Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası

Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası

Görünmez kazalara karşı her zaman hazırlıklı olun.

Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu oluşabilecek vefat, maluliyet ve kaza sonucu tedavi masrafları teminatları ile sizi ve sevdiklerinizi koruma altına alıyoruz. 18 - 70 yaş arasında sağlıklı olan her birey Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası'ndan faydalanabilir. Sigorta süresi 1 yıldır. 

Poliçenizin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kullanabileceğiniz Diş ve Göz Paketleri de hediye!

* Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır, ING Bank A.Ş. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin yetkili acentesidir.

Ferdi Kaza Sigortası nedir ve ne işe yarar?

Beklenmedik kazalara karşı sigortalının vefatı durumunda sevdiklerini, sürekli sakatlığı durumunda kendisini güvence altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası teminatları nelerdir?

Ana teminatlar, kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sürekli sakatlıktır. Ek teminat olarak kaza sonucu  tedavi masrafları teminatı sunulur. 
 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalının kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, hemen veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümü halinde yasal mirasçılarına ya da belirlediği kişilere ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar. 
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli sakatlık tazminatı ödenir. 
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Sigortalının kaza gününden itibaren bir sene zarfında yapacağı tedavi masrafları poliçede belirtilen teminat limiti ve Ferdi Kaza Genel Şartları dahilinde kendisine ödenir.

Ferdi Kaza Sigortası ücreti ne kadar?

Ferdi Kaza Sigortası prim ücreti 1.080 TL’dir. Ayrıca, Ferdi Kaza Sigortası poliçenizi yaptırarak faydalanabileceğiniz teminat tipleri ve teminat tutarları aşağıdaki şekildedir.
 

Tam Koruma Ferdi Kaza 
Prim 1.080 TL
Kaza Sonucu Vefat Teminatı  250.000 TL
Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı 250.000 TL
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı 2.500 TL
Diş Paketi Var
Göz Paketi Var

Ferdi Kaza Sigortası Kapsamı Nedir?

Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigortalı kaza sonucu vefat ederse sevdiklerine, sigortalının kaza sonucu sürekli sakatlığı durumunda kendisine tazminat ödemesi yapılır. Sigortalının kaza gününden itibaren bir sene zarfında yapacağı tedavi masrafları poliçede belirtilen teminat limiti ve Ferdi Kaza Genel Şartları dahilinde kendisine ödenir. Ferdi Kaza Sigortası ürününe sahip müşterilerimiz; sadece ilk yıla mahsus  olmak üzere ücretsiz Diş Sağlığı Paketi ve Göz Sağlığı Paketi ne sahip olur.

Ferdi Kaza Sigortası neleri kapsamaz?

Ferdi Kaza Sigortası’nda “Kaza”; ani ve harici bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalması olarak tanımlanır.

Aşağıdaki hallerden kaynaklanan yaşam kaybı veya sakatlık Ferdi Kaza Sigortaları kapsamında “kaza” olarak sayılmaz: 
 • Her çeşit hastalıklar ve bu hastalıkların sonuçları veya bu hastalıklarla ilgili herhangi bir durum,
 • Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, yanma, donma, güneş çarpması ve kan birikmesi gibi etkiler,
 • Hangi akıl ve ruh durumu altında gerçekleşiyor olursa olsun intihar veya intihara teşebbüs,
 • Apaçık sarhoşluk, sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği durumlarda uyuşturucu madde kullanımı, ilaç ve zararlı madde alımı,
 • Kaza sonucu oluşmadan yapılan cerrahi müdahaleler

Ferdi Kaza Sigortası’nda sağlanan ücretsiz avantajlar nelerdir?

Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası ile Net&Risk anlaşmalı kurum ağı içerisinde yer alan hekimlerden poliçe başlangıç tarihini takip eden 1 yıl boyunca birer kez kullanabileceğiniz Diş ve Göz Paketleri'ne ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.
0850 333 17 92 numaralı hattan Net&Risk hizmet ağı içerisinde yer alan anlaşmalı kurumlar ve kullanım koşulları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Diş Paketi'nin içeriği:


 • Diş Hekimi Muayenesi
 • Diş Taşı Temizliği (alt ve üst çene)
 • Tek Diş Röntgen Filmi
Ayrıca diğer tüm tedavilerinizde de Türk Diş Hekimleri Birliği asgari fiyat tarifesinden faydalanabilirsiniz. 

Göz Paketi'nin içeriği:

 • Ücretsiz Göz Taraması (miyop, astigmat, hipermetrop, göz tansiyonu tespitleri)
 • Diğer tüm tetkik ve ameliyatlarda %30’a varan indirim

Ferdi Kaza Sigortası yaptırmak zorunlu mu?

Ferdi Kaza Sigortası yaptırmak zorunlu değildir.

Ferdi Kaza Sigortası ve Hayat Sigortası farkı nedir?

Hayat sigortasında vefat sebebine bakılmaz ve sebebi ne olursa olsun meydana gelen vefat durumunda ailenize maddi güvencesi sağlanır. Hayat sigortasından farklı olarak Ferdi Kaza Sigortası’nda, kaza sonucu meydana gelen vefat, sakatlık ve tedavi durumları karşısında sigortanızın güvencesinden yararlanabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası’nı nereden satın alabilirim?

Ferdi Kaza Sigortasını ING Mobil’den kolay ve hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ferdi Kaza Sigortası’nda zamanaşımı var mıdır?

Ferdi Kaza Sigortası ve bütün özel sigortalarda zamanaşımı süresi  6762 saylı TTK.1268. maddesine göre şu şekildedir: 
“Sigorta sözleşmelerinden doğan bütün hak istekleri ile gereksiz yere ödenmiş bulunan prim veya sigorta bedelinin geri alınması alacakları iki yılda zamanaşımına uğrar.”

Ferdi Kaza Sigortası sorgulaması nasıl yapılır?

Ferdi Kaza Sigortası sorgulaması aşağıdaki 3 farklı yol ile yapılabilir,

1. e-Devlet Kapısı ile poliçe sorgulama,
2. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile poliçe sorgulama,
3. Sigorta şirketin üzerinden poliçe sorgulama.

Ferdi Kaza Sigortası yaptırdıktan sonra teminat ekleme veya çıkarma opsiyonu var mıdır?

Ferdi Kaza Sigortası yaptırdıktan sonra teminat ekleme veya çıkarma opsiyonu bulunmaz.