ING müşterileri için Gizlilik Beyanı ve Aydınlatma Metni

Gizlilik Bildirimi ve Aydınlatma Beyanı

Bu doküman, ING Bank A.Ş.’nin (“ING”, “biz/tarafımız”, “bizim/tarafımızın”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin bilgileri içermekte ve Gizlilik Bildirimi ve Aydınlatma Beyanı’nı (“Gizlilik Bildirimi”) teşkil etmektedir.

1. Bu Gizlilik Bildirimi ve Aydınlatma Beyanının amacı ve kapsamı

ING olarak kişisel verilerinizin sizler için öneminin farkındayız. Bu Gizlilik Bildirimi kapsamında, tarafımızca hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kaydedildiği, saklandığı, kullanıldığı ve işlemenin hukuki sebepleri, işlendiği amaçlar, aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları, Kanun’da yer verilen kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar basit ve şeffaf bir şekilde açıklanmaktadır. Yaklaşımımız, doğru verilerin doğru amaç için doğru kişiler tarafından kullanılması şeklinde özetlenebilir.

Bu Gizlilik Bildirimi aşağıdaki kişiler için geçerlidir:

  • Gerçek kişi olan, geçmişteki, hâlihazırdaki ve olası tüm müşteriler ("ING Müşterileri" veya ("tarafınız)); 

2. ING müşterisi olmayan kişiler. ING müşterisi olmayan kişiler, herhangi bir ING hesabına herhangi bir ödeme yapan veya herhangi bir ING hesabından herhangi bir ödeme alan herhangi bir gerçek kişiyi, herhangi bir ING web sitesini, şubesini veya ofisini ziyaret eden herhangi bir gerçek kişiyi, profesyonel danışman olan herhangi bir gerçek kişiyi, hizmetlerimizi kullanan herhangi bir şirketin hissedarı, garantörü, nihai gerçek faydalanıcısı, yönetim kurulu üyesi veya temsilcisi/vekili olan herhangi bir gerçek kişiyi, tarafımızla veya tarafımızın müşterileriyle diğer işlemlere girişen herhangi bir gerçek kişiyi ve ticari müşterilerimiz hesabına hareket eden kanuni temsilcileri/vekilleri veya irtibat kişilerini veya gerçek kişi olan malikleri, ortakları, hissedarları kapsayabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz tarafımızca, aşağıda belirtilmekte olan hukuki dayanaklar gereğince aşağıdaki yollarla elde edilir:
Verileriniz ING tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle Bankamız ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, Bankamız tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetler yararlanmanız kapsamında fiziki ortamda mülakatlar, görüşmeler, şubelerimize veya anlaşmalı mağazalara gerçekleştirdiğiniz ziyaretler, yazılı olarak doldurduğunuz formlar kanalıyla ve elektronik ortamda online bankacılık, ATM’ler, sosyal medya, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ,internet sitemiz kanalları üzerinden bizimle temas kuracağınız kanal vasıtasıyla toplanmaktadır. Aynı zamanda tarafımızca, anlaşmalı ortaklarımız, iş ortaklarımız, acenteler ve brokerler, kimlik paylaşım sistemleri, adres paylaşım sistemleri, PTT genel müdürlüğü, Bankalararası Kart Merkezi ve diğer istihbarat toplama kanalları gibi üçüncü taraflar aracılığıyla da veri toplanabilecektir.

ING Müşterileri için:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Taraf olduğunuz sözleşmelerin ifa edilmesi veya sözleşmelerin yapılması öncesinde girişimlerde bulunulması. Adınız ve iletişim bilgileriniz gibi hakkınızdaki bilgiler tarafımızla herhangi bir sözleşme yaptığınızda veya tarafınızla irtibat kurmamız gerektiğinde kullanılır. Hakkınızdaki bilgiler tarafımızca, belirli ürünler ve hizmetler için uygun olup olmadığınızı değerlendirmek için analiz edilir. Örneğin, herhangi bir kredi veya ipotekli konut kredisi başvurusu yaptığınızda, tarafımızca, ödeme davranışınıza ve kredi geçmişinize bakılabilecektir.
• Hesap bilgileriniz ise tarafımızdan herhangi bir ödemenin yapılmasını veya herhangi bir yatırım emrinin gerçekleştirilmesini talep ettiğinizde kullanılır.
• Ayrıca, sigorta acentesi olarak hareket eden Bankamızdan sigorta ürünleri talep etmeniz halinde sigorta poliçesinin tasla ğının hazırlanması için elde edilmesi gereken verileriniz tarafımızca toplanır. Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;
• Hesap bilgileriniz ise tarafımızdan herhangi bir ödemenin yapılmasını veya herhangi bir yatırım emrinin gerçekleştirilmesini talep ettiğinizde kullanılır.
• Veri Koruma ve Güvenliği. ING olarak kişisel verilerinizi korumak ve verilerinize yönelik ihlalleri önlemek, tespit etmek ve kontrol altına almakla yükümlüyüz. Örneğin müşteri haline geldiğinizde kimliğinizin doğrulanması için olmak üzere, hakkınızda toplamakla yükümlü olduğumuz veriler bu yükümlülüğe dahildir. Ayrıca sizi dolandırıcılığa ve siber suçlara karşı korumakla ve kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve vergi dolandırıcılığı gibi suçlarla mücadele ederek ING’nin ve finansal sistemin güvenliğini ve bütünlüğünü bir bütün olarak sağlamakla yükümlüyüz. Bu kapsamda;
- Hacklenmeniz veya kullanıcı adınızın ve şifrenizin ele geçirilmesi örnek olmak üzere, online gerçekleştirilen dolandırıcılık amaçlı faaliyetlerden korumak amacıyla hakkınızdaki belirli bilgiler (örneğin, ad-soyad, hesap numarası, yaş, uyruk, IP adresi, vb.) tarafımızca, dolandırıcılık amaçlı faaliyetleri ve failleri tespit etmek üzere profil çıkarma amaçları doğrultusunda kullanılabilecektir.
- Örnek olarak banka veya kredi kartınızın tipik olmayan bir lokasyonda kullanılması halinde olmak üzere, tarafımızca hesabınızda şüpheli faaliyet tespit edilmesi halinde tarafınızı uyarmak için kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.
• Tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere riayet. Verileriniz tarafımızca bir dizi yasal yükümlülüklere ve mevzuata dayalı gerekliliklere riayet etmek üzere işlenebilir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Sigorta acentesi olarak hareket eden Bankamızdan sigorta ürünleri talep etmeniz halinde sigorta poliçesinin taslağının hazırlanması için elde edilmesi gereken verileriniz tarafımızca toplanır.
• Kredi riski ve davranış analizi için. Tarafımızca, örneğin herhangi bir krediyi geri ödeme kabiliyetinizi değerlendirmek için olmak üzere, kredi geçmişiniz ve ödeme davranışınız hakkındaki veriler kullanılır ve analiz edilir.
• İş süreçlerinin yürütülmesi, iç yönetim ve yönetim raporlaması. Verileriniz, tarafımızca, bankacılık operasyonlarımız için ve faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında yönetimimiz tarafından daha iyi kararların alınmasına yardımcı olmak için işlenir.
• Veri Koruma ve Güvenliği. ING olarak kişisel verilerinizi korumak ve verilerinize yönelik ihlalleri önlemek, tespit etmek ve kontrol altına almakla yükümlüyüz. Örneğin müşteri haline geldiğinizde kimliğinizin doğrulanması için olmak üzere, hakkınızda toplamakla yükümlü olduğumuz veriler bu yükümlülüğe dahildir. Ayrıca sizi dolandırıcılığa ve siber suçlara karşı korumakla ve kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve vergi dolandırıcılığı gibi suçlarla mücadele ederek ING’nin ve finansal sistemin güvenliğini ve bütünlüğünü bir bütün olarak sağlamakla yükümlüyüz. Bu kapsamda;
- Hacklenmeniz veya kullanıcı adınızın ve şifrenizin ele geçirilmesi örnek olmak üzere, online gerçekleştirilen dolandırıcılık amaçlı faaliyetlerden korumak amacıyla hakkınızdaki belirli bilgiler (örneğin, ad-soyad, hesap numarası, yaş, uyruk, IP adresi, vb.) tarafımızca, dolandırıcılık amaçlı faaliyetleri ve failleri tespit etmek üzere profil çıkarma amaçları doğrultusunda kullanılabilecektir.
- Örnek olarak banka veya kredi kartınızın tipik olmayan bir lokasyonda kullanılması halinde olmak üzere, tarafımızca hesabınızda şüpheli faaliyet tespit edilmesi halinde tarafınızı uyarmak için kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.
• Hayati çıkarlarınızın korunması. Yaşamınız veya başka bir gerçek kişinin yaşamı için elzem olan çıkarları korumak için gerekli olduğunda verileriniz tarafımızca işlenir. Örneğin, acil sağlık sebepleri dolayısıyla. Tarafımızca belirtilen diğer amaçlardan herhangi birine dayandırılamaması halinde verileriniz tarafımızca sadece başka bir gerçek kişinin hayati çıkarları için gerekli olur ise işlenebilecektir.

