Yabancı Hesapların Vergi Uyum Yasası (FATCA) ve Ortak Raporlama Standardı (CRS)

Yabancı Hesapların Vergi Uyum Yasası (FATCA) Anlaşması Nedir?

Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası (Foreign Accounts Tax Compliance Act - FATCA), ABD vergi yükümlülüğü olan kişi ve kurumları tespit etmek ve varlıklarını ABD’de karşılıklı olarak bildirmeyi gerektiren bir yasadır. 

FATCA kapsamında bankamızın yükümlülükleri nelerdir?

ABD ve Türkiye arasında FATCA kapsamında yapılan anlaşmaya istinaden Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankaların vergi mükellefi olabilecek müşterileri belirleyip hesap bilgilerini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yıllık olarak bildirilmesi yükümlü kılınmıştır.

FATCA hangi müşterilerimizi etkileyecektir?

FATCA mevzuatı kapsamında aşağıdaki müşterilerimiz etkilenecektir:

1) Gerçek kişiler; ABD ile ilişkisi olan gerçek kişiler

 • ABD vatandaşları, doğum yeri ABD olanlar,
 • ABD’de oturum ve çalışma izni bulunanlar (greencard sahipleri),
 • ABD’de mukim olanlar, ABD adresi olanlar,
 • ABD telefon numarası olanlar,
 • ABD’ye (düzenli ödeme talimatıyla) para transferi gerçekleştirenler,
 • ABD adresi olan bir kişiye verilmiş hâlen geçerliğini koruyan temsil veya imza yetkisi olanlar

2) Tüzel kişiler; ABD ile ilişkisi olan tüzel kişiler


 • ABD adresi olanlar,
 • Kuruluş ülkesi veya merkezi ABD olanlar,
 • Hakim şahıslardan* en az birinin ABD vatandaşı veya ABD mukimi olduğu Pasif nitelikli kurumlar**

3) Finansal Kurumlar (Bankalar, yatırım şirketleri vb.)


 • Müşteri adına hesap bulunduran belirli finansal kurumlar
*Hakim Şahıs: Bir kurum üzerinde kontrole sahip gerçek kişiler olarak ifade edilmektedir. Aşağıdaki kişiler FATCA mevzuatı kapsamında “hakim şahıs” olarak değerlendirilmektedir.
 • İşletme paylarının %25’i veya fazlasına sahip olma
 • İşletmede alınan kararların doğrudan veya dolaylı olarak nihai kontrolü
 • İşletmede üst düzey temsil yetkisine sahip olma
**Pasif Nitelikli Kurum: Faaliyet alanı genellikle üretim, hizmet gibi aktif bir aktiviteye dayanmayan, bir takvim yılı içinde brüt gelirlerinin %50’den daha fazlası pasif gelirlerden (faiz, kar payı, temettü gibi) oluşan veya elinde bulundurduğu varlıkların %50’sinden fazlasını pasif gelirlerin elde edilmesi için kullanan ya da bu amaç için elde tutan finansal olmayan şirketlerdir.

ING FATCA kapsamına giren müşterilerimizin hangi bilgilerini GİB’e raporlayacaktır?

 • Ad/Soyad ya da kurumun unvanı
 • Doğum Tarihi
 • ABD VKN’si
 • Adresi
 • Hesap numarası ya da eşdeğeri
 • Hesap bakiyesi ya da değeri
 • Hesaba ödenen faiz bakiyesi ya da değeri
Yukarıdaki bilgilerin dışında anlaşma doğrultusunda yıllar itibariyle farklı bilgilerin de GİB’e raporlanması söz konusu olabilecektir.


Hangi hesaplar raporlama kapsamında değerlendirilecektir?

Raporlama kapsamında değerlendirilecek müşterilerimizin Bankamız nezdinde sahip oldukları finansal hesaplar (mevduat hesapları, saklama hesapları) raporlamaya konu olacaktır.

FATCA’ya ilişkin detay bilgilere hangi kaynaklardan ulaşabilir?

