Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması

2011’den bu yana Türkiye’nin düşük tasarruf oranına dikkat çekmeye çalışıyoruz!

Türkiye’nin kentsel nüfusunun tasarruf alışkanlıklarını, değişimlerini, tasarruf yapma olasılıklarını saptamayı amaçlıyor ve Ekim 2011’den bu yana,  Ipsos işbirliğinde Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nı yürütüyoruz.

Araştırmayla Türkiye’deki “ortalama birey”in tasarruf yapıp yapmadığını ve nedenlerini, en çok kullanılan tasarruf araçlarını, bireysel gelirleri, aylık tasarruf oranını ve nakite dönüştürülebilir tasarruf miktarını aylık olarak izliyoruz. Bu izlemenin sonucundaysa, tasarrufla ilgili bilimsel veri üreterek, düşük tasarruf oranına dikkat çekmeyi ve bu alandaki istatistikî veri açığını kapatmayı amaçlıyoruz.

Bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi (CATI) ile yapılan araştırmamızı, her ay Türkiye kentsel nüfusunu temsilen NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 ilde 800 kişiyle gerçekleştiriyor ve sonuçları 3 aylık dönemlerde internet sitemizde paylaşıyoruz.
 
Detaylı bilgi için:Tasarruf Eğilimleri

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2022 1. Çeyrek Raporu için tıklayın.

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2022 2. Çeyrek Raporu için tıklayın.

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2022 3. Çeyrek Raporu için tıklayın.