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

• İlişki yönetimi ve pazarlama. Tarafımızca, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sizden geri bildirim talep edilebilecek veya tarafımızla online, telefon yoluyla veya şubelerimizde gerçekleştirdiğiniz görüşmeler kayıt altına alınabilecektir. Bu veriler tarafımızca, sunumumuzun iyileştirilmesi veya ürün ve hizmetlerin sizin için uyarlanması için belirli ING mensupları ile paylaşılabilecektir.
• Tarafımızca size ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapan haber bültenleri gönderilebilecektir.
• Aynı zamanda, verileriniz tarafımızca, çeşitli kaynaklar (Şubeler, İnternet bankacılığı, anlaşmalı mağazalar, çağrı merkezleri, gerçekleştirilen görüşmeler, sosyal medya, ATM’ler, vb.) yoluyla hizmetlerimizin en iyi kalitede sunulması ve olası taleplerinizin öngörülmesini amaçlayan davranış modellemesine dayalı analizlerin ve verimlilik ve strateji çalışmalarının yürütülmesi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin ve çekilişlerin yapılması, hediyelerin gönderilmesi, belirli kaynaklarla ve duyurularla kampanya ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel özel tekliflerin, ürün ve hizmetlerin sunulması, şikayetlerinizin değerlendirilmesi, tarafınızca yapılan aramaların kalitesinin değerlendirilmesi, ING tarafından gerçekleştirilecek görüşmelere, organizasyonlara, kampanyalara ilişkin olarak tarafınızın haberdar edilmesi/duyuruların yapılması kapsamında çağrı merkezi hizmetlerinden yararlanılması için işlenebilecektir. Elbette, bu tür teklifler almak istememeniz halinde rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
• Tarafınıza en uygun ürünlerin, hizmetlerin sunulması ve pazarlama yapılması. Verileriniz tarafımızca, ürünlerimizin ve/ veya hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, müşterilerin segmentlere ayrılması ve müşteri profilinin çıkarılması ve (hedeflenen) pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile ING’nin halihazırda sunulan veya yeni sunulacak ürünlerinin çapraz satışına ilişkin gerekli faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan işleme de dahil olmak üzere, belirli ticari faaliyetler için kullanılabilecektir. Bu faaliyetler tarafınızla bir ilişki tesis edilmesi ve/veya tarafınızla olan ilişkinin sürdürülmesi veya genişletilmesi ve istatistiksel ve bilimsel amaçlar için gerçekleştirilebilecektir. Elbette, verilerinizin bu amaçlarla işlenmesini istememeniz halinde, rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
• Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. Ürün ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızın ve ürün ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzun analiz edilmesi sizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur ve nerede ve nasıl gelişme kaydedebileceğimizi gösterir. Örneğin;
- Herhangi bir hesap açtığınızda, hesabınızı kullanabilir hale gelmenize kadar ne kadar süre geçtiği tarafımızca ölçülmektedir.
- Etkinliklerimizin ve kampanyalarımızın uygunluğunu ölçmek üzere pazarlama faaliyetlerimizin sonuçları tarafımızca analiz edilmektedir.
- Bazı hallerde, kişisel verileriniz tarafımızca, kredilere ve ipotekli konut kredilerine ilişkin kredi kararlarını hızlandırmak için algoritmalar gibi otomatikleştirilmiş süreçler kullanılarak analiz edilmektedir.
Ticari müşterilerimiz hesabına hareket etmekte olan gerçek kişi kanuni temsilciler/vekiller, irtibat kişileri, ortakları/hissedarları veya şahıs şirketlerinin gerçek kişi sahipleri de dahil olmak üzere, ING müşterisi olmayan gerçek kişiler için:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Şirketinizin taraf olduğu sözleşmelerin ifa edilmesi veya sözleşmelerin yapılması öncesinde girişimlerde bulunulması. Herhangi bir ticari müşterinin sahibi, ortağı, hissedarı veya herhangi bir şekilde temsilcisi/vekili olmanız halinde, kişisel verileriniz tarafımızca, söz konusu ticari müşteri ile sözleşme yapılması ve gerektiğinde söz konusu ticari müşteri ile temas kurulması için kullanılabilecektir.
• Herhangi bir ödeme aracının lehdarı veya herhangi bir müşteri için teminat sunan gerçek kişi veya herhangi bir tacirin temsilcisi/vekili olmanız haline, kişisel verileriniz tarafımızca, söz konusu müşteri ile olan düzenlemelerimiz ile bağlantılı olarak herhangi bir ödeme emrinin gerçekleştirilmesi veya sözleşme yapılması için kullanılabilecektir. Tarafımızca, sıfatınız ve yetkileriniz ticaret sicil kayıtları veya yetki belgeleri kullanılarak doğrulanabilecektir. Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;
• Veri Koruma ve Güvenlik ING olarak nezdimizdeki tüm kişisel verileri korumak, verilere yönelik ihlalleri önlemek, tespit etmek, kontrol altına almak ve kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve vergi dolandırıcılığının önlenmesine yönelik düzenlemelere riayet etmek suretiyle toplanan kişisel veriler dahilinde dolandırıcılığı önlemek, tespit etmek ve kontrol altına almakla yükümlüyüz. ING’nin, finans sektörünün, müşterilerin ve çalışanların güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve sağlamak üzere, tarafımızca;
