Dijital Öğretmenler

Türkiye'nin dijital dönüşüm süreci dijital öğretmenlerle hız kazanıyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak en önemli alanlardan birinin eğitim olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, stratejimizin omurgasını oluşturan dijitalleşmeyi temel alan, odağında da öğretmenlerin olduğu Dijital Öğretmenler projesini, Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği ve İLKSAN desteğiyle hayata geçirdik.

Bu projeyi hayata geçirmemizde öğretmenlerimizin rolü büyük. Yaptığımız atölye çalışmalarında, öğretmenlerin kendilerini en fazla geliştirmek istedikleri alanın, öğrencileriyle daha etkili iletişim kurabilmek ve dijital araçları kullanarak verdikleri eğitimin etkinliğini artırmak amacıyla dijital okuryazarlık olduğunu gördük. Dijitalleşme, ING’nin stratejisinde de önemli bir yere sahip, dolayısıyla öğretmenlerimizin taleplerine en iyi şekilde karşılık vermek için bu alandaki birikimimizi kendilerine aktarmaya ve bu yönde ilerlemeye karar verdik.

Projemiz ile öğretmenlerin dijitalleşen dünyaya adım atmasını, yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini, kazandıkları becerilerini ilkokul–ortaokul öğrencilerine aktarmalarını ve farklı bölgelerden öğretmenlerin eşit dijital becerilere sahip olması yolunda katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bu sayede öğretmen ve öğrencilerin dijital dönüşümün bir parçası haline gelmelerini ve nihai olarak Türkiye’deki dijital dönüşüm sürecine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Proje ile ilk aşamada 10 ilden bin öğretmene ve dolaylı olarak da yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşacağız. Çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerin olduğu hibrit bir modelde etkin ve güncel bir içerik sunacağız.

Tüm sosyal sorumluluk projelerimizin olduğu gibi Dijital Öğretmenler projemizin de uzun vadeli olmasını planlıyoruz. ING Türkiye olarak, ülkemizdeki dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamaya devam edeceğiz.