KOSGEB nedir?

KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) gelişim alanı sağlanması ve girişimlerin rekabet gücünün artırılması amaçlarına hizmet eden kamu kuruluşudur. Finansal desteklerin yanı sıra eğitim ve sertifika hizmetleriyle işletmelerin yönetim süreçleri de kuruluş tarafından desteklenir.

Teknoloji gibi teşvik kapsamında olan girişimler ile yerinde istihdam imkanı sağlayan işletmeler KOSGEB’in çalışma alanında başı çeker. Bu sektörler dışında birçok farklı alanda da finansman, eğitim ve danışmanlık hizmetleri kuruluş tarafından sağlanır.


KOSGEB destekleri nelerdir?

KOSGEB, KOBİ’lere finansman, eğitim ve danışmanlık gibi farklı alanlarda destek sağlar.
KOSGEB tarafından sağlanan başlıca hizmetler şunlardır:

 • Finansman Desteği: Düşük faizli veya faizsiz kredi, hibe ve kefalet gibi finansman destekleri,
 • Eğitim ve Danışmanlık: İşletme kuruluş ve gelişimi süreçlerinde KOBİ’lerin ve girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği yönetim becerileri, finans, pazarlama, kalite yönetimi, üretim ve dağıtım gibi alanlarda sağlanan eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
 • İnovasyon ve Ar-Ge Destekleri: İşletmelere teknoloji ve yenilikçilik kapsamında iş süreçlerinin gelişimi kapsamında sağlanan proje bazlı destekler,
 • Globalleşme ve Dışa Açılma Destekleri: Türkiye’de üretilen tüketim metaları ve hizmetlerin yurtdışına da pazarlanabilmesine destek olan maddi destekler ve danışmanlık hizmetleri,
 • Sanayi Destekleri: Üretim alanında hizmet veren işletmelere sağlanan yer ve makine teminini de kapsayan destekler

KOSGEB, destekler itibariyle her yıl sektörel ihtiyaçlara portföyünü güncelleyen bir yapıya sahiptir.


KOSGEB destekleri kimlere verilir?

KOSGEB destekleri KOBİ’lere yönelik sağlanan hizmetlerdir. Bu doğrultuda şu toplumsal profillere yönelik hizmetler göze çarpar:

 • Genç Girişimciler: Özellikle 29 yaşını tamamlamamış gençlere yönelik destekler verilmektedir.
 • İnovatif ve Teknolojik Girişimler: Katma değer sağlayan inovasyon ve teknoloji girişimlerine çeşitli destekler sağlanmaktadır.
 • Kadınlar: Kadın girişimciler, KOSGEB desteklerinde öncelikli pozisyondadır.
 • Yerel Üreticiler: Yerel ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeye taşınabilmesi adına finans ve danışmanlık hizmetleri verilir.
 • Sanayi ve Üretim Girişimleri: Tam ve yarı mamul ürünler ve üretim araçları üreten işletmeler KOSGEB tarafından desteklenir.

KOSGEB destekleri başvuru koşulları nelerdir?

KOSGEB başvuru sürecinde başvurulan programa göre şartlarda değişim görülebilir. Fakat temelde KOSGEB başvurularında şu şartlar aranmaktadır:

 • Başvuru sahibi, KOBİ tanımına uygun olmalıdır.
 • Başvuru sahibi, yasal bir işletmeyi yönetiyor olmalıdır.
 • Başvuru sahibi, son 3 yıl içinde KOSGEB desteklerinden faydalanmamış olmalıdır.
 • Başvuru sahibi, talep edilen tüm belgeleri tedarik etmiş olmalıdır. Bazı başvurular için beklenen KOSGEB sertifikaları da başvuru öncesinde tamamlanmalıdır.

KOSGEB destekleri başvuru süreci nasıl işler?

KOSGEB destekleri başvuru süreci, programa göre değişkenlik göstermekle beraber şu adımları içerir:

 • Destek Programının Belirlenmesi
 • Başvuru Formunun Doldurulması
 • Talep Edilen Belgelerin Hazırlanması
 • Başvurunun Değerlendirilmesi ve Onay Süreci
 • Destek Kullandırımı


KOSGEB destekleri için gerekli belgeler nelerdir?

Başvurulan programa bağlı olarak talep edilen belgeler de değişiklik gösterse de, temelde hazır bulundurulması gereken belgeler şöyle özetlenebilir:

 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Ticari Sicil Kaydını Gösterir Belge
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Proforma Fatura
 • Teklif Mektubu
 • İş Planına Dair Talep Edilen Belge veya Sunum
 • Sigorta Evrakları
 • Faaliyet Belgesi
 • Yönetim Kurulu Kararı
 • Sorumlu Olunan Defterlerin Örnekleri

Bilgi Destek

KOBİ Dijitalli olmanın avantajları
 • İşinize özel avantajlı çözümlerle KOBİ’lerimizin yanındayız. 
 • Dijital kanallarımız üzerinden ING’li olan tüm şahıs işletmeleri, şubeye gitme derdi olmadan, 7/24 ING’li olma fırsatlarından yararlanabilir. Tamamen dijital ve anında hizmet, 
 • ING müşterisiyseniz, kredinizin anında hesabınıza geçmesi için başvurunuzu ING Mobil’den de gerçekleştirebilirsiniz. 
 • Ücretsiz EFT/FAST/havale 
 • Akbank ve Türkiye İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, 12.000 ATM ağında ücretsiz işlem yapabilme avantajı.