bonosu Halka Arz Sonuçları hk.

04.07.2012

PDF İndir

Türk Lirası Bono İhracı hk.

18.06.2012

PDF İndir

Kredi Notu hk.

28.05.2012

PDF İndir

Yöneticinin Görevden Ayrılışı hk

30.04.2012

PDF İndir

2012 Yılı Takipteki Alacaklarının Satışı hk.

10.05.2012

PDF İndir

Yönetici Ataması

30.04.2012

PDF İndir

ING Finansal Kiralama A.Ş.’nin Sermaye Artışına ING Bank Tarafından İştirak Edilmesi hk.

29.03.2012

PDF İndir

Kar Dağıtım Tablosu

28.03.2012

PDF İndir

28 Mart 2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli hk.

28.03.2012

PDF İndir

28 Mart 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı hk.

28.03.2012

PDF İndir

PDF İndir

Genel Müdürlüğe Çeşitli Konularda Yetki Verilmesi hk.

15.03.2012

PDF İndir

Yönetici Atamaları hk.

12.03.2012

PDF İndir

Sermaye Avansı hk.

05.03.2012

PDF İndir

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

01.03.2012

PDF İndir

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üye Değişimi hk.

28.02.2012

PDF İndir