- Kişisel verileriniz, kimliğinizin (örneğin, kullanıcı adı ve şifre) ele geçirilmesi örnek olmak üzere, ticari müşterinin varlıklarını dolandırıcılık amaçlı faaliyetler karşısında korumak üzere işlenebilecek;
- Kişisel verileriniz, herhangi bir işlemin tipik olmayan bir lokasyonda gerçekleşmesi örnek olmak üzere, tarafımızca ticari varlıklarınızı kapsayan şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesi halinde tarafınızı uyarmak için kullanılabilecektir.
• Tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere riayet. Tarafımızca kişisel veriler, bir dizi yasal yükümlülüklere ve mevzuata dayalı gerekliliklere (kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat ve vergi mevzuatı, vb.) riayet edilmek üzere işlenebilir. Örneğin, müşterini tanı (KYC) kuralları ve düzenlemeleri kapsamında, ING tarafından şirketinizin müşteri olarak kabul edilmesi öncesinde bazı gerçek kişi hissedarların kimliğinin doğrulanması gerekmektedir. Yine yetkili makam ve kuruluşların talebi üzerine, ticari müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemler ING tarafından rapor edilebilecektir.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Herhangi bir ödeme aracının lehdarı veya herhangi bir müşteri için teminat sunan gerçek kişi veya herhangi bir tacirin temsilcisi/vekili olmanız haline, kişisel verileriniz tarafımızca, söz konusu müşteri ile olan düzenlemelerimiz ile bağlantılı olarak herhangi bir ödeme emrinin gerçekleştirilmesi veya sözleşme yapılması için kullanılabilecektir. Tarafımızca, sıfatınız ve yetkileriniz ticaret sicil kayıtları veya yetki belgeleri kullanılarak doğrulanabilecektir.
• İş süreçlerinin yürütülmesi, iç yönetim ve yönetim raporlaması. Tarafımızca, kişisel verileriniz, finansal hizmetler operasyonlarımız için ve faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında yönetimimiz tarafından daha iyi kararların alınmasına yardımcı olmak için işlenebilir.
• Kredi riski ve moralite analizi için. Herhangi bir ticari müşteri tarafından kredi ve/veya yatırım ürünleri talep edildiğinde veya herhangi bir gerçek kişi veya tacir tarafından nezdimizde herhangi bir müşterinin lehine herhangi bir garanti/teminat taahhüdünde bulunulduğunda finansal kişisel verileriniz tarafımızca işlenir. Bu gibi durumlarda, tarafımızca, söz konusu gerçek kişinin veya söz konusu tacirin gerçek kişi olan sahibinin veya ortağının veya hissedarının kredi geçmişi, kredi kapasitesi, kredibilitesine ve kredi koşullarına ilişkin diğer bilgiler doğrulanabilecektir. İlaveten, tarafımızca, tapu sicilleri, ticaret sicilleri ve medya gibi halka açık kaynaklardan kanunen elde edilebilen veya ING Group bünyesindeki diğer şirketler tarafından veya kredi kuruluşları gibi üçüncü taraflarca meşru bir şekilde temin edilen verileriniz de toplanabilecek ve işlenebilecektir.
Açık rızanızın varlığı halinde ise,
• İlişki yönetimi ve pazarlama. Tarafınızdan ticari müşterinin temsilcisi/vekili olarak, ilgili ticari müşteriye sunulan ürünlere ve hizmetlere ilişkin olarak geri bildirim verilmesi talep edilebilecektir. Tarafımızca, ING tarafından sunulan mevcut ve sunulacak yeni ürünlere ve hizmetlere ilişkin haber bültenleri gönderilebilecektir.
- En uygun ürünlerin ve hizmetlerin sunulması. Herhangi bir ticari müşterinin temsilcisi/vekili olarak web sitemizi ziyaret ettiğinizde, müşteri hizmetleri merkezimizi aradığınızda, herhangi bir ING mensubu ile konuştuğunuzda veya herhangi bir şubeyi ziyaret ettiğinizde, söz konusu ticari müşterinin temsilcisi/vekili olarak hakkınızdaki bilgiler tarafımızca toplanabilecektir.
- Ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. Ürün ve hizmetlerin nasıl kullanıldığının analiz edilmesi, performansımızın tarafımızca daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur ve tarafımıza, ürün ve hizmetlerimizi nerede ve nasıl geliştirebileceğimizi gösterir.
Her türden müşteriler için:
Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Yasal ve global uyum. Kişisel verileriniz tarafımızca, bir dizi yerel ve uluslararası yasal yükümlülüklere ve mevzuata dayalı gerekliliklere (örneğin, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat ve vergi mevzuatı ile tarafımızın iç ve global politikaları) riayet etmek üzere işlenir. Bu işleme tarafımızca, Bankamızın, Bankamızın iştiraklerinin, ana hissedarlarının, ana hissedarların iştiraklerinin ve risk grubunun tabi olduğu uluslararası ve iç hukuka, yasal düzenlemelere, iç-dış politikalara ve kurallara riayet etmek, konsolide mali tabloları hazırlamak, global risk yönetimi ve denetimi gerçekleştirmek ve yasal prosedürleri yerine getirmek için yapılır.

