Yatırım - SSS


Göster: 

Araçlar

Yatırım Fonu Performans Hesaplama AracıDöviz Çevirici


Merak Ettikleriniz

Yatırım fonu nedir?

Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan birikimlerle, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ulusal piyasalarda ve uluslararası borsalarda işlem gören kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Yatırım fonlarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 • Yatırım fonları, portföylerinde bulunan menkul kıymetlerin türlerine ve portföydeki ağırlıklarına göre belli ölçülerde risk taşır. Piyasalardaki gelişmelere ve fiyat hareketlerine göre fon fiyatı artabileceği gibi düşebilir de. Yüksek potansiyel getirinin yüksek risk anlamına geldiği unutulmamalıdır. Yatırımcı fon tercihini yaparken, yatırım yapacağı fonun yönetim stratejisi ve risk derecesinin kendi yatırım tercihleri ve alabileceği riske uygun olup olmadığına karar vermelidir. 
 • Yatırımcılar yatırım yapmak istedikleri fonlar hakkındaki temel bilgiler, yönetim stratejileri ve alım satım esasları hakkında bilgi edinmelidir. 
 • Yatırım fonunun geçmiş dönemlerdeki performansı incelenmeli ve alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırılmalıdır. Ancak fon portföyünün geçmiş dönemlerdeki getirisi gelecek dönemler için de aynı getirinin sağlanacağı anlamına gelmez. 
 • Günlük fiyat dalgalanmaları yatırımcıların fon tercihini etkilememelidir. Likit fonlar dışındaki diğer tüm yatırım fonları orta ve uzun vadeli yatırım araçları olarak düşünülmelidir.

Yatırım fonlarında vergi uygulaması nasıl yapılmaktadır?

Sayın Müşterimiz,

01 Ekim 2006 Tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Yatırım Fonlarının vergilendirmesinde, fon katılma belgelerinden elde edilen gelirler stopaja tabi hale getirilmiştir. 01.10.2006 tarihinden itibaren yatırım fonu alım-satım gelirleri üzerinden %10 stopaj, işlem bazında tahsil edilmeye başlanarak, yatırımcı bazında vergilendirmeye geçilmiştir.

01.10.2006 tarihinden önce portföylerinde yatırım fonu olan müşterilerde, alış maliyeti olarak Eylül ayının son işlem günü oluşan kapanış fiyatı dikkate alınacaktır.

Müşterinin yatırım fonu satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden İlk Giren İlk Çıkar esası ile (FIFO yöntemi) vergi matrahı hesaplanacak ve işlemi gerçekleştirdiği anda elde ettiği alım-satım geliri üzerinden %10 oranında Gelir Vergisi Stopajı alınacaktır.

01.10.2006 tarihinden önceki vergi uygulaması ile karşılaştırıldığında, yatırım fonu portföyü üzerinden yapılan vergilendirmenin sona ermesi ve müşteri bazında vergilendirilmeye geçilmesi ile, mevcut uygulamaya göre toplamda ödenmiş olan vergi tutarında bir değişiklik olmayacak, sadece müşterinin vergi ödemesi yatırım fonunun kurucuya geri satış tarihine ertelenmiş olacaktır.

Bu uygulamayla birlikte, portföyünün %51'ini devamlı olarak hisse senetlerine yatırmış olan yatırım fonlarından;

 • INGBANK A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Fon11-Hisse)
 • INGBANK A Tipi İMKB 30 Endeks Fonu (Fon24-Endeks) 

en az bir yıl elinde bulunduran müşterilerimizin bu fonlarını satışından elde edecekleri kazanç üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Bir yıllık elde tutma süresinin hesaplanmasında alış tarihi esas alınacaktır.

Kurumlar için ise kesilen % 10'luk stopaj, kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinden sağlanan kazançlar üzerinden stopaj uygulaması yapılmaz. Kurumlar bu tip fon katılma belgelerini elde tuttukları sürece alış bedeliyle değerlediklerinden, fon gelirlerinin vergilerini erteleme olanağına sahip olmaktadırlar.

Saygılarımızla,

Müşteri Şikayet Sayısı

Yatırım Fonları Mü��teri Şikayet Sayısı
2024 1. Çeyrek Sonuçları


Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: 4
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: %0,01
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar: 2
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler: 2

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müşteri Şikayet Sayısı
2024 1. Çeyrek Sonuçları


Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: 0
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: %0,0
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar: 0
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler: 0

Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?

