Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası

Vize başvuruları sırasında bir çok konsolosluğun zorunlu olarak istediği Seyahat Sigortası ile yurtdışı seyahatlerine giden çalışanlarınız sağlık risklerine karşı hazırlıklı olacak.

Poliçenize anında sahip olmak için size en yakın şubemizden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikler

 • Dar kapsamlı teminatlar:
  • Ayakta ve yatarak (hastanede) tıbbi tedavi teminatı
  • Tıbbi bilgi ve danışmanlık
  • Tıbbi nedenlerle nakil veya seyahat
  • Vefat Halinde Cenazenin tıbbi şartlara uygun olarak nakli
 • Geniş kapsamlı teminatlar:
  • Ayakta ve yatarak (hastanede) tıbbi tedavi teminatı
  • Tıbbi bilgi ve danışmanlık
  • Tıbbi nedenlerle nakil veya seyahat
  • Vefat halinde cenazenin tıbbi şartlara uygun olarak nakli 
  • Refakatçi nakli 
  • Refakatçi yakının konaklama giderleri 
  • Kişisel eşyaların ikamesi 
  • Gerekli ilaçların sevki 
  • Refakat edilemeyen çocukların geri dönüşü 
  • Hastaneden taburcu oluşu takiben otelde konaklama 
  • Sigortalının vefatı halinde aile fertlerinin dönüşü 
  • Sigortalının yakınının sağlık durumunun izlenmesi 
  • Birinci derece akrabasının vefatı durumunda ülkeye dönüş 
  • Acil mesajların iletilmesi 
  • İdari asistans 
  • Bagaj kaybı veya hasarı 
  • Kayıp bagajın bulunup ulaştırılması 
  • Hukuki yardım 
  • Kefalet için avans ödeme 
 • Prim ödemelerinizi kredi kartınızdan ya da hesabınızdan peşin olarak gerçekleştirebilirsiniz. 

*Dar Kapsamlı Yurtdışı Seyahat sigortası, vize başvurularında yabancı ülke konsoloslukları tarafından zorunlu tutulmaktadır.
** Seyahat Sigortası poliçeleri Axa ve Allianz Sigorta’dan kesilir.

Kimler faydalanabilir?

 • KOBİ’ler
 • Ticari firmalar