3. Tarafımızca işlenen kişisel veri türleri

Kişisel veri, herhangi bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan bütün bilgiler olarak tanımlanabilir. Aşağıda yer alan liste kapsamında kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

ING müşterileri için:
• Kimlik verileri: ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, unvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası/sosyal güvenlik numarası;
• İşlem verileri, banka hesap numaranız, para yatırmalar, para çekmeler, hesabınıza veya hesabınızdan yapılan transferler ve bunların ne zaman ve nerede gerçekleştiği gibi veriler;
• Finansal veriler, faturalar, alacak dekontları, maaş bordroları, ödeme davranışı, mülkiyetinizin veya diğer varlıklarınızın değeri, kredi geçmişiniz, kredi kapasiteniz, ING nezdinde sahip olduğunuz finansal ürünler, herhangi bir kredi siciline kayıtlı olup olmamanız, ödeme bakiyeleri ve gelirinize ilişkin bilgiler gibi veriler;
• Sosyo-demografik veriler, evli ve çocuk sahibi olup olmadığınız gibi veriler;
• Çocuklarınızın adına hesap açtığınızda, herhangi bir sağlık sigortası ürünü talebinde bulunduğunuzda veya vergi gelirlerine ilişkin bir takım işlemlere ilişkin mevzuat tarafından gerekli görüldüğünde, tarafımızla paylaştığınız çocuklarınıza ilişkin veriler.
• Online davranışa ve tercihlere ilişkin veriler, mobil cihazınızın veya kullanmakta olduğunuz bilgisayarın IP adresi ve ING web sitelerinde ve uygulamalarında ziyaret ettiğiniz sayfalar;
• Örneğin, çağrı merkezimizle temas kurduğunuzda veya herhangi bir online anket doldurduğunuzda olmak üzere, tarafımızla paylaştığınız, ilgi alanlarınız ve ihtiyaçlarınız hakkındaki veriler;
• Müşteri kimlik tespiti kapsamındaki veya dolandırıcılık amaçlı eylemlerin veya uluslararası yaptırımları ihlal eden davranışların önlenmesine ve kara paranın aklanmasının, terörizmin finansmanın ve vergi dolandırıcılığının önlenmesine yönelik düzenlemelere riayet edilmesine yönelik müşterimizi tanıma verileri;
• Sesli-görsel veriler; uygulanabildiği ve kanunen izin verildiği hallerde, ING şubelerindeki gözetim videoları veya telefon veya video görüşmelerine veya ofislerimizdeki konuşmalara ilişkin kayıtlar tarafımızca işlenmektedir. Bu kayıtlar tarafımızca, örnek olarak telefon emirlerinin doğrulanması veya dolandırıcılığın önlenmesi veya personele eğitim verilmesi amacıyla kullanılabilir;
• Facebook, Twitter, Instagram, Google+ ve YouTube gibi, ING ile sosyal medyadaki etkileşimleriniz. İnternette ING hakkındaki ve ING’ye yönelik halka açık mesajlar, paylaşımlar, beğeniler ve yanıtlar tarafımızca takip edilmektedir.

Ticari müşterilerimiz hesabına hareket etmekte olan gerçek kişi kanuni temsilciler/vekiller, irtibat kişileri, ortakları/hissedarları veya şahıs şirketlerinin gerçek kişi sahipleri de dahil olmak üzere, ING müşterisi olmayan gerçek kişiler için:

• Kimlik verileri: ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, unvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası/sosyal güvenlik numarası;
• Finansal veriler: herhangi bir ticari müşteri tarafından kredi ve/veya yatırım ürünleri talep edildiğinde veya herhangi bir gerçek kişi veya tacir tarafından herhangi bir müşterinin lehine tarafımız nezdinde herhangi bir garanti/teminat taahhüt edildiğinde, tarafımızca, söz konusu gerçek kişinin veya söz konusu tacirin gerçek kişi olan sahibinin veya şirket ortağının veya hissedarının kredi geçmişi, kredikapasitesivekredibilitesinevekredikoşullarına ilişkin diğer bilgilerdoğrulanabilecektir;
• Online davranışa ve tercihlere ilişkin veriler: Mobil cihazın veya bilgisayarın IP adresi ile ING web sitelerinde ve uygulamalarında ziyaret edilen sayfalar;
• ING mensupları ile iletişim kurduklarında veya herhangi bir ING anketine katıldıklarında tarafımızla paylaşılan, ING müşterisi olmayan kişilerin ilgi alanları ve ihtiyaçları hakkındaki veriler;
• Müşteri kimlik tespiti kapsamındaki ve dolandırıcılık amaçlı eylemlerin veya uluslararası yaptırımları ihlal eden davranışların önlenmesine ve kara paranın aklanmasının, terörizmin finansmanın ve vergi dolandırıcılığının önlenmesine yönelik düzenlemelere riayet edilmesine yönelik ING müşterisi olmayan kişilerin tanınması;
• Sesli-görsel veriler; uygulanabildiği ve kanunen izin verildiği hallerde, ING şubelerindeki gözetim videoları veya telefon veya video görüşmelerine veya ofislerimizdeki konuşmalara ilişkin kayıtlar tarafımızca işlenmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel veriler

Özel Nitelikli Kişisel veriler, sağlığınıza, etnik köken, dini veya politik görüşlerinize, genetik veya biyometrik verilerinize veya adli sicil kaydına ilişkin verilerinize (dolandırıcılığa ilişkin bilgiler adli sicil kaydı verileridir ve tarafımızca kayıt edilmektedir) ilişkin verilerdir. Özel Nitelikli Kişisel verileriniz aşağıdaki hallerde tarafımızca işlenebilecektir:

• Tarafınızın açık rızasına sahip olmamız;
• Yürürlükteki mevzuat tarafından tarafımızca yapılmasının gerekli görülmesi veya tarafımıza izin verilmesi. Örneğin, tarafımız, bir kimlik kopyanızı muhafaza etmekle kanunen yükümlüdür; dolayısıyla kimlik belgelerinizin ve/veya sürücü belgelerinizin fotokopisiyle dininize, sağlığınıza ilişkin verileriniz ile görsel verileriniz anonimleştirilerek muhafaza edilecektir. Aynı zamanda tarafımızdan çek defteri talep ettiğinizde adli sicil kaydı verilerinizi (sadece çek yasağı için olmak üzere) soruşturmakla kanunen yükümlüyüz
• İlaveten sigorta acentesi olarak hareket eden bankamızdan sağlık/hayat sigortası ve/veya bireysel emeklilik ürünleri satın almanız halinde (ve/veya tahsis edilen herhangi bir kredi limitinin teminatı olarak gerekli görülmesi halinde) sigorta poliçesi taslağının hazırlanması için sağlığınıza ilişkin veriler ve çağrı merkezi aramaları vasıtasıyla sesli hizmetler yoluyla sesinizin doğrulanması ve dolandırıcılığın önlenmesi ve bilhassa iç sistemlere ilişkin olmak üzere ve ilgili düzenlemeler tarafından öngörülen izleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli kontrollerin yürütülmesi amacıyla biyometrik verileriniz işlenebilmektedir. Biyometrik verileriniz tarafımızca, çağrı merkezlerimiz vasıtasıyla sesli hizmetlerin kullanılmasında sesinizin doğrulanması ve dolandırıcılığın önlenmesine yönelik gerekli kontrollerin yürütülmesi ve bilhassa iç sistemlere ilişkin yasal düzenlemeler tarafından öngörüldüğü şekilde izleme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için işlenmektedir.

