Tasarruf Eğilimleri Araştırması

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması, ING'nin Bilkent Üniversitesi ve Ipsos KMG işbirliğinde yürüttüğü bir kamuoyu araştırmasıdır. Araştırma, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi olan düşük tasarruf oranına dikkat çekmek ve bu alandaki istatistikî veri açığını kapatmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

Aylık olarak bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi (CATI) ile yapılan araştırma, Türkiye’de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini incelemekte, tasarruf etme veya etmeme nedenlerini tespit etmekte ve tasarruf düzeylerini periyodik olarak izlemektedir. Her ay Türkiye kentsel nüfusunu temsilen NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 ilde 800 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları 3 aylık periyotlarda açıklanmaktadır.

Detaylı bilgi için : tasarrufegilimleri.com