TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fonu

TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fonu

TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fonu, gecelik Repo’ya alternatif, nakit ihtiyacı olan yatırımcılara uygun, günlük kullanım için ayrılan birikimlere kazanç sağlayan en düşük riskte yatırım fonudur. Çok kısa vadeli sabit getirili enstrümanlar taşıması sebebiyle yüksek getiri potansiyeli sınırlıdır. ING müşterileri birikimlerini para piyasası fonunda değerlendirirken 7/24 işlem* yapmaya devam edebilirler. 

*Alım satım esasları tablosundaki limitler dahilinde işlem yapılabilir. 

Alım-satım işlemlerinizi ING Mobil ve İnternet Şubesi Yatırım İşlemleri menüsü Fon Alış ve Fon Satış adımlarından gerçekleştirebilirsiniz.

Künye

Fon adı: TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fonu

Strateji: Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10’una kadar yatırım yapabilir.

Yatırımcı profili: Nakit ihtiyacı nedeniyle birikimlerini kısa vadeli değerlendirmeyi tercih eden, ancak bir yandan da düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları

Fonun başarı kriterleri: %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %65 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım satım şekli: Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, 
ING Bank A.Ş Şubelerinden ve Alternatif Dağıtım Kanalları (ING İnternet Şubesi, ING Mobil, ING Telefon Bankacılığı ve ATM) iş günlerinde
09:00 ile 13:30 saatleri arasında herhangi bir limit bulunmaksızın işlem yapabilirler.     

Aşağıdaki tabloda yer alan gün ve saatlerde Dağıtıcı tarafından katılma payı alım satım talimatlarının gerçekleştirilmesi tabloda belirtilen esaslara tabidir.

Saat Kanal Yatırımcı Pay Alım Limiti (TL)
Yatırımcı Pay Satım Limiti (TL)
 13:30-18:00 Şube ve ADK** Bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz 500,000
18:00-09:00 ADK 500,000 500,000
 Tatil Günleri** ADK 500,000 500,000***

*ADK: Alternatif Dağıtım Kanalları (İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı ve ATM)
** Limit her tatil günü için ayrı uygulanır.

***Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı 30.000 pay ile sınırlandırılmıştır.

Yatırım Fonu Performans Hesaplama Aracı