4. Kişisel verilerinizi ne amaçlarla kullanıyoruz
İşleme, kişisel verilerin yürürlükteki kanunlara uygun olarak toplanması, kaydedilmesi, saklanması, düzeltilmesi, düzenlenmesi, kullanılması, açıklanması, iletilmesi veya silinmesi gibi kişisel veriler ile bağlantılı olarak yapılabilecek her faaliyet anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz tarafımızca sadece, aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenebilecektir:
ING müşterileri için:
• Taraf olduğunuz sözleşmelerin ifa edilmesi veya sözleşmelerin yapılması öncesinde girişimlerde bulunulması. Adınız ve iletişim bilgileriniz gibi hakkınızdaki bilgiler tarafımızla herhangi bir sözleşme yaptığınızda veya tarafınızla irtibat kurmamız gerektiğinde kullanılır. Hakkınızdaki bilgiler tarafımızca, belirli ürünler ve hizmetler için uygun olup olmadığınızı değerlendirmek için analiz edilir. Örneğin, herhangi bir kredi veya ipotekli konut kredisi başvurusu yaptığınızda, tarafımızca, ödeme davranışınıza ve kredi geçmişinize bakılabilecektir. Hesap bilgileriniz ise tarafımızdan herhangi bir ödemenin yapılmasını veya herhangi bir yatırım emrinin gerçekleştirilmesini talep ettiğinizde kullanılır. Ayrıca, sigorta acentesi olarak hareket eden Bankamızdan sigorta ürünleri talep etmeniz halinde sigorta poliçesinin taslağının hazırlanması için elde edilmesi gereken verileriniz tarafımızca toplanır.
• İlişki yönetimi ve pazarlama. Tarafımızca, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sizden geri bildirim talep edilebilecek veya tarafımızla online, telefon yoluyla veya şubelerimizde gerçekleştirdiğiniz görüşmeler kayıt altına alınabilecektir. Bu veriler tarafımızca, sunumumuzun iyileştirilmesi veya ürün ve hizmetlerin sizin için uyarlanması için belirli ING mensupları ile paylaşılabilecektir. Tarafımızca size ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapan haber bültenleri gönderilebilecektir. Aynı zamanda, verileriniz tarafımızca, çeşitli kaynaklar (Şubeler, İnternet bankacıl��ğı, anlaşmalı mağazalar, çağrı merkezleri, gerçekleştirilen görüşmeler, sosyal medya, ATM’ler, vb.) yoluyla hizmetlerimizin en iyi kalitede sunulması ve olası taleplerinizin öngörülmesini amaçlayan davranış modellemesine dayalı analizlerin ve verimlilik ve strateji çalışmalarının yürütülmesi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin ve çekilişlerin yapılması, hediyelerin gönderilmesi, belirli kaynaklarla ve duyurularla kampanya ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel özel tekliflerin, ürün ve hizmetlerin sunulması, şikayetlerinizin değerlendirilmesi, tarafınızca yapılan aramaların kalitesinin değerlendirilmesi, ING tarafından gerçekleştirilecek görüşmelere, organizasyonlara, kampanyalara ilişkin olarak tarafınızın haberdar edilmesi/duyuruların yapılması kapsamında çağrı merkezi hizmetlerinden yararlanılması için işlenebilecektir. Elbette, bu tür teklifler almak istememeniz halinde rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
• Tarafınıza en uygun ürünlerin, hizmetlerin sunulması ve pazarlama yapılması. Verileriniz tarafımızca, ürünlerimizin ve/ veya hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, müşterilerin segmentlere ayrılması ve müşteri profilinin çıkarılması ve (hedeflenen) pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile ING’nin halihazırda sunulan veya yeni sunulacak ürünlerinin çapraz satışına ilişkin gerekli faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan işleme de dahil olmak üzere, belirli ticari faaliyetler için kullanılabilecektir. Bu faaliyetler tarafınızla bir ilişki tesis edilmesi ve/veya tarafınızla olan ilişkinin sürdürülmesi veya genişletilmesi ve istatistiksel ve bilimsel amaçlar için gerçekleştirilebilecektir. Elbette, verilerinizin bu amaçlarla işlenmesini istememeniz halinde, rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
• Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. Ürün ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızın ve ürün ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzun analiz edilmesi sizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur ve nerede ve nasıl gelişme kaydedebileceğimizi gösterir. Örneğin;  
- Herhangi bir hesap açtığınızda, hesabınızı kullanabilir hale gelmenize kadar ne kadar süre geçtiği tarafımızca ölçülmektedir.
- Etkinliklerimizin ve kampanyalarımızın uygunluğunu ölçmek üzere pazarlama faaliyetlerimizin sonuçları tarafımızca analiz edilmektedir.
- Bazı hallerde, kişisel verileriniz tarafımızca, kredilere ve ipotekli konut kredilerine ilişkin kredi kararlarını hızlandırmak için algoritmalar gibi otomatikleştirilmiş süreçler kullanılarak analiz edilmektedir.
• Kredi riski ve davranış analizi için. Tarafımızca, örneğin herhangi bir krediyi geri ödeme kabiliyetinizi değerlendirmek için olmak üzere, kredi geçmişiniz ve ödeme davranışınız hakkındaki veriler kullanılır ve analiz edilir.
• İş süreçlerinin yürütülmesi, iç yönetim ve yönetim raporlaması. Verileriniz, tarafımızca, bankacılık operasyonlarımız için ve faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında yönetimimiz tarafından daha iyi kararların alınmasına yardımcı olmak için işlenir.
• Veri Koruma ve Güvenliği. ING olarak kişisel verilerinizi korumak ve verilerinize yönelik ihlalleri önlemek, tespit etmek ve kontrol altına almakla yükümlüyüz. Örneğin müşteri haline geldiğinizde kimliğinizin doğrulanması için olmak üzere, hakkınızda toplamakla yükümlü olduğumuz veriler bu yükümlülüğe dahildir. Ayrıca sizi dolandırıcılığa ve siber suçlara karşı korumakla ve kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve vergi dolandırıcılığı gibi suçlarla mücadele ederek ING’nin ve finansal sistemin güvenliğini ve bütünlüğünü bir bütün olarak sağlamakla yükümlüyüz. Bu kapsamda;
- Hacklenmeniz veya kullanıcı adınızın ve şifrenizin ele geçirilmesi örnek olmak üzere, online gerçekleştirilen dolandırıcılık amaçlı faaliyetlerden korumak amacıyla hakkınızdaki belirli bilgiler (örneğin, ad-soyad, hesap numarası, yaş, uyruk, IP adresi, vb.) tarafımızca, dolandırıcılık amaçlı faaliyetleri ve failleri tespit etmek üzere profil çıkarma amaçları doğrultusunda kullanılabilecektir.
- Örnek olarak banka veya kredi kartınızın tipik olmayan bir lokasyonda kullanılması halinde olmak üzere, tarafımızca hesabınızda şüpheli faaliyet tespit edilmesi halinde tarafınızı uyarmak için kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.
• Hayati çıkarlarınızın korunması. Yaşamınız veya başka bir gerçek kişinin yaşamı için elzem olan çıkarları korumak için gerekli olduğunda verileriniz tarafımızca işlenir. Örneğin, acil sağlık sebepleri dolayısıyla. Tarafımızca belirtilen diğer amaçlardan herhangi birine dayandırılamaması halinde verileriniz tarafımızca sadece başka bir gerçek kişinin hayati çıkarları için gerekli olur ise işlenebilecektir
• Tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere riayet. Verileriniz tarafımızca bir dizi yasal yükümlülüklere ve mevzuata dayalı gerekliliklere riayet etmek üzere işlenebilir.

