Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik, günümüzde insanların doğal kaynakları, ekonomik faaliyetleri ve toplumsal yapıyı sürdürülebilir bir şekilde kullanması ve yönetmesi için önemli bir kavramdır. Bu kavram, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefler ve doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği ve toplumsal eşitsizlik gibi sorunların önüne geçmeyi amaçlar. Sürdürülebilirlik, ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alınır ve insanların dünya üzerindeki kaynakları verimli kullanarak gelecekte de sürdürülebilir bir dünya yaratmasını hedefler.


Finansal Sürdürülebilirlik nedir?

Finansal sürdürülebilirlik, bir kuruluşun veya toplumun uzun vadeli mali hedeflerini sürdürülebilir bir şekilde karşılamasını ifade eder. Bu, finansal kaynakların sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda gelecekteki ihtiyaçları da karşılayacak şekilde yönetilmesini gerektirir. Finansal sürdürülebilirlik, finansal risklerin yönetilmesi, verimli kaynak kullanımı, uzun vadeli yatırımlar, etik yönetim ve şeffaflık gibi faktörleri içerir. Bir kuruluşun finansal sürdürülebilirliğini koruması, uzun vadede büyüme ve istikrar sağlayarak, çalışanlarına, hissedarlarına ve topluma değer katmasını sağlar.


Sürdürülebilirlik kavramının boyutları nelerdir?

Sürdürülebilirlik kavramı, genellikle üç boyutta ele alınır:

 • Çevresel boyut: Doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik gibi çevresel sorunların önüne geçilmesi hedeflenir.
 • Sosyal boyut: Toplumsal eşitlik, insan hakları, sağlık, eğitim, iş güvenliği, çeşitlilik ve toplumun genel refahı gibi faktörler sürdürülebilirlik açısından önemlidir.
 • Ekonomik boyut: Verimli kaynak kullanımı, uzun vadeli yatırımlar, finansal sürdürülebilirlik, etik iş uygulamaları ve şeffaflık gibi faktörler, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için gereklidir.

Bu üç boyut birbirleriyle etkileşim halindedir ve sürdürülebilirlik, tüm bu boyutların dengeli bir şekilde ele alınmasıyla mümkün olur. Bu nedenle, sürdürülebilirlik genellikle "üçlü kazanım" prensibi olarak adlandırılır, yani çevresel, sosyal ve ekonomik faydaların birlikte elde edilmesi hedeflenir.


Sürdürülebilirlik Örnekleri

Aşağıda, finansal sürdürülebilirliğe örnek olarak verilebilecek bazı uygulamaları görebilirsiniz:

 • Yeşil yatırımlar: Yeşil yatırımlar, çevresel etkileri düşük veya sıfır olan projeleri finanse etmeyi amaçlar. Örneğin, yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği yatırımları veya karbon ayak izini azaltmak için tasarlanmış projeler yeşil yatırımlar olarak sayılabilir.
 • ESG kriterleri: ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) kriterleri, bir kuruluşun çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarını ölçen faktörlerdir. Bu kriterlerin finansal yatırımların yapılmasında göz önünde bulundurulması, finansal sürdürülebilirliği artırır.
 • Sürdürülebilir risk yönetimi: Kuruluşlar, sürdürülebilirliğe ilişkin riskleri belirleyip yönetebilmek için finansal risk yönetim sistemleri kurabilirler. Örneğin, iklim değişikliği kaynaklı riskler, tedarik zinciri riskleri veya insan hakları ihlalleri gibi konular, finansal sürdürülebilirlik açısından önemlidir.
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik: Şeffaflık ve hesap verilebilirlik, bir kuruluşun faaliyetleri ve mali durumu hakkında açık ve doğru bilgi vermesini sağlar. Bu, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur ve finansal sürdürülebilirliği artırır.
 • Uzun vadeli yatırımlar: Kuruluşlar, uzun vadeli yatırımlar yaparak finansal sürdürülebilirliklerini artırabilirler. Örneğin, Ar-Ge yatırımları veya yenilenebilir enerji projeleri gibi uzun vadeli yatırımlar, gelecekte de sürdürülebilir büyüme sağlayabilirler.

Bilgi Destek

KOBİ Dijitalli olmanın avantajları
 • İşinize özel avantajlı çözümlerle KOBİ’lerimizin yanındayız. 
 • Dijital kanallarımız üzerinden ING’li olan tüm şahıs işletmeleri, şubeye gitme derdi olmadan, 7/24 ING’li olma fırsatlarından yararlanabilir. Tamamen dijital ve anında hizmet, 
 • ING müşterisiyseniz, kredinizin anında hesabınıza geçmesi için başvurunuzu ING Mobil’den de gerçekleştirebilirsiniz. 
 • Ücretsiz EFT/FAST/havale 
 • Akbank ve Türkiye İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, 12.000 ATM ağında ücretsiz işlem yapabilme avantajı. 

Sürdürülebilirlik nedir?