Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası

Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası

Görünmez kazalara karşı her zaman hazırlıklı olun.

Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu oluşabilecek vefat, maluliyet ve kaza sonucu tedavi masrafları teminatları ile sizi ve sevdiklerinizi koruma altına alıyoruz. 18-64 Yaş arasında sağlıklı olan her birey Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası'ndan faydalanabilir. Sigorta süresi 1 yıldır. 

Poliçenizin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kullanabileceğiniz Diş ve Göz Paketleri de hediye!

* Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır, ING Bank A.Ş. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin yetkili acentesidir.

Teminatlar

  • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalının kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, hemen veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümü halinde yasal mirasçılarına ya da belirlediği kişilere ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.
  • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli sakatlık tazminatı ödenir.
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Sigortalının kaza gününden itibaren bir sene zarfında yapacağı tedavi masrafları poliçede belirtilen teminat limiti ve Ferdi Kaza Genel Şartları dahilinde kendisine ödenir.
Tam Koruma Ferdi Kaza 
Ürün Fiyatı 252 TL
Kaza Sonucu Vefat Teminatı  100.000 TL
Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı 100.000 TL
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı 1.000 TL
Diş Paketi Var
Göz Paketi Var

Avantajlar

Tam Koruma Ferdi Kaza Sigortası ile Benefit Global Hizmet Ağı içerisinde yer alan hekimlerden poliçe başlangıç tarihini takip eden 1 yıl boyunca birer kez kullanabileceğiniz Diş ve Göz Paketleri'ne ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. 

Diş Paketi'nin içeriği:


  • Diş Hekimi Muayenesi
  • Diş Taşı Temizliği (alt ve üst çene)
  • Tek Diş Röntgen Filmi
Ayrıca diğer tüm tedavilerinizde de Türk Diş Hekimleri Birliği asgari fiyat tarifesinden faydalanabilirsiniz. 

Göz Paketi'nin içeriği:

  • Ücretsiz Göz Taraması (miyop, astigmat, hipermetrop, göz tansiyonu tespitleri)
  • Diğer tüm tetkik ve ameliyatlarda %30’a varan indirim