Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 Sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"inin 28.'inci Maddesi Çerçevesinde Zorunlu Açıklaması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sunmaya yetkili olunan yatırım faaliyetleri ve yan hizmetleri görmek için tıklayınız.

Bankamızın SPK’dan aldığı izne ek olarak aşağıda bulunan yan hizmetleri müşterilerimize sunmaya yetkilidir:
Sermaye Piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
Kredi ya da ödünç verilmesi
Döviz Hizmetleri sunulması
Genel Yatırım tavsiyesi sunulması
Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

2. Lehine faaliyet gösterilen kuruluşlar ve iştirakler
ING Bank A.Ş yurt içi emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında ING Menkul Değerler A.Ş, yurt dışı emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında ING Bank N.V lehine hareket etmektedir. ING Bank A.Ş iştiraklerini görmek için tıklayınız.

3. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve riskleri
ING Bank A.Ş olarak size sunduğumuz ürünler ile ilgili bilgi alabilir ve Genel Risk Bildirim Formu'nu inceleyebilirsiniz. 

Sermaye piyasası ürün ve hizmetlerine ilişkin Bireysel ve Kurumsal müşterilerimiz için risk bildirim formlarını inceleyebilirsiniz.

4. Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları
ING Bank A.Ş, müşterilerinden almış olduğu tüm bilgileri Bankacılık Kanunu’nun düzenlemeleri çerçevesinde tüm gizliliği ve güvenliği sağlamak için gerekli hassasiyet ve dikkati göstermektedir. Bankamızın tüm çalışanlarının bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde gösterebilmesi için hem eğitim olarak hem de sistemsel olarak gerekli önlemler ve iyileştirme çalışmaları devamlı olarak yapılmaktadır. 

Yasal mevzuat gereği, ING Bank A.Ş, müşterilerinin tüm bilgilerini tam ve doğru olarak, güvenli bir ortamda saklamakla mükelleftir. Yasal merciler tarafından talep edilmesi halinde müşteriye bilgi verilmeksizin bu bilgiler ilgili kuruluşlarla paylaşılabilse de kesinlikle müşterinin talebi veya yazılı onayı olmadan 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

ING Bank A.Ş, farklı kuruluşlardan hizmet alması gerektiği durumlarda, müşterilerinin bankacılık bilgilerinin ifşa olmaması amacıyla, bu kuruluşların tüm gizlilik standartlarına ve  şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

5. Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesi
ING Bank A.Ş’nin emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi, takas ve tasfiyesi dokümanı için  Emir gerçekleştirme politikalarını inceleyebilirsiniz.

 6. Emir gerçekleştirme politikaları

7. Borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları anlık alım satım fiyat teklifleri
ING Bank A.Ş’nin portföyünden sunduğu ürünlerin fiyat ve oran bilgisine ulaşmak için tıklayınız.

8. Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar

İnternet Bankacılığı üzerinden müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimiz için tıklayınız. Mobil Bankacılık ve akıllı telefon uygulamalarımız üzerinden sunduğumuz hizmetlerimiz için tıklayınız.

9. Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgileri
Piyasa verilerini görmek için lütfen tıklayınız.

10. Profesyonel müşterilerin yararlanamayacağı mevzuat hükümleri
Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce kendisine yapılan genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak zorundadır. Profesyonel müşteriler için ise böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte, profesyonel müşteri bu açıklamaların kendisine yapılmasını talep etme hakkını haizdir.

Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında genel müşterilere uygunluk testi yapmakla yükümlü olmakla birlikte, profesyonel müşteriler için uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir. Buna bağlı olarak, profesyonel müşteriye yatırım kuruluşu tarafından sunulacak hizmet ve ürünlerin, profesyonel müşteriye uygun olup olmadığı hususu, profesyonel müşterinin kendisi tarafından belirlenmelidir.

Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında çerçeve sözleşme imzalamadan önce genel müşterilerine sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri açıklamak ve bu amaçla asgari içeriği Kurulca belirlenmiş olan "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nun bir örneğini vermek ve bu şekilde genel müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Profesyonel müşterinin ise bu şekilde bilgilendirilmesine gerek bulunmamaktadIr.

11. Acil ve beklenmedik durum planı
ING Bank A.Ş, iş sürekliliği ve acil durum planlarını her daim güncel olarak tutmakta ve yıl içerisinde bu planların ve sistemlerin üzerinden geçmektedir. Müşterilerinin herhangi bir acil durumda mağdur olmalarını engellemek amacıyla risk azaltıcı veya ortadan kaldırıcı tedbirler alınmaktadır.

Acil ve beklenmedik durumlar için iletişim bilgileri:
ING Bank Genel Müdürlük Telefon: 0 212 335 2 000
ING Bank Çağrı Merkezi Telefon: 0850 222 0 600

12. Yasal Not
ING Bank A.Ş’nin web sitesi ile ilgili yayımlamış olduğu yasal not için tıklayınız.

13. Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği
Bankamız iç ve dış ağı risk analizlerine göre mantıksal olarak sanal ağlara bölünmüş ve erişimleri donanım ve yazılımlar ile korunmaktadır. Bölünmüş ağlarımız çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Kablolu ve kablosuz tüm kullanıcı erişimleri; ağ erişim kontrol alt yapısı ile kontrol edilmekte ve yetkisiz erişimler engellenmektedir.

İç bilgisayar erişimleri ile bu bilgisayarlar üzerindeki veriler güncel şifreleme teknolojileri ile şifrelenmektedir.

ING Bank güncel güvenlik teknolojileri ile güvenlik risklerini takip etmekte; koruyucu önlemleri hızlı ve Çevik olarak almaya özen göstermektedir. Periyodik olarak sistemlerimiz üzerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirerek risklerin düşürülmesi hedeflenmektedir.

14. Kullanılan işlem platformu ve bilgisayar ağının özellikleri, riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri

ING Bank A.Ş’nin internet bankacılığı için geliştirmiş olduğu güvenlik uygulamaları ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.