Krediler - SSS


Göster: 

Araçlar

İhtiyaç Kredisi Hesaplama Aracı

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 • Faiz Oranı %
 • Kredi Tahsis Ücreti TL
 • Toplam Geri ÖdemeTL

TL krediyi ay vade ile ayda TL taksitle ödeyebilirsiniz.


İhtiyaç Kredisi Ödeme Planı Oluşturucu

TL
 • Faiz Oranı  
 • KKDF % 15
 • BSMV % 5

Taşıt Kredisi Ödeme Planı Oluşturucu

TL
 • Faiz Oranı  
 • KKDF % 15
 • BSMV % 5

Taşıt Kredisi Hesaplama Aracı

Toplam Kredi
Taksit Sayısı
 • Toplam Kredi TL
 • Aylık Taksit TL
 • Toplam Geri Ödeme TL
 • Faiz Oranı %
 • Kredi Tahsis Ücreti TL

Destek Hesap Hesaplama Aracı

Kullanılan Tutar
 • Ödenecek Faiz TL
 • Faiz Oranı % 1,80

Taksitli Destek Hesap Hesaplama Aracı

Avans Tutarı
Vade
 • Aylık Taksit TL
 • Taksit Sayısı
 • Toplam Geri Ödeme TL

Merak Ettikleriniz

İhtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

 • T.C uyruklu kişiler için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport; yabancı uyruklu kişiler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi
 • Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri

Bu belgelere ek olarak, çalışma durumununa göre aşağıdaki belgeler de gereklidir. 

Ücretli çalışanlar:
 • Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı
 • Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri 

Emekliler:
 • İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi
 • Gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi

Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı:
 • Son yıla ait vergi levhası fotokopisi 
 • Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi 
 • Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti 
 • Firma ortağının vergi levhası 

Çiftçiler:
 • Çiftçilik belgesi

*ING gerekliği gördüğü durumlarda ek belge ve teminat talep etme hakkına sahiptir.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi nedir?

 • 6 Ağustos 2019 itibariyle yeni ING İhtiyaç Kredisi kullanan müşteriler için, Turuncu Ekstra programına katılan ve ING Banka Kartı veya vadesiz hesaptan aylık 1.250 TL harcama koşulunu yerine getiren müşterilerin hesaplarına bir sonraki ay, bir önceki ayın anaparası ile “yürürlükteki sözleşmesinde yer alan faiz oranı” ile “Banka’nın belirlediği avantajlı faiz oranı” arasındaki farkın çarpımı ile hesaplanan faiz tutarı ve bu tutara ek olarak bu faiz farkına ilişkin vergiye denk gelen tutar, geri ödeme planındaki vade gününde Banka tarafından, kredinin bağlı olduğu vadesiz hesaba nakit olarak iade edilir.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’den yararlanabilmek için en fazla ne kadar kredi kullanabilirim?

 • Kampanya dahilinde nakit iade alınabilecek kredi anapara üst limiti 80.000 TL’dir. 80.000 TL’nin üstündeki ihtiyaç kredilerinde nakit iade hesaplaması, kalan anapara tutarı 80.000 TL’nin altına inene kadar 80.000 TL olarak değerlendirilir ve bu tutar üzerinden hesaplanarak nakit iade yapılır. (Örn: Kredi anaparası 100.000 TL olan bir müşteri, 80.000 TL anaparası varmış gibi iade alır.) İhtiyaç kredisinin erken kapanması durumunda, erken kapama tarihinden sonraki nakit iade haklarından vazgeçilmiş sayılır, yararlanılamaz. 30.04.2021 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten sonra üst limit değiştirilebilir.

1.250 TL harcamayı tamamlamazsam herhangi bir ceza öder miyim?

 • 1.250 TL harcama gerçekleşmediğinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz. Ancak harcama koşulunun yerine getirilmediği ayın sonrasındaki ay için yeni nakit iade hakkı kazanılamaz.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi faizi arttığında, kredime yansıyan faiz de artar mı?

 • Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kullandığınızda yansıyacak faiz oranı kredi vadesi boyunca değişmez. Kredi faiz oranlarının artması ya da düşmesi vadeniz boyunca yansıyan faiz oranınızı etkilemez.

Nakit iade nasıl hesaplanır?

 • Örn: Kredi anapara tutarı 10.000 TL, sözleşme faiz oranı %2, Turuncu Ekstra’lı avantajlı faiz oranı %1,70 olduğunda; faiz farkı tutarı 10.000 TL * (%2-%1,7) = 30 TL KKDF: 30 TL*%15= 4,5 TL BSMV: 30 TL*%5= 1,5 TL ödenecek toplam nakit tutarı: 30 TL + 4,5 TL + 1,5 TL = 36 TL

Sözleşmemdeki faiz oranı ile yansıyan faiz oranı neden farklı?

