DCD

DCD

Karşılığında, müşteri mevduatı teminat olarak alınan, müşterinin bir döviz cinsini, belirlediği bir vade ve seviyeden alma ya da satma hakkını bankaya devretmesi karşılığında, bankanın müşteriye prim ödediği bir işlemdir.

DCD işlemlerinizi size en yakın Özel Bankacılık Merkezi’mizden gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikler

  • Tam teminatlı opsiyon işlemi olduğundan opsiyon işlemi karşılığında, müşteri mevduatı teminat olarak alınmaktadır. Tutar, vade boyunca mevduat hesabında blokeye alınır.
  • DCD (Dual Currency Deposit)  işlemleri kur riski alınması karşılığında yüksek getiri elde edilmesine imkân verir. Ancak,  kur hareketi beklentinin aksine hareket etmesi durumunda anaparadan kayıp yaşanabilmektedir.
  • Müşteri, piyasa kurunu (spot kur) baz alarak, Banka ile belirli bir vade için anlaşma kuru (strike kur) belirler ve bu vadede elindeki para birimini diğer para birimine -piyasa kuruna bakmaksızın- çevirmeyi taahhüt eder.
  • Müşteri opsiyon satmış olduğundan dolayı karşılığında bankadan mevduat faizine ek olarak aynı vadede opsiyon primi alır. Getirisi, Mevduat Faizi ve Opsiyon Primi'nin toplamına eşittir*.
  • Belirlenen vade ve anlaşma kuru ile piyasa kuru arasındaki fark, müşterinin alacağı primde doğrudan etkili olmaktadır.
  • Vadeden önce ödeme yapılması mümkün değildir.
*Mevduat karşılığı verilen faiz %15, opsiyon karşılığı verilen prim %10 stopaja tabidir.