 • Risk ve getiri beklentilerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Yatırım tercihlerinize, beklentilerinizi ve risk iştahınızı göz önünde bulundurarak karar verilmesi önemlidir. 
 • Hemen ihtiyaç duymayacağınız tutarlarla, orta ve uzun vade perspektifinde yatırım yapmayı düşünebilirsiniz.
 • Tüm birikiminizi tek bir yatırım aracında değerlendirmek yerine, portföyünüzü çeşitlendirerek riski dağıtabilirsiniz.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) nedir?

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), yatırım fonu katılma belgelerinin fon kurucuları tarafından platformda yer alan dağıtım kuruluşları aracılığıyla satılmasına ve geri alınmasına imkan veren elektronik bir platformdur. 

TEFAS, tek ve merkezi bir sistem üzerinden fon fiyatlarını görüntüleme, fonları karşılaştırma, dönemsel ve geçmiş getirileri analiz etme imkanı sağlar. TEFAS’ta sadece menkul kıymet yatırım fonları işlem görmekte olup, alım-satım işlemleri TEFAS’ın işleyiş kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgiye ve TEFAS platformundaki fonların karşılastırmalı performanslarına www.tefas.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TEFAS’ta işlem gören yatırım fonları için alım-satım işlemlerinizi  şubelerimiz, Telefon Bankacılığı, İnternet Şubesi, ING Mobil kanallarından gerçekleştirebilirsiniz. 

Yatırım fonları nelere yatırım yapar?

Yatırım fon portföyüne fonun yöneticsi tarafından alınabilecek varlıklar çok çeşitlidir. Hazine bonosu, devlet tahvil, özel sektör borçlanma araçları gibi sabit getirili menkul kıymetler; borsalarda işlem gören hisse senedi, kıymetli madenler ve emtialar;  yabancı menkul kıymetler, vadeli işlem sözleşmeleri  gibi işlem maliyeti olan yatırım araçları; 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikaları başta olmak üzere yatırım fonun içerisinde farklı varlık sınıflarına yatırım yapılabilmektedir.

Şemsiye Fon nedir ve türleri nelerdir?

Şemsiye Fon, katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur.

 • Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.
 • Hisse Senedi Şemsiye Fonu, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.
 • Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.
 • Fon Sepeti Şemsiye Fonu, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.
 • Para Piyasası Şemsiye Fonu, portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.
 • Katılım Şemsiye Fonu, portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.
 • Değişken Şemsiye Fonu, portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonları kapsayan şemsiye fonlardır. 
 • Serbest Şemsiye Fon, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonlardır. 
 • Garantili Şemsiye Fon, uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edilen fonları kapsayan şemsiye fonlardır. 
 • Koruma Amaçlı Şemsiye Fon, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.

Yatırım temaları nelerdir?

Geniş varlık dağılımına sahip yatırım fonlarında yatırımcıların risk ve beklentilerine uygun olarak farklı temalara yatırım yapmak mümkündür. 

Yatırım fonları bir temaya ait farklı yatırım araçlarını aynı anda portföyünde bulundurabilir. Bu şekilde yatırımcılar, istedikleri temaya ait farklı yatırım araçlarına tek bir yatırım fonu aracılığıyla ulaşabilir. 

Teknoloji, tarım, gıda, sağlık, turizm, temiz enerji, bankacılık, elektrikli araçlar, sürdürülebilirlik, değerli madenler ve Türk hisse senetleri öne çıkan temalar olup, iş birliğimiz bulunan kurumların tematik fonlarına ulaşabilirsiniz.

Nitelikli yatırımcı nedir?

Profesyonel müşteriler ile nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşan bireysel müşteriler Nitelikli Yatırımcı olarak kabul edilir.

Yatırım fonlarına hakim olan temel ilkeler nelerdir?

 • Riskin Dağıtılması
Bu ilke sayesinde yatırım fonlarının, bireylerin kendi imkanları ile sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları sağlanır. Yatırım fonları farklı yatırım araçlarına yatırım yaparak, herhangi bir varlık sınıfının fiyatındaki düşüş anında bundan en az derecede etkilenme şansına sahip olur.

 • Profesyonel Yönetim
Menkul kıymet piyasaları nitelikleri itibarıyla belirli bir bilgi birikimini gerektiren teknik piyasalar olup, bu piyasada oluşan gelişmeler yakından takip edilmelidir. Yatırım fonları ise, gerekli donanıma ve menkul kıymet piyasalarıyla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip profesyonel yöneticiler tarafından yönetilir.

 • Menkul Kıymet Portföyü İşletme
Yatırım fonları, bazı kısıtlamalar içerisinde birçok varlığa yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kar payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır.

 • İnançlı Mülkiyet
Yatırım fonları inançlı mülkiyet esasına dayanır. Kurucu, fonu sözleşme (içtüzük) çerçevesinde ve tasarruf sahiplerinin haklarını koruyarak yönetmek/yönettirmek zorundadır.