 • Müşterilerin yürürlükteki kredi sözleşmelerinde yer alan kredi akdi faiz ve gecikme faiz oranları değişmez. Turuncu Ekstra avantajlı faiz oranı, sadece Banka tarafından kampanya kapsamında iade edilecek nakit tutarın hesaplanmasında kullanılan bir gösterge faiz oranıdır. Banka, kampanya kapsamında, bu gösterge faiz oranını değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

Nakit iade işlemi ne zaman ve nasıl yapılır?

 • Nakit iade işlemleri, geri ödeme planında yer alan vade günlerinde yapılır. Nakit iade işlemi, kredi taksitinin ödenmesinden bağımsız olarak gerçekleştirilir. Müşterinin vade gününde, sözleşmesi ve kredi geri ödeme planında yer alan taksit tutarını ödeme sorumluluğu ortadan kalkmaz. Kampanya koşullarına uyan müşteriler için ödemeden bağımsız şekilde Banka, ilgili tutarı müşterinin kredi hesabına nakit olarak iade eder. Nakit iade edilen tutarlar, taksit günü kısmı tahsilat olarak kredi taksitine tahsil edilebilir. İade edilen nakit tutarlar, Banka tarafından geri alınmaz/alınması talep edilmez. 
 • Ödeme planında hafta sonu ya da resmî tatiller sebebiyle vade günü bir sonraki aya kayan kredi taksitlerinde, taksitin vade gününün hafta sonu ya da resmî tatil olmasaydı denk geleceği ay baz alınır ve bu denk gelen ayın bir önceki ayı için Turuncu Ekstra kontrolleri sağlanarak, koşulu yerine getiren müşterilerin taksitlerinde nakit iade yapılır.

Taksit ödemelerimi erken yaptım, nakit iade alabilecek miyim?

 • Erken taksit ödemesi yaptığınızda nakit iadesi alabilirsiniz. Nakit iade işlemleri, geri ödeme planında yer alan vade günlerinde yapılır.

Ara ödeme veya erken kapama yaparsam nakit iade alabilir miyim?

 • Ara ödeme yapılması durumunda nakit iadesi hesaplamaları, oluşan yeni ödeme planındaki kredi, kalan anaparası üzerinden hesaplanır. Ara ödeme ve erken kapama yapılması durumunda ödenen tutar için herhangi bir nakit iadesi yapılmaz.

Ertelemeli kredi kullanırsam nakit iade alabilir miyim?

 • Ertelemeli kredi kullandığınızda kampanya koşullarını yerine getirirseniz, vade gününde nakit iade alabilirsiniz.

Her ay aldığım nakit iade farklı. Taksit tutarım neden sabit değil?

 • Nakit iade tutarı, bir önceki ayın anaparası ile “yürürlükteki sözleşmede yer alan faiz oranı” ile “Banka’nın belirlediği avantajlı faiz oranı” arasındaki farkın çarpımı ile hesaplanan faiz tutarı ve bu tutara ek olarak bu faiz farkına ilişkin vergiye denk gelen tutardır. Her ay kredi anapara tutarı değiştiği için alınan nakit iade tutarı farklı olur.

Ödeyeceğim taksit tutarını nereden öğrenebilirim?

 • Taksit tutarlarınızı ING Mobil’den öğrenebilirsiniz. Nakit iade almaya hak kazandıysanız taksit gününüzden bir gün önce ödeyeceğiniz taksit tutarı size kısa mesaj ile iletilir.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de ödeme planıma yansıyacak faizi göremiyorum, nereden takip edebilirim?

 • ING Mobil > Krediler > Kredilerim > Kredi Referansı > Turuncu Ekstra'yla Avantaj Tablosu adımlarını izleyerek takip edebilirsiniz.

Kredi başvurusu yaptım ve krediyi kullandım. Turuncu Ekstra programına dahil oldum mu?

 • Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kullanan müşterilere ertesi gün programa dahil olduğuna dair bilgilendirme SMS'i gönderilir. 
Ayrıca Turuncu Ekstra programını, ING Mobil > Turuncu Ekstra menüsünden kontrol edilebilirsiniz.

Turuncu Ekstra’lıyım, Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi Kullanabilir miyim?

 • Mevcut Turuncu Ekstra’lılar kredi kullandıklarında kampanya koşullarını yerine getirirlerse, otomatik olarak kredi avantajından faydalanırlar.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi diğer koşulları nelerdir?