Ticari müşterilerimiz hesabına hareket etmekte olan gerçek kişi kanuni temsilciler/vekiller, irtibat kişileri, ortakları/hissedarları veya şahıs şirketlerinin gerçek kişi sahipleri de dahil olmak üzere, ING müşterisi olmayan gerçek kişiler için:

• Şirketinizin taraf olduğu sözleşmelerin ifa edilmesi veya sözleşmelerin yapılması öncesinde girişimlerde bulunulması. Herhangi bir ticari müşterinin sahibi, ortağı, hissedarı veya herhangi bir şekilde temsilcisi/vekili olmanız halinde, kişisel verileriniz tarafımızca, söz konusu ticari müşteri ile sözleşme yapılması ve gerektiğinde söz konusu ticari müşteri ile temas kurulması için kullanılabilecektir. Herhangi bir ödeme aracının lehdarı veya herhangi bir müşteri için teminat sunan gerçek kişi veya herhangi bir tacirin temsilcisi/vekili olmanız haline, kişisel verileriniz tarafımızca, söz konusu müşteri ile olan düzenlemelerimiz ile bağlantılı olarak herhangi bir ödeme emrinin gerçekleştirilmesi veya sözleşme yapılması için kullanılabilecektir. Tarafımızca, sıfatınız ve yetkileriniz ticaret sicil kayıtları veya yetki belgeleri kullanılarak doğrulanabilecektir.
• İlişki yönetimi ve pazarlama. Tarafınızdan ticari müşterinin temsilcisi/vekili olarak, ilgili ticari müşteriye sunulan ürünlere ve hizmetlere ilişkin olarak geri bildirim verilmesi talep edilebilecektir. Tarafımızca, ING tarafından sunulan mevcut ve sunulacak yeni ürünlere ve hizmetlere ilişkin haber bültenleri gönderilebilecektir.
- En uygun ürünlerin ve hizmetlerin sunulması. Herhangi bir ticari müşterinin temsilcisi/vekili olarak web sitemizi ziyaret ettiğinizde, müşteri hizmetleri merkezimizi aradığınızda, herhangi bir ING mensubu ile konuştuğunuzda veya herhangi bir şubeyi ziyaret ettiğinizde, söz konusu ticari müşterinin temsilcisi/vekili olarak hakkınızdaki bilgiler tarafımızca toplanabilecektir.
- Ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. Ürün ve hizmetlerin nasıl kullanıldığının analiz edilmesi, performansımızın tarafımızca daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur ve tarafımıza, ürün ve hizmetlerimizi nerede ve nasıl geliştirebileceğimizi gösterir.
• İş süreçlerinin yürütülmesi, iç yönetim ve yönetim raporlaması. Tarafımızca, kişisel verileriniz, finansal hizmetler operasyonlarımız için ve faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında yönetimimiz tarafından daha iyi kararların alınmasına yardımcı olmak için işlenebilir.
• Veri Koruma ve Güvenlik ING olarak nezdimizdeki tüm kişisel verileri korumak, verilere yönelik ihlalleri önlemek, tespit etmek, kontrol altına almak ve kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve vergi dolandırıcılığının önlenmesine yönelik düzenlemelere riayet etmek suretiyle toplanan kişisel veriler dahilinde dolandırıcılığı önlemek, tespit etmek ve kontrol altına almakla yükümlüyüz. ING’nin, finans sektörünün, müşterilerin ve çalışanların güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve sağlamak üzere, tarafımızca;
- Kişisel verileriniz, kimliğinizin (örneğin, kullanıcı adı ve şifre) ele geçirilmesi örnek olmak üzere, ticari müşterinin varlıklarını dolandırıcılık amaçlı faaliyetler karşısında korumak üzere işlenebilecek;
- Dolandırıcılık amaçlı faaliyetlerin ve ardındaki aktörlerin tespit edilmesi için profil çıkarılması amacıyla belirli kişisel verileriniz (örneğin, ad-soyad, hesap numarası, yaş, uyruk, IP adresi, vb.) kullanılabilecek;
- Kişisel verileriniz, herhangi bir işlemin tipik olmayan bir lokasyonda gerçekleşmesi örnek olmak üzere, tarafımızca ticari varlıklarınızı kapsayan şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesi halinde tarafınızı uyarmak için kullanılabilecektir.
Tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere riayet. Tarafımızca kişisel veriler, bir dizi yasal yükümlülüklere ve mevzuata dayalı gerekliliklere (kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat ve vergi mevzuatı, vb.) riayet edilmek üzere işlenebilir. Örneğin, müşterini tanı (KYC) kuralları ve düzenlemeleri kapsamında, ING tarafından şirketinizin müşteri olarak kabul edilmesi öncesinde bazı gerçek kişi hissedarların kimliğinin doğrulanması gerekmektedir. Yine yetkili makam ve kuruluşların talebi üzerine, ticari müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemler ING tarafından rapor edilebilecektir.
• Kredi riski ve moralite analizi için. Herhangi bir ticari müşteri tarafından kredi ve/veya yatırım ürünleri talep edildiğinde veya herhangi bir gerçek kişi veya tacir tarafından nezdimizde herhangi bir müşterinin lehine herhangi bir garanti/teminat taahhüdünde bulunulduğunda finansal kişisel verileriniz tarafımızca işlenir. Bu gibi durumlarda, tarafımızca, söz konusu gerçek kişinin veya söz konusu tacirin gerçek kişi olan sahibinin veya ortağının veya hissedarının kredi geçmişi, kredi kapasitesi, kredibilitesine ve kredi koşullarına ilişkin diğer bilgiler doğrulanabilecektir.

