Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Prensipleri

Kadınlara desteğimiz 360 derece!

Kadınları güçlendirme konusunda 360 derece yaklaşımımızı, firmalar için cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, iş yerlerinde, piyasalarda ve toplumda kadınların güçlendirilmesi yönünde bir kılavuz olan Birleşmiş Milletler’in WEPs – Kadını Güçlendirme Prensipleri üzerinden şekillendiriyoruz.
 
7 ilkeden oluşan Kadını Güçlendirme Prensipleri’nde aşağıdaki başlıkları benimsiyoruz:

  1.  Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
  2.  İş yaşamında cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi
  3.  Kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
  4.  Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
  5.  Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri, pazarlama yöntemlerinin uygulanması
  6.  Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
  7.  Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili başarıların değerlendirilmesi, halka açık raporlanması.

Yol haritamız olan WEPs – Kadını Güçlendirme Prensipleri ile kadınların yanında yürümeye devam edeceğiz.