 • Mal Varlığının Korunması
Fon tüzel kişilik sahibi olmamakla beraber fonun mal varlığı kurucudan ayrıdır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.

Yatırım fonları ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

 • Birikimleriniz profesyonel ve güvenilir yöneticiler tarafından yönetilir.
 • Farklı yatırım araçlarının portföye alınarak yatırımın çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesine olanak sağlar.
 • Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlar.
 • Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle işlemiş gelir ile birlikte istendiği anda paraya çevirebilir.
 • Yatırım fonlarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  • Yatırım fonları, portföylerinde bulunan menkul kıymetlerin türlerine ve portföydeki ağırlıklarına göre belli ölçülerde risk taşır. Piyasalardaki gelişmelere ve fiyat hareketlerine göre fon fiyatı artabileceği gibi düşebilir de. Yüksek potansiyel getirinin yüksek risk anlamına geldiği unutulmamalıdır. Yatırımcı fon tercihini yaparken, yatırım yapacağı fonun yönetim stratejisi ve risk derecesinin kendi yatırım tercihleri ve alabileceği riske uygun olup olmadığına karar vermelidir. 
  • Yatırımcılar yatırım yapmak istedikleri fonlar hakkındaki temel bilgiler, yönetim stratejileri ve alım satım esasları hakkında bilgi edinmelidir. 
  • Yatırım fonunun geçmiş dönemlerdeki performansı incelenmeli ve alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırılmalıdır. Ancak fon portföyünün geçmiş dönemlerdeki getirisi gelecek dönemler için de aynı getirinin sağlanacağı anlamına gelmez. 
  • Günlük fiyat dalgalanmaları yatırımcıların fon tercihini etkilememelidir. Likit fonlar dışındaki diğer tüm yatırım fonları orta ve uzun vadeli yatırım araçları olarak düşünülmelidir.

  Yatırım fonu katılma payına yatırım yapmayı planlayan tasarruf sahipleri aşağıda sayılan konularda yeterli bilgi edinmelidir.

  • Fonun kurucusu ve bu kurucunun yönettiği fonların türü,
  • Fonun portföyünü yöneten portföy yöneticisi,
  • Fonun en yakın tarihli portföy bileşimi ve stratejisi,
  • Fonun yönetim ücreti oranı ve fon toplam gider oranı,
  • Kurucunun fonlarının geçmiş dönemlerdeki performansı ve diğer fonlara göre başarı durumu,
  • Fon katılma paylarının alınıp satılabileceği yerler, işlem saatleri, ve alım satım şartları
  • Giriş –çıkış komisyonu olup olmadığı,

  Yukarıda sayılan bilgiler ve gerek duyulduğunda daha ayrıntılı bilgiler fona ilişkin belgelerden temin edilmelidir.

  Yatırım fonlarında vergilendirme var mı?

  1 Ekim 2006 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile fon katılma belgelerinden elde edilen gelirler gerçek kişi yatırımcılar için %10 oranında tevkifata tabi hale getirilmiştir. 

  Portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonların 1 yıl veya daha uzun süre elde tutulması sonucu oluşan kazançlar için tevkifat oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonlarda tevkifat oranı %0 olarak uygulanmaktadır.Yatırım fonuna ilişkin vergilendirme esasları ilgili fonun yatırımcı bilgi formunda açıklanmakta olup, yatırım kararı verilmeden önce bu bilgi göz önünde bulundurulmalıdır. 

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinde yer alan yatırım fonlarının tevkifat oranlarında yapılan değişiklik aşağıdaki şekildedir:
  23.12.2020 ile 30.06.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen ve fon unvanında değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanır.

  23.12.2020 öncesinde alınan yatırım fonları eski vergi oranlarına tabi iken, 23.12.2020-30.06.2023 tarihleri arasında alınan, karar kapsamındaki yatırım fonlarının satışlarında %0 stopaj uygulanacaktır. 

  Bu kapsamda, 30.06.2023 tarihine kadar yapılacak alım işlemlerinde %0 stopaj uygulamasına tabi, iş birliğimiz bulunan Portföy Yönetim Şirketlerinin yatırım fonlarına ulaşabilirsiniz.

  Opsiyon işleminin özellikleri nedir?

