Anapara Koruma Amaçlı Fonlar

Anapara Koruma Amaçlı Fonlar

Yatırım vadesi sonunda fon portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Bankamız belli dönemlerde piyasa beklentileri paralelinde müşterilerimiz için cazip ve alternatif olabilecek anapara koruma amaçlı yatırım fonları çıkartarak alternatif getirili ürünler sunmaktadır.

Özellikler

  • Piyasadaki değişken getirili yatırım araçlarından anapara riski almadan faydalanmak isteyen yatırımcılara alternatifler sunmaktadır.
  • Vade sonuna kadar beklenmesi durumunda "en iyi gayret esası" çerçevesinde anapara koruması amaçlayan yatırım fonlarıdır. 
  • Diğer klasik yatırım fonlarından farklı olarak belirli bir vade için kurulmaktadır. Dönemsel olarak "talep toplama dönemleri" düzenlenerek yatırımcılara sunulmaktadır. 
  • Belirtilen vade sonuna kadar beklenmesi durumunda anapara korumasına ek olarak belirlenen katılım oranı doğrultusunda, çeşitli yatırım ürünlerinin değer değişiminden getiri sağlama fırsatını sunmaktadır.