Çevresel Sürdürülebilirlik

Dünya’nın ömrünü uzatacak çevresel adımlar atıyoruz!

2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdüren ING Grubu’nun benimsediği çevresel bilinci, ING Türkiye olarak doğrudan ve dolaylı olarak faaliyetlerimize yansıtıyoruz.

Bu çerçevede, karbon emisyonlarının, atıkların azaltılması, su tasarrufunun sağlanması ve yenilenebilir enerji alanlarında attığımız adımları ING Grubu’na düzenli olarak raporluyor; karbon emisyonlarını, küresel atıkları ve su ayak izini 2020 yılına kadar yüzde 20 azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Tükettiğimiz elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 80’ini yenilenebilir enerjiden temin ediyoruz. ING Türkiye olarak belirlediğimiz hedef ise elektrik enerjisi temininin tamamının uluslararası kabul gören bir sertifika ile teminat altına alınması.

Çünkü doğa için attığımız her adım, geleceğe yaptığımız sonsuz bir yatırım!