 • Herhangi bir ürünü hakkında Bankaca takip başlatılan müşteriler, takip devam ettiği sürece ve takibin başladığı tarih itibarıyla kampanyadan yararlanamaz. 
 • Turuncu Ekstra avantajlı kredi, ihtiyaç kredileri için geçerli bir kampanyadır.
 • Banka, Turuncu Ekstra programı kapsamında tüm kampanya koşullarını değiştirme hakkını her zaman saklı tutar. 
 • Burada hüküm bulunmayan hallerde, imzalamış olduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi hükümleri geçerli olur.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’nin avantajlı faiz oranı nedir?

Turuncu Ekstra avantajlı faiz oranı, sadece Banka tarafından kampanya kapsamında iade edilecek nakit tutarın hesaplanmasında kullanılmakta olan bir gösterge faiz oranıdır. 8 Mart 2022’den itibaren ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler için faiz oranı,
 • 5.000 TL'ye kadar %0, 
 • 5.001 TL üzerinde %2,10’dan başlayan fiyatlarla yansır.

5.000 TL altı kredi kullanımlarından yansıyan avantajlı faiz oranları, ilk kredi kullanımı için yansır. Kampanya süresi boyunca diğer kredi kullandırımlarında yansıyacak Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi faiz oranı %2,10'dan başlar.

 Nakit iade işlemleri için bu faiz oranı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Banka, kampanya kapsamında, bu gösterge faiz oranını değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

ATM’lerden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için ING müşterisi olmak gerekli midir?

Hayır, ING müşterisi olmasanız bile ATM'lerimizden İhtiyaç Kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz.

ATM’den ihtiyaç kredisine ING Nakit Kart veya kredi kartı olmadan başvuru yapılabilir mi?

ING Nakit Kart'ınız ya da Kredi Kartınız yanınızda olmasa bile, sadece GİRİŞ tuşuna basarak İhtiyaç Kredisi başvurunuzu 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.

GİRİŞ tuşuna bastıktan sonra ekrana gelen Kartsız İşlem Menüsü’ne aşağıdaki bilgileri girmeniz yeterlidir;
 • TC Kimlik numaranız 
 • Cep telefonu numaranız 
 • Aylık net gelir bilginiz 

Kredi başvuru sonucunuz, cep telefonunuza gönderilecek olan SMS ile hemen size bildirilir. Onaylanan ihtiyaç kredinizi istediğiniz ING Şubesinden kullanabilirsiniz.  

Telefon Bankacılığı’ndan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir miyim?

Telefon Bankacılığı'ndan sadece kampanyadaki ihtiyaç kredisi ürünümüz için başvuruda bulunabilirsiniz. Diğer kredi ürünlerimize başvurmak için kredi başvuru formumuzu doldurabilirsiniz.

Kademeli ödeme oranı kaçtır?

Kademeli ödemeli kampanyada taksit tutarları her yıl yaklaşık %31 oranında artmaktadır.

ING Alışverişçi Referans numarasını kaybettiğimde ne yapmalıyım?

Şube personeli tarafından ING POS slipi üzerindeki referans numarası sisteme girilmeden Alışverişçi Kredi’yi kullanamazsınız.

Kasko indirimi mevcut mu?

Kaskonuzu bankamız aracılığıyla yaptırdığınızda, taşıt kredinizi herhangi bir masraf ödemeden kullanabilirsiniz.

Rehinsiz taşıt kredisi nedir?

10.000 TL ye kadar rehinsiz* taşıt kredisi Şubelerimizde ve anlaşmalı olduğumuz otomotiv yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor…

 * Gerekli durumlarda Bankamızın rehin koyma hakkı saklı bulunmaktadır.

Taşıt kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Gerçek kişilerden istenen belgeler:
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İkametgah belgesi veya elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından biri (son 3 aya ait)
Bu belgelere ek olarak, çalışma durumlarına göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.

Ücretli çalışanlar:
 • Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya maaş yazısı
 • Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri
Serbest Meslek sahipleri:
 • Son yıla ait vergi levhası fotokopisi
 • Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi
 • Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti
Emekliler:
 • İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi
 • Gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi
Çiftçiler:
 • Çiftçilik Belgesi 

Tüzel kişilerden istenen belgeler:
 • Noter onaylı imza sirküleri (son yıla ait)
 • “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak temin edilmiş bilanço ve gelir tabloları ile en son ay mizanı (son 3 yıla ait)
 • Vergi levhası fotokopisi (son yıla ait)
 • Anonim Şirketlerde en son genel kurul toplantısına ait, varsa Hazirun Cetveli
 • Sermaye ortaklık yapısını ve Şirket Ana Sözleşmesini gösteren Türk Ticaret Sicil Gazeteleri

Destek Hesap faizini nasıl ödeyebilirim?