Her türden müşteriler için:
• Yasal ve global uyum. Kişisel verileriniz tarafımızca, bir dizi yerel ve uluslararası yasal yükümlülüklere ve mevzuata dayalı gerekliliklere (örneğin, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat ve vergi mevzuatı ile tarafımızın iç ve global politikaları) riayet etmek üzere işlenir. Bu işleme tarafımızca, Bankamızın, Bankamızın iştiraklerinin, ana hissedarlarının, ana hissedarların iştiraklerinin ve risk grubunun tabi olduğu uluslararası ve iç hukuka, yasal düzenlemelere, iç-dış politikalara ve kurallara riayet etmek, konsolide mali tabloları hazırlamak, global risk yönetimi ve denetimi gerçekleştirmek ve yasal prosedürleri yerine getirmek için yapılır.

Açık rızanız olmadan işlediğimiz veya Türkiye Cumhuriyeti’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 sayılı Maddesi kapsamında yer almayan veriler anonim hale getirilecek veya tarafımızca mümkün olduğunca veri sahibinin kimliği tespit edilemeyecek şekilde çıkarılarak kullanılacaktır.

Yürürlükteki kanunlar kapsamında tarafımızca kişisel verilerin belirli süre zarfında muhafaza edilmesi öngörülmektedir. Bu muhafaza süresi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen sürelere bağlı olarak değişebilecektir. Kişisel verilerinizi sadece işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekle yükümlüyüz. Bunun akabinde verileriniz tarafımızca, yürürlükteki kanunlara ve iç politikalarımıza göre en uygun çözümlerle silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir.

5. Verilerinizin tarafımızca paylaşıldığı taraflar ve paylaşılma sebepleri

Tarafınıza olası en iyi hizmetleri sunmak ve işimizde rekabetçi kalabilmek için belirli veriler tarafımızca kurum içerisinde, başka bir deyişle, bölge müdürlüklerimiz/şubelerimizle ve kurum dışında (başka bir deyişle, ING dışında) üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır.
Kişisel verilerinizin tarafımızca diğer ülkelerdeki üçüncü taraflarla paylaşıldığı her durumda, Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta belirtilen gerekli yükümlülükler tarafımızca sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların yerine getirilmesinin sağlanması kapsamında aşağıda yer verilen taraflar ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

ING kuruluşları

Operasyonel, mevzuata dayalı amaçlar, raporlama amaçları ve diğer çeşitli amaçlarla veriler, tarafımızca, Bankamızın iştiraklerine, ana hissedarımıza (ING Bank N.V.), ana hissedarlarımızın holding şirketlerine ve iştiraklerine ve risk grubumuza aktarılabilecektir. Ana hissedarımızın holding şirketleri ve iştirakleri ve risk grubumuza ilişkin bilgilere https://www.ing.com/Our- Company.htm üzerinden erişebilirsiniz.
Resmi, Denetleyici ve Adli Makamlar
Mevzuata dayalı yükümlülüklerimize riayet etmek üzere, veriler tarafımızca, aşağıda belirtilenler gibi ilgili resmi, denetleyici ve adli makamlara açıklanabilecektir:
• Merkez Bankası, BDDK, SPK, TBB, Risk Merkezi, Masak, MKK, YTM, KKB, Findeks, BKM gibi resmi makamlar, düzenleyici kurumlar ve denetleyici kurumlar ile Türkiye’deki bu tür diğer düzenleyici/denetleyici makamlar ve diğer finansal sektör denetleyicileri.
• Vergi makamları tarafından tarafımızca müşteri varlıklarının veya adınız-soyadınız, iletişim bilgileriniz ve hakkındaki diğer bilgiler gibi diğer kişisel verilerinizin bildirilmesi öngörülebilmektedir. Bu amaçla, sosyal güvenlik numarası, vergi kimlik numarası veya herhangi bir diğer ulusal tanıtıcı gibi kimlik verileriniz tarafımızca yürürlükteki mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
• Açık ve yasal talepleri üzerine, emniyet, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve tahkim/arabuluculuk organları gibi adli makamlar/soruşturma makamları.

Finansal kuruluşlar

Belirli ödeme ve para çekme hizmetlerini işleme koymak üzere, gerçek kişi müşteri veya herhangi bir ticari müşterinin temsilcisi/ vekili hakkındaki bilgilerin tarafımızca başka bir banka veya finansal kuruluş ile paylaşılması gerekebilecektir. Bu bilgiler ayrıca yardımcı finans sektörü uzmanları ile aşağıdakiler gibi finansal hizmetlerde paylaşılabilmektedir:
• Güvenli finansal işlem mesajlarının paylaşılması;
• Dünya genelindeki ödeme ve kredi işlemleri;
• Dünya genelinde elektronik işlemlerin işleme koyulması;
• Yurt içi ve uluslararası teminat işlemlerinin ve ödeme işlemlerinin tasfiye edilmesi veya
• Bankalar, emeklilik fonları, aracı kurumlar, saklama kuruluşları, fon yöneticileri ve portföy hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere, diğer finansal hizmetler kuruluşları ile işlemlerde.
Hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflar
Ticari faaliyetin olağan seyri sırasında belirli faaliyetlerin yürütülmesi için tarafımızca diğer hizmet sağlayıcılarının veya diğer üçüncü tarafların kullanıldığı hallerde, belirli bir işlemin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verilerin tarafımızca aşağıda belirtilen faaliyetlerle ilgili üçüncü taraflarla paylaşılması gerekebilecektir. Hizmet sağlayıcıları tarafından aşağıdakilere benzer nitelikteki faaliyetlerde tarafımıza destek verilmektedir:
• İnternet tabanlı araçların ve uygulamaların tasarlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi;
• Uygulama veya altyapı (bulut gibi) hizmetleri sunabilecek olan BT hizmet sağlayıcıları;
• Pazarlama faaliyetleri veya etkinlikleri ve müşteri iletişimlerinin yönetilmesi;
• Raporların ve istatistiklerin hazırlanması, materyallerin basılması ve ürünlerin tasarlanması;
• Uygulamalarda, web sitelerinde ve sosyal medyada reklamların verilmesi;
• Avukatlar, noterler, mutemetler, şirket denetçileri veya diğer profesyonel danışmanlar tarafından sunulan hukuk, denetim hizmetleri veya diğer özel hizmetler;
• Acentelerimiz tarafından posta hizmeti verilmesi, fiziki kayıtların arşivlenmesi, yükleniciler ve dış hizmet sağlayıcıları gibi uzmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi veya
• Menkul kıymetleştirme düzenlemelerinin yürütülmesi (mutemetler, yatırımcılar ve danışmanlar gibi).

