Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi Ürünleri ile, dış ticaret işlemlerininizi gerçekleştirirken karşılaşabileceğiniz vade, faiz ve kur risklerine karşı korunabilir, maliyetlerini önceden sabitleyebilirsiniz.

Risk Yönetimi Ürünleri hakkında detaylı bilgi almak ve işlem koşullarını öğrenmek için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Risk Yönetimi Ürünleri

Oran (Forward Rate) Anlaşması: İki tarafın daha önceden belirtilmiş bir vadede, varsayımsal bir para üzerinden taahhüt ettiği sözleşmedir.

Kur Anlaşması (Vadeli Döviz Alım/Satımı - Forward): Bir para biriminin başka bir para birimine karşı, önceden belirtilmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen anlaşmadır. Bu ürün vadeli nakit giriş-çıkışı olan firmalar için belirsizliği ortadan kaldırır. Vadede uygulanacak kur önceden belirlendiği için tutar da bellidir. Müşterilerimizin faaliyet kararlarının döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için, vadeli döviz işlemleri gerçekleştirilmektedir.

SWAP: Faiz ya da döviz cinsini değiştirmek suretiyle, tarafların yaptıkları takas sözleşmesidir.
Faiz swap'ı ile taraflar daha düşük faizli kredilere erişebilmek için anapara dışında faizi takas ederler. Kur swap'ında ise taraflar önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli bir miktardaki dövizi değiştirirler.

Opsiyon (Alım/satım Opsiyonları): Bu ürünü satın alan kişiye belirli bir vade, fiyat (exercise price) ve miktarda finansal ürünü alma-satma hakkı kazandırır. Bu hakkı kullanma/kullanmama opsiyonu satın alanın inisiyatifindedir.
Döviz Opsiyonu alan kişi, opsiyonu satın alırken ödediği prim karşılığında, piyasa koşullarına göre işlemi, önceden belirlenmiş vade ve kurdan gerçekleştirebilir veya işlemden vazgeçebilir. Opsiyon primi vade, fiyat (spot ve exercise), piyasadaki dalgalanma ve faiz oranları göz önüne alınarak hesaplanır. Opsiyonu satın alan kişinin zararı, ödediği primle sınırlıdır.

Kimler faydalanabilir?

  • KOBİ’ler
  • Ticari ve Kurumsal Firmalar