Kullanmış olduğunuz tutara bir ay boyunca işlemiş olan toplam faiz miktarı ayda bir hesabınıza yansıtılır, ek bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Hesabınıza yansıtılan faiz tutarını düzenli olarak ödemeniz gerekmektedir. Faiz tutarının düzenli ödenmemesi durumunda Destek Hesabınız gecikmeye düşer. Ayrıca yılda bir defa Destek Hesabınızdan kullanmış olduğunuz kredi tutarının tamamının ödenmesi ve Destek hesabınızın en az bir gün boyunca artı bakiyede kalması gerekmektedir.

Faiz oranlarımızı öğrenmek için tıklayınız.

Destek Hesap işlemlerimi nasıl gerçekleştirebilirim?

Size en yakın şubemizden, İnternet Şubesi’nden, ING Mobil'den, 0850 222 0 600 Telefon Bankacılığı, veya ING Nakit Kartınızı kullanarak 7/24 tüm ATM'lerden hesabınıza ulaşarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Destek Hesap faizi nasıl hesaplanıyor?

Destek Hesapta faiz günlük olarak işletilir. Tanımlanmış olan limit kullanılarak para çekildikten sonra ödeme yapılan güne kadar faiz işletilir. KKDF ve BSMV faiz üzerinden hesaplanarak ayrıca tahsil edilmektedir.

Hesaplama aracında tutar ve tarih bilgilerini girerek ödeyeceğiniz faizi kolayca hesaplayabilirsiniz.

Destek Hesap’ımı kullanmadığım veya para çekip aynı gün geri yatırırsam faiz öder miyim?

Destek Hesabınız ile sadece kullandığınız tutar faizlendirilir. Kullanmadığınız limit için ayrıca faiz ödemezsiniz.

Gün içinde Destek Hesap’ınızdan para çekip, çektiğiniz tutarı tekrar yatırırsanız, kullandığınız tutara 1 günlük faiz işlemektedir.

Destek Hesap’a nasıl başvurabilirim?

Destek Hesap başvurunuzu İnternet Şubesi Başvurular menüsü Destek Hesap başvuru/limit artışı adımından veya ATM’lerimizden gerçekleştirebilirsiniz.

Bankamız müşterisi değilseniz, size en yakın şubemizden başvuru yapabilirsiniz.

Destek Hesap başvurusu için gerekli belgeler


Ücretli çalışan müşterilerimiz için; 

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adres Belgesi*
 • Gerekli görüldüğü durumlarda gelir belgesi(güncel tarihli ücret/maaş bordrosu)
*Adres belgesi olarak son 3 aya ait olmak üzere resimli ikametgâh senedi, doğalgaz, ev telefonu, (Cep telefon faturası hariç) su ve elektrik faturalarından birini gösterebilirsiniz.

Tüzel kişiliği olmayan firma sahibi veya ortakları için;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adres Belgesi*
 • Vergi levhası fotokopisi (Son yıl matrahını içeren)
*Adres belgesi olarak son 3 aya ait olmak üzere resimli ikametgâh senedi, doğalgaz, ev telefonu, (Cep telefon faturası hariç) su ve elektrik faturalarından birini gösterebilirsiniz.

Tüzel kişiliği olan firma ortakları için;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adres Belgesi*
 • Vergi levhası fotokopisi (Son yıl matrahını içeren)
 • Diğer hakim ortağın nüfus cüzdanı
 • Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son yıla ait noter onaylı imza sirküleri
*Adres belgesi olarak son 3 aya ait olmak üzere resimli ikametgâh senedi, doğalgaz, ev telefonu, (Cep telefon faturası hariç) su ve elektrik faturalarından birini gösterebilirsiniz.

Destek hesap ekstresi ücretli midir?

Destek Hesap Ekstresi adresinize posta ile gönderildiğinde aylık 15 TL olarak ücretlendirilir. Dilerseniz ücretsiz e-ekstrenizi İnternet Şubesi Güvenlik-Şifre İşlemleri menüsü İletişim Tercihleri adımından talep edebilirsiniz.

Telefon Bankacılığı’ndan nasıl Destek Hesap (KMH) açabilirim? Destek Hesap’ım hakkında bilgi alabilir miyim?

Bankamız müşterisi iseniz 0 850 222 0 600 Telefon Bankacılığı aracılığıyla Destek Hesap başvurusunda bulunabilirsiniz. Telefon Bankacılığı kullanıcı kodu ve şifresi ile bağlandığınızda müşteri temsilcimiz hesap detayınız konusunda size bilgi verecektir.