Ayrıca, verileriniz tarafımızca, hisse satışı/devri bağlamında potansiyel alıcılara, cep telefonlarına TL yüklenmesi amacıyla aracı tahsilat hizmetleri aldığımız veya aracı tahsilat hizmetleri sunduğumuz şirketlere, Bankamız tarafından sunulan herhangi bir kampanyaya veya piyangoya katılacak olmanız halinde Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne, herhangi bir bağışta bulunmanız halinde vakıflara ve derneklere aktarılabilecektir.

Acenteler, brokerler ve iş ortakları Tarafımızca kişisel verileriniz, tarafımız hesabına hareket eden veya sigorta gibi, tarafımızla müştereken ürün ve hizmetler sunan acenteler veya iş ortakları ile paylaşılabilecektir. Bu acenteler ve iş ortakları yürürlükteki mevzuat doğrultusunda hareket etmektedirler.

Araştırmacılar Finansal yaşamınızda ve ticari faaliyetlerinizde ilerlemenize yardımcı olmak üzere tarafımızca daima yeni görüler araştırılmaktadır. Bu sebeple, bu tür veri aktarımına açık rıza vermeniz halinde, kişisel veriler tarafımızca, söz konusu verileri kendi araştırmalarında ve inovasyonlarında kullanan üniversiteler ve diğer bağımsız araştırma kuruluşları gibi ortaklarla paylaşılabilir. Tarafımızca görevlendirilen araştırmacılar tarafından ING çalışanları ile aynı ölçüde veri güvenliğine yönelik katı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

6. Haklarınız Nelerdir, Haklarınızı Nasıl Koruyoruz

Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde bir kısım haklara sahip olursunuz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayalı olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bu işlemler hakkında daha fazla bilgi talep etme hakkı; 
• Verilerinizin neden işlendiğini ve belirtilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı;
• Verilerinizin (ülke içindeki ve dışındaki üçüncü taraflar) kime aktarıldığını bilme hakkı;
• Eksik veya yanlış işlenen verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkı;
• Kişisel verilerinizin silinmesi veya imha edilmesini talep etme hakkı;
• Eksik veya yanlış işlenmesi halinde kendilerine aktarılan kişisel verilerin silinmesi veya imha edilmesi hakkında üçüncü tarafların haberdar edilmesini talep etme hakkı;
• Tümüyle otomatikleştirilmiş analitik süreçten kaynaklanan herhangi bir aleyhe sonuca itiraz etme hakkı;
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranan zararın giderilmesini talep etme hakkı.

Haklarınızın kullanılması Haklarınızı kullanmak veya herhangi bir şikâyette bulunmak için tarafımızla ingbank@hs03.kep.tr adresini kullanarak temas kurabilirsiniz. ING ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun iletişim bilgilerini bu Gizlilik Bildiriminin/Aydınlatma Beyanının sonunda bulabilirsiniz.

Tarafımızca, taleplerinize mümkün olan en kısa sürede yanıt verilmesi amaçlanmaktadır.

Belirli hallerde hak talepleriniz tarafımızca reddedilebilecektir. Hak taleplerinizin reddedildiği yasal dayanaklar hakkında sizlere gereğince bilgi verilecektir. Bu bilgilendirmeler basılı olarak veya elektronik formatta (e-posta, SMS, vb.) sizlere iletilebilir.

7. Bize İlettiğiniz Kişisel Veriler

8. ING, bazı durumlarda kişisel verilerinizi ilgili kanunlar ve sair düzenlemeler uyarınca zorunlu olarak işlemektedir. Ayrıca ING, kişisel verilerinize belirli hizmetlerin yerine getirilmesi ve/veya belirli ürünlerin sizlere sunulması öncesinde ihtiyaç duyulabilecektir. ING olarak, sadece ilgili amacın yerine getirilmesi için gerekli ve zorunlu olan kişisel verileri sizlerden talep etmekteyiz. Bu çerçevede gerekli ve zorunlu bu kişisel verileri ING’ye iletilmemeniz durumunda, belirli ürünlerin ve hizmetlerin kullanılabilirliğinde gecikmeler yaşayabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi Nasıl Koruyoruz


ING olarak kişisel verilerinizi işlerken ve söz konusu kişisel verilerinizin gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için uygun teknik ve organizasyonel tedbirler (politikalar ve prosedürler, Bilgi Teknolojileri Güvenliği, vb.) alınmaktadır. Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanabilmesi için ING genelinde politikalara ve asgari standartlara ilişkin kurum içi bir asgari çerçeve uygulanmaktadır. Düzenlemeler ve piyasadaki gelişmeler takip edilmekte olup bu gelişmeler ışığında, ING politikaları ve standartları da periyodik olarak güncellenmektedir.

İlaveten, ING çalışanlarının gizlilik yükümlülüklerine tabi olduğunu ve kişisel verilerinizin, ING çalışanları tarafından kanuna aykırı bir şekilde veya gereksiz yere kullanılamayacağını veya aktarılamayacağını bildirmek isteriz. Kişisel verilerinizi en iyi şekilde koruyabilmek adına, kişisel verilerinizin gizliliğinin ihlal edilmiş olabileceğinden şüphe duymanız durumunda daima ING ile temas kurabileceğini bilgilerinize sunarız.

 9. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılabilecek Değişiklikler Hakkında
İleride mevzuatta yapılabilecek değişikliklere uyumlu halde kalınmaya devam edilmesi ve/veya kişisel verileriniz hakkında sizlere her zaman doğru, net ve açık bilgi verebilmek adına işbu Gizlilik Bildirimde değişiklikler yapılabilecektir. Bu versiyon 13/08/2020 tarihinde oluşturulmuştur.

10. Kişisel Verilerinizle ile İlgili Sorularınız ve İletişim Bilgileri Hakkında

ING’nin veri gizliliği politikaları ve kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi almak için tarafımıza e-posta mesajı gönderebilir, tarafımızı arayabilir veya yerel şubeniz veya bölge müdürlüğünüzü ziyaret edebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı bu linkte [www.ing.com.tr/tr/ing/kisisel-verilerin-korunmasi/ilgili-kisi-basvuru-formu] yer alan ilgili kişi başvuru formu’nu kullanarak veya aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz:
• Kimliğinizi doğrulayarak ve Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8, 34467 Maslak-Sarıyer,İstanbul adresine veya şubelerimizden herhangi birine bizzat başvurarak;
• Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak ingbank@hs03.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
• Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak verikoruma@ingbank.com.tr adresine e-posta göndererek;
• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak.

Başvurunuz tarafımızca, alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.
Başvurunuzun reddedilmesi halinde, reddedilme sebebi tarafımızca yazılı olarak veya elektronik formatta gerekçelendirilecektir. 
    Ülke Verime Koruma Görevlisinin İletişim Bilgileri  Veri Koruma Otoritesi
    Türkiye Cumhuriyeti ingbank@hs03.kep.tr Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu https://www.kvkk.gov.tr