22.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli 3321 ve 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile 23.12.2020 - 31.05.2021 tarihleri arasında (31.05.2021 tarihi dahil) edinilen; değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç tüm yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında stopaj uygulanır.

Bu kapsamda; ING tarafından aktif satışı yapılan, aşağıda belirttiğimiz yatırım fonlarını ve TEFAS’ta işlem gören (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarını; portföyünüze 23.12.2020 ve 31.05.2021 tarihleri arasında katmanız durumunda bu fonlardan elde edilen gelirlere, fonun hangi tarihte bozulduğuna bakılmaksızın %0 oranında stopaj uygulanır.
Fon Kodu Fon Ünvanı
IGL TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
TUA TEB Portföy Altın Fonu
TBT TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu
TOT TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
TPC TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
GTA Garanti Portföy Altın Fonu
GA1 Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu
GPF Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu
GTZ Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
GZP Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
GZJ Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
GZV Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
ARL Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
ARM Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
ODV Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
APJ Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
AFO Ak Portföy Altın Fonu
AIS Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
AK2 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
APT Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
AYR Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

*22.12.2020 tarihi ve daha önce edinilen fonlar için eski vergilendirme oranları geçerli olur..

Hisse senedi yoğun fonlarda ve portföyünün en az %51'i BIST'de işlem gören pay senetlerinden oluşan fonların 1 yıl süreyle elde tutulması durumunda %0 stopaj oranı uygulaması devam eder.

Yatırım fonu işlemlerinizi ING Mobil ve İnternet Şube'mizden kolayca yapabilirsiniz.


Bilgi Destek

Yatırım nedir, yatırım fonları nelerdir?


Yatırım için paramı nasıl bölüştürmeliyim?