Destek Hesap’ımı İnternet Şubesi’nden takip edebilir miyim?

Destek Hesap’ınızın detay ve hareketlerini İnternet Şubesi Hesaplar menüsü Hesaplarım adımından takip edebilirsiniz.

İnternet Şubesi’nden nasıl Destek Hesap (KMH) açabilirim?

Bireysel müşterilerimiz İnternet Şubesi Başvurular menüsü Destek Hesap adımı Başvuru/Limit Artışı seçeneğinden Destek Hesap başvurusu yapabilmektedir.

Destek Hesap limitimi nasıl arttırabilirim?

Destek Hesap limitinizi arttırmak için başvurunuzu İnternet Şubesi Başvurular menüsü Destek Hesap başvuru/limit artış adımından gerçekleştirebilirsiniz.

Limit artış talebinizi ATM’lerimizden veya size en yakın şubemizden de yapabilirsiniz.

Destek Hesap’ımı alışveriş yaparken kullanabilir miyim?

Destek Hesap'ınızın bağlı olduğu hesabınıza ait ING Nakit Kartınız ile alışveriş yapabilirsiniz.

Destek Hesap harcamalarımı nasıl taksitlendirebilirim veya erteleyebilirim?

Vadesiz hesabınızdan yaptığınız peşin kart harcamaları ve fatura ödemelerinizi Destek Hesap ve Taksitli Destek Hesap üzerinden taksitlendirebilir veya erteleyebilirsinşz. Bu peşin harcamalara banka kartı üzerinden yapılan POS harcamaları ve hesaptan yapılan fatura ödemeleri (manuel ve otomatik odeme ) dahildir. Mevcutta Destek Hesap’ınız varsa bir önceki ayın 1. gününden itibaren yaptığınız bir harcamayı taksitlendirebilir ya da erteleyebilirsiniz. Bu işlem gerçekleştiğinde kullanılabilir Destek Hesap bakiyesi azalacak; vadesiz hesabınızın bakiyesi ise artacaktır.

Destek Hesabımı kullanarak yaptığım işlemleri nasıl görebilirim?

Destek Hesap hareketlerinizi içeren aylık ekstre her ay adresinize posta ile veya tercihinize göre sadece e-ekstre de gönderilebilmektedir.

Dilerseniz şubelerimizden ya da 0850 222 0 600 Telefon Bankacılığı’ndan da hesap ekstresi talep edebilirsiniz.

Destek Hesap’ınızın bağlı olduğu ana hesabınızın hesap hareketlerinden de kullanımlarınızı takip edebilirsiniz.

KOBİ Hızlı Kredi'ye nasıl başvurabilirim?

KOBİ Hızlı Krediye;
 • ING Mobil uygulamasını yükleyerek Kurumsal Mobil bölümünden uygulamaya giriş yapmadan başvurabilirsiniz.
 • Web sitesinde Hemen Başvur'a tıklayarak başvurabilirsiniz.
 • Üstelik ING müşterisi olmanız gerekmiyor! 
 

ING KOBİ Hızlı Kredi'ye başvurmak için hangi belgelere ihtiyacım var?

 • ING KOBİ Hızlı Kredi'ye başvurmak için evrak toparlama süreci ile uğraşmanıza, işinizin başından ayrılıp şubeye uğramanıza gerek yok.
 • Kredi başvurunuzu ING Mobil veya ingbank.com.tr/isiniz icin sayfasından hemen başlatabilir, kredi limit sonucunu saniyeler içinde öğrenebilirsiniz.
 • Başvurunuzu TC Kimlik Numaranızı girerek başlatabilirsiniz, işleminize devam etmek için cep telefonunuzun yanınızda olması yeterlidir. 
 • Doğrulama işlemlerinin yapılabilmesi için cep telefonunuza doğrulama kodu gönderilir, size gelen SMS'te yer alan doğrulama şifresini girerek başvurunuza devam edebilirsiniz. 
 • Başvurunuz sırasında vergi levhanızda bulunan ticari firma ünvanını doğru ve tam olarak doldurduğunuza emin olun. 
 • Başvurunuz, adımlarda yer alan bilgileri eksiksiz doldurmanız durumunda anında tamamlanır. 
 • Kullanabileceğiniz kredi limitini ve size özel faiz oranını anında görüntüleyebilirsiniz. 
 • Başvurunuz sonrasında sözleşmelerinizin tamamlanması için sizleri ziyaret edeceğimiz bir tarih seçmelisiniz. 
 • Ziyaretimiz sırasında kimliğinizi yanınızda bulundurmayı unutmayınız.
 • Ziyaretimiz sonrasında internet bankacılığı kullanıcı kodu ve şifre işlemlerinizi için Hoşgeldin aramaları yapıyoruz. Bu adım sonrasında dilediğiniz anda kredinizi bulunduğunuz yerden şubeye uğramadan kullanabilisiniz.
 • KOBİ Hızlı Kredi ile ilgili sormak istedikleriniz için ING Telefon Bankacılığı'ndan (0850 222 0 464) haftanın 7 günü 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Sormak istedikleriniz için ING Telefon Bankacılığı'nı arayabilirsiniz

