TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu

TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu

TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu, gecelik Repo’ya alternatif, nakit ihtiyacı olan yatırımcılara uygun, günlük kullanım için ayrılan birikimlere kazanç sağlayan en düşük riskte yatırım fonudur. Çok kısa vadeli sabit getirili enstrümanlar taşıması sebebiyle yüksek getiri potansiyeli sınırlıdır.

Alım-satım işlemlerinizi İnternet Şubesi Yatırım İşlemleri menüsündeki Fon Alış ve Fon Satış adımlarından gerçekleştirebilirsiniz.

Fon Performans


Künye

Fon adı: TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu

Strateji: Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10’una kadar yatırım yapabilir.

Yatırımcı profili: Nakit ihtiyacı nedeniyle birikimlerini kısa vadeli değerlendirmeyi tercih eden, ancak bir yandan da düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları

Fonun başarı kriterleri: %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %65 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım satım şekli: Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, ING Bank A.Ş. şubelerine iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak işlem yapabilirler.

Aşağıdaki tabloda yer alan gün ve saatlerde Dağıtıcı tarafından katılma payı alım satım talimatlarının gerçekleştirilmesi tabloda belirtilen esaslara tabidir.

Saat Kanal Yatırımcı Pay Alım Limiti (TL)
Yatırımcı Pay Satım Limiti (TL)
 13:30-17:30 Şube ve ADK** Bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz 100,000
17:30-09:00 ADK 100,000 100,000
 Tatil Günleri** ADK 100,000 100,000***

*ADK: Alternatif Dağıtım Kanalları (İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı ve ATM)
** Limit her tatil günü için ayrı uygulanır.

***Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı 30.000 pay ile sınırlandırılmıştır.

Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr’de.