  • Döviz riskine karşı birebir korur.
  • Kurdaki aleyhte değişikliklerden etkilenmez.
  • Spotta lehte gelişen hareketlerden faydalanılır.
  • Opsiyon hakkı kullanılsın veya kullanılmasın işlemin bağlandığı gün opsiyon primi ödenir.
  • Opsiyon alan tarafın maksimum kaybı, ödediği primle sınırlıdır. 
  • Opsiyonu satan müşteriler bakımından, vade sonunda opsiyon işlemi gerçekleşirse piyasa kurundan daha düşük seviyelerde dövizini satma yükümlülüğüne girmeyi kabul eden,
  • Opsiyonu alan müşteriler açısından ise, vade sonunda opsiyon işlemi gerçekleşmezse ödediği prim kadar zarar etmeyi kabul eden,
  • Döviz piyasasını takip eden, döviz kuruna ilişkin öngörüsü olan yüksek risk profiline uygun müşteriler içindir.

  eBroker uygulamasını bilgisayarınıza nasıl kurabilirsiniz?

  eBroker uygulamasını bilgisayarınıza kurarken bu kılavuzdan faydalanabilirsiniz.

  Piyasa İzleme Ekranı, Hızlı ve Kolay Emir İletimi

  Piyasa izleme ekranı, hızlı ve kolay emir iletimi ile ilgili bilgiler için bu kılavuzdan faydalanabilirsiniz.

  Anapara Koruma Amaçlı Fon Nedir?

  Ana Para Koruma Amaçlı Yatırım Fonları, vade sonuna kadar beklenmesi durumunda "en iyi gayret esası" çerçevesinde anapara koruması amaçlayan yatırım fonlarıdır.

  Borsa endeksleri, döviz, parite, altın, emtia gibi alternatif piyasaların değişken getirisinden anapara riski almadan faydalanıp; her durumda kazanma imkanı sunar. Diğer klasik yatırım fonlardan farklı olarak belirli bir vade için kurularak, talep toplama dönemlerinde yatırımcılara sunulur. Piyasadaki değişken getirili yatırım araçlarından anapara riski almadan faydalanmak isteyen yatırımcılar için alternatif oluşturmaktadır. Yatırımcılar, belirtilen vade sonuna kadar beklemeleri durumda ana para korumasına ek olarak belirlenen katılım oranı doğrultusunda çeşitli yatırım ürünlerinin değer değişiminden getiri sağlayabilmektedirler.

  Örnek DCD işlemleri

  ÖRNEK ( 1 ) Döviz Yatırımcısı (brüt oranlar üzerinden) 

  500,000 USD’lık yatırım amaçlayan Ali Bey, 12 Şubat 2010 tarihindeki 1.5130 TL’lik USD kurunun 16 Mart 2010 (32 gün vade ) tarihinde 1.5550 TL ve üzerine çıkmayacağını düşünüyor. Ali Bey vade tarihinde USD/ TL kurunun 1.5550 TL ve üzerinde olması durumunda yatırımını aşağıdaki koşullarda anlaşma kuru olan 1.5550’den TL’ye dönmeye razı oluyor. 

  Banka anlaşma opsiyonu karşılığı %7.20 ( brüt prim ) ,opsiyon süresince bağladığı mevduata ise (32 gün vadeli ) %2.30 ( brüt faiz ) veriyor. Böylelikle DCD getirisi %9.50 (brüt) oluyor. 

  Vade: 32 Gün 

  Opsiyon primi karşılığı: %7.20 yıllık brüt 

  Opsiyon süresince bağlanan USD mevduat oranı: %2.30 yıllık brüt 

  DCD getirisi: 9.50% yıllık brüt 

  (a) Beklentinin Gerçekleşmesi Durumu 
  Vade tarihinde spot (piyasa kuru) < 1.5550 olursa, 
  (500,000USD * 32 * 9.50)/36500 = 4,164 USD (brüt) (mevduat faizi ve opsiyon primi getirisi) 

  + 500,000 USD 
  = 504,164 USD (brüt) 

  (b) Beklentinin Gerçekleşmemesi Durumu 

  Vade tarihinde spot (piyasa kuru ) >= 1.5550 olursa ( örneğin 1,5700) 
  (500,000USD * 32 * 9.5) / 36500 = 4,164 USD (mevduat faizi ve opsiyon primi getirisi) 
  + 500,000 = 504,164 USD 

  =504,013 USD*1.5550= 783,740 TL (brüt) (müşteri 504,013 USD satar, 783,740 TL alır) 

  ** 783,740TL/1,5700USD = 499,197 USD (müşterinin anaparasının, DCD vadesinde piyasadan daha düşük olan anlaşma kuru ile TL’ye çevrilmesi sebebiyle, anaparasından zarar (499,197USD-500,000USD = -803USD) yaşanmıştır.) 
  Göz atın...
  Dijital Bankacılık

  ING Mobil, İnternet Şubesi ve ATM'lerimizle 7/24 hizmetinizdeyiz...

  Detaylı bilgi için tıklayın.