KOBİ Hızlı Kredi ile ilgili sormak istedikleriniz için ING Telefon Bankacılığı'ndan (0850 222 0 600) haftanın 7 günü 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

ING KOBİ Hızlı Kredi başvurusunda nelere dikkat etmem gerekir?

 • Başvurunuza TC Kimlik Numaranızı girerek başlatabilirsiniz, işleminize devam etmek için cep telefonunuzun yanınızda olması gerekir. 
 • Doğrulama işlemlerinin yapılabilmesi için cep telefonunuza doğrulama kodu gönderilir, size gelen SMS'te yer alan doğrulama şifresini girerek başvurunuza devam edebilirsiniz. 
 • Başvurunuz sırasında vergi levhanızda bulunan ticari firma ünvanını doğru ve tam olarak doldurduğunuza emin olun. 
 • Başvurunuz, adımlarda yer alan bilgileri eksiksiz doldurmanız durumunda anında tamamlanır.  
 • Sizi ziyarete geldiğimizde kimliğinizi yanınızda bulundurmayı unutmayın.  

Kredimi nasıl kapatırım?

Dijital kanallardan kullandığınız kredinizi İnternet Şubesi altında Ayarlar menüsünden İptal İşlemleri adımından kapatabilirsiniz.

Kullanıcı tanımı nasıl yapılır?

GKS Ek Protokol ve BHS Ek protokol aldıktan sonra isterseniz şirketinize tanımlı mevcut kullanıcılara İnternet Şubesi’nden yetki verebilirsiniz. İsterseniz şubenizle de görüşüp İnternet Bankacılığı Yetki Formu’nu imzalayarak da kullanıcılara yetki verilmesini sağlayabilirsiniz.

Kredi limitlerim hangi teminatlardan oluşur?

Dijital kanallardan kullanabileceğiniz limit açık teminatlı limitiniz, bankamıza getirdiğiniz kefalet mektubu, çekleriniz ve ipoteklerinizden oluşur.

Kredi kullandırım yetkisi almam için gereken formlar nelerdir?

GKS Ek Protokolü ve BHS Ek Protokolünü bir kereye mahsus şubenizle görüşüp imzalamanız gerekir. Ek protokolleri imzaladıktan sonra kredi kullandırım, geri ödeme ve kredi kapatma işlemlerine yetkiniz olur ve diğer kullanıcılara İnternet Şubesi üzerinden aynı yetkileri verebilirsiniz.

KOSGEB KOBİ Destek Programları’ndan nasıl faydalanabilirim?

KOSGEB’in KOBİ Destek programlarından faydalanmak ve firmasını uygun maliyetlerle büyütmek isteyen KOBİ’lerin KOSGEB veri tabanına üye olması ve KOSGEB KOBİ Beyannamelerinin güncel olması gerekmektedir.

KOSGEB Veri Tabanında Yeni Kayıt Oluşturmak

KOSGEB veri tabanında firmanızın kaydını oluşturmak için kosgeb.gov.tr’deki 'Veri Tabanına Nasıl Kayıt Olunur?' menüsünde ayrıntılı olarak açıklanan işlem adımlarını takip edin.

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra "KOBİ Beyannamesi"ni doldurmanız gerekmektedir. Beyannameyi doldurmak için yine kosgeb.gov.tr’de yer alan "KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?" menüsünden faydalanabilirsiniz. Doldurduğunuz beyannamenin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir.

Çıktıları imzalı olarak KOSGEB Hizmet Merkezleri’ne teslim ederek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KOSGEB’de Kayıtlı Olan Firmalar İçin Bilgi Güncellemesi 

KOBİ Beyannamenizin güncellemek için kosgeb.gov.tr’de yer alan "KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?" menüsündeki işlem adımlarını takip edebilirsiniz.

KOBİ Beyannamenizin güncelliğinden emin değilseniz, kosgeb.gov.tr’deki "İşletme Durum Sorgulama" link’ine tıklayıp firmanızın Vergi Kimlik Numarası ile durum sorgulaması yapabilirsiniz.