Anlaşmanın metinlerine Resmi Gazete ve Gelir İdaresi Başkanlığının sitelerindeki aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201001M1-2.pdf 
www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/haberler/FATCA/FATCA_Turkce.pdf
www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat/fatca-sorular

FATCA’ya ilişkin IRS tarafından oluşturulan detaylı bilgilerin yer aldığı web sitesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.irs.gov//businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

Ortak Raporlama Standardı (CRS) nedir?

Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard – CRS), ülkelerin karşılıklı yapacakları bilgi değişimi ile vergiden kaçınmayı önlemeyi ve vergiye tabi gelirleri kayıt altına almayı amaçlayan bir düzenlemedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 2014 yılında yayımlanmıştır. CRS mevzuatını uygulayan 100’ü aşan sayıda ülke bulunmaktadır ve Türkiye de bu ülkelerden biridir.

CRS kapsamında bankamızın yükümlülükleri nelerdir?

Bu mevzuat kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalar CRS kapsamında vergi mükellefi olabilecek müşteriler belirleyip hesap bilgilerini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yıllık olarak bildirmekle yükümlüdür.


CRS hangi müşterilerimizi etkileyecektir?

1)Yabancı ülke mukimi olan gerçek kişiler;


 • Diğer ülke vatandaşları,
 • Diğer ülkede mukim olanlar,
 • Güncel ikametgah adresi diğer ülke olanlar,
 • Diğer ülkedeki bir hesaba düzenli ödeme talimatı ile para transferi / fon transferi yapanlar,
 • Diğer ülkedeki posta bekletme servisi talimatı veya posta gönderisi için belirtilen bir adres kaydı olanlar.
 • Diğer ülkede adresi bulunan bir kişiye verilmiş ve geçerliliğini koruyan bir temsil veya imza yetkisi olanlar

2)Yabancı ülkede mukim olan tüzel kişiler ile yabancı ülke mukimlerinin kontrol ettiği tüzel kişiler;


 • Kuruluş/Örgütlenme yeri Türkiye harici diğer ülke olanlar,
 • Firma adresi Türkiye harici diğer ülke olanlar,
 • Pasif nitelikli kurumlar için (Anlaşmada açıklanan pasif finansal olmayan kuruluş tanımına giren kurum) kurumu kontrol eden gerçek kişilerden en az biri diğer ülke vatandaşı veya mukimi olanlar.

ING CRS kapsamına giren müşterilerimizin hangi bilgilerini GİB’e raporlayacaktır?


 • Ad/Soyad ya da kurumun unvanı
 • Doğum Tarihi
 • Vergi Kimlik Numarası
 • Adresi
 • Vergi Mukimi Olduğu Ülke(ler)
 • Hesap numarası ya da eşdeğeri
 • Hesap bakiyesi ya da değeri
 • Hesaba ödenen faiz bakiyesi ya da değeri
Yukarıdaki bilgilerin dışında anlaşma doğrultusunda yıllar itibariyle farklı bilgilerin de GİB’e raporlanması söz konusu olabilecektir.


CRS ile ilgili daha detaylı bilgi almak için başvurulabilecek kaynaklar nelerdir?

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/finansalHesapBilgilerininVKKOODSBRehberi.pdf?id=1 
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/ 
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/ 
adreslerinden detaylı bilgiye erişilebilir.

ING’nin FATCA&CRS raporlama uygulamaları nelerdir?


Yıllık olarak GİB’e yapılan raporlamadan en az 2 ay öncesinde raporlama kapsamında olduğu tespit edilen müşterilerimiz, SMS ya da müşterileri temsilcileri aracılığıyla bilgilendirilmektedir. Raporlama kapsamına girilmesi konusunda bir hata olduğu düşünülmesi durumunda bankamıza başvurulması ve FATCA&CRS beyanının yenilenmesi gerekmektedir.

Bankamızın IRS nezdindeki GIIN*** numarası: 5B7B1V.00045.ME.792
***GIIN: Küresel Aracı Kimlik Numarası (Global Intermediary Indentification Number) ABD tarafından FATCA kapsamında katılımcı olan tüm finansal kuruluşlara verilen bir referans numarasını ifade eder.