İşlemler ile ilgili yardım almak ve KOSGEB programları hakkında bilgi edinmek için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

KOBİ Hızlı Kredi'ye kimler başvurabilir?

ING müşterisi olan veya olmayan ticari faaliyeti bulunan ve vergi levhasına sahip tüm gerçek kişi şahıs işletmeleri şubeye gitmeden ING KOBİ Hızlı Kredi'ye başvurabilir. 

KOBİ Hızlı Kredi'nin özellikleri nelerdir?

 • Kullanacağınız ING KOBİ Hızlı Kredi sayesinde firmanızla ilgili nakit ihtiyaçlarını ertelemezsiniz, oturduğunuz yerden kolaylıkla ING mobil uygulaması veya Kurumsal İnternet Şubesi'nden kredinizi kullanabilirsiniz.  
 • KOBİ Hızlı Kredi, 100.000 TL limit ve 36 ay vadeye kadar olan TL eşit taksitli kredi başvurularınız için geçerlidir.
 • Kredi limit tahsis ücreti ödemezsiniz. 
 • ING Hızlı Kredi kullandığınız süre boyunca TL ve döviz hesaplarınız için hesap işletim ücreti ödemezsiniz. 
 • Kredi kullandırımı sırasında, kullandığınız kredi tutarının %1'i kadar tek seferlik kredi masrafı ödersiniz. Ücret kullandırım bazında alınır. 
 • Hızlı Kredi kapsamında kredinizi minimum 6 ay, maksimum 36 ay vade ile kullanabilirsiniz, seçiminizi firmanızın ihtiyaç ve nakit akışına göre belirleyebilirsiniz.  
 • Hızlı Kredi kapsamında başvurabileceğiniz kredi tutarı minimum 3.000 TL, maksimum 100.000 TL'dir. 
 • Eğer ING müşterisiyseniz; kredi limitinizin olmaması gerekmektedir. Müşterimiz olup, kredi limitinizin olmaması durumunda başvurunuz sonrasında evraklarınızın tamamlanması için sizleri ziyaret edeceğimiz bir tarih seçmelisiniz.
 • Üstelik teminat vermeyip, kefil göstermezsiniz.
 • Henüz ING müşterisi değilseniz; başvurunuz sonrasında evraklarınızın tamamlanması için sizleri ziyaret edeceğimiz bir tarih seçmelisiniz. 

KGF Kefaletli Kredi'ye nasıl başvurabilirim ve başvuru süreci nasıl ilerler?

KGF kefaleti ile kolay kredi fırsatı ING'de! Siz de %85’e varan kefalet desteği ile 5 yıla varan vadelerle kredinizi almak için en yakın ING şubesine uğrayın yada hemen başvurun.

ING KOBİ Hızlı Kredi faiz oranı nedir?

 • ING KOBİ Hızlı kredi'de size özel avantajlı faiz oranlarından kredinizi kullanabilirsiniz. Hızlı Kredi faiz oranı kullanacağız kredi tutarına, vadesine, daha önceden kullanmış olduğunuz krediler ve ödeme performansına göre değişiklik gösterebilir.
 • KGF Kefaletli Kredi başvurusu için gerekli olan evraklar nelerdir?

  Bankamız tarafından talep edilecek hesap açılış ve kredi evrakları dışında KGF tarafından aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.
  • Başvuru Ücreti Tahsilat Dekontu
  • Yararlanıcı Beyanı(Ek-1) 
  • Güncel Memzuç Dökümü 
  • Vergi Borcuna İlişkin Sorgulama Yazısı 
  • SGK Borcuna İlişkin Sorgulama Yazısı 
  • Rating Notu bilgisi 

  KGF Kefaletli Kredi maliyeti, limit ve örnek ödeme planı nedir?

  KGF kelaletinden faydalanmak için kefalet türüne göre 250 TL veya 500 TL başvuru ücreti, binde 5 veya yüzde 1 yıllık kefalet komisyonu bulunmakta olup tüm bankalar için standarttır. Bankamızın kullandırdığı kredi fiyatlaması günün koşullarına, piyasa şartlarına göre değişmektedir.

  KGF Kefaletli Kredi'den kimler yararlanabilir?

  250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanır ve KGF Kredilerinden yararlanabilir.   

  WEB KOBİ kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

  Şahıs Firmaları İçin;
  • Kimlik
  • Vergi levhası 

  Limited ve Anonim Şirketler İçin;
  • Ortakların ve yetkililerin kimlikleri
  • Vergi Levhası 
  • İmza Sirküleri 
  • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren) 

  İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar İçin;
  • Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak 
  • Cari yıl hakediş raporları
  • Son beş yıl içinde tamamlanan işler
  • Devam eden işlere ilişkin bilgileri gösterir tablo
  • Firmanın makina parkının dökümü

  Çiftçi ve Besiciler için;
  • Çiftçi/Besici belgesi
  • Üretimi dokümanı(mal teslim belgesi,müstahsil makbuzu vb)
  • Ortakların ve yetkililerin kimlikleri

  * Kredinizin başvuru durumu ile ilgili tarafınıza gönderilen SMS’ler ücretsizdir.        

  SMS KOBİ kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

  Şahıs firmaları için;
  • Kimlik fotokopisi
  • Vergi levhası 
  • İmza beyannamesi 
  • Esnaf sicil kayıt beyannamesi veya oda kayıt belgesi 

  KOBİ ve Ticari firma kredi başvuruları için gerekli belgeler nelerdir?

  • Son 3 yıla ait hesap durum belgesi, bilanço ve kar-zarar cetveli ile açıklayıcı notları
  • Yılın ilk üç ayı geçmiş ise; üçer aylık dönemler için firmanın, geçici mizanı veya ara bilançosu
  • Ticaret sicil gazetesi (Kuruluş, hisse değişikliği, sermaye artırımı, adres ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin)
  • Hazirun cetveli (Limitet şirketlerde ortaklık yapısını gösterir belge yeterlidir)
  • Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin noter onaylı imza sirküleri
  • Ticaret/Sanayi Odası faaliyet belgesi
  • Vergi levhası
  • Firma sahibi/ortakları ve kefiller için kimlik belgesi ve ikametgah

  Referans mektubu nedir?

  Ağırlıklı olarak inşaat ve taahhüt sektöründe faaliyet gösteren, lehine kredi limiti tesis edilmiş müşterilerimizin talebi doğrultusunda düzenlenen mektuplardır. İsteğiniz üzerine TL ya da YP olarak düzenlenebilirler.

  Teminat mektubu nedir?

  Teminat Mektupları, resmi kurum ve kuruluşlara, diğer tüzel kişilere hitaben; bir taahhüdün, belirlenen süre ve şartlar çerçevesinde yerine getirileceği, getirilmemesi durumunda taahhüdü üstlenmiş olan tarafın ödemesi gereken tutarın banka tarafından ödenmesinin taahhüt edilmesine yönelik olarak düzenlenen belgelerdir.

  Fatura Finansmanı Kredisi başvuruları için gerekli belgeler nelerdir?

  • Son 3 yıla ait hesap durum belgesi
  • Bilanço ve kar/zarar cetveli (açıklayıcı notları ile birlikte). Yılın ilk 3 ayı geçmiş ise üçer aylık dönemler için firmanın geçici mizanı veya ara bilançosu
  • Ticari sicil gazetesi (kuruluş, hisse değişikliği, sermaye arttırımı, adres ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin)
  • Hazirun cetveli (Limited şirketlerde ortaklık yapısını gösteren belge yeterlidir.)
  • Şirketi temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirkülerleri
  • Ticaret/Sanayı odası faaliyet belgesi
  • Vergi Levhası
  • Firma sahibi, ortaklar ve kefillerin kimlik ve ikametgah belgeleri
  • Finanse edilmesi talep edilen mal/ekipmanın orijinal veya proforma faturası

  Ticari taşıt kredisi başvuruları için gerekli belgeler nelerdir?

  • Son 3 yıla ait hesap durum belgesi, bilanço ve kar-zarar cetveli ile açıklayıcı notları
  • Yılın ilk üç ayı geçmiş ise; üçer aylık dönemler için firmanın, geçici mizanı veya ara bilançosu
  • Ticaret sicil gazetesi (Kuruluş, hisse değişikliği, sermaye artırımı, adres ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin)
  • Hazirun cetveli (Limitet şirketlerde ortaklık yapısını gösterir belge yeterlidir)
  • Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin noter onaylı imza sirküleri
  • Ticaret/Sanayi Odası faaliyet belgesi
  • Vergi levhası
  • Firma sahibi/ortakları ve kefiller için kimlik belgesi ve ikametgah
  • Satın alınacak olan araç 0 km ise proforma fatura, 2. el ise araca ait ruhsat
  Göz atın...
  Dijital Bankacılık

  İnternet Şubesi, ING Mobil, Telefon Bankacılığı ve ATM'lerimizle 7/24 hizmetinizdeyiz...

  Detaylı bilgi için tıklayın.