Yatırım Teşvik Belgesi nedir?

Yatırım teşvik belgesi nedir?

Yatırım teşvik belgesi, başta Yatırım Teşvik Sistemi olmak üzere devlet tarafından sağlanan çeşitli yatırım teşvik ve desteklerinden faydalanmak için gerekli olan belgedir. Bu belge sayesinde şirketler yatırım teşvik programlarına başvuruda bulunabilir ve vergi indirimi, vergi iadesi ve yer tahsisi gibi çeşitli teşviklerden faydalanabilir.


Yatırım teşvik belgesi ne işe yarar?

Yatırım teşvik belgesi devlet tarafından sunulan çeşitli teşviklerin bulunduğu Yatırım Teşvik Sistemi’nin avantajlarından faydalanabilmek için gerekli olan belgedir. Bu program kapsamında aşağıdaki desteklere katılınabilir:

 • KDV istisnası
 • KDV iadesi
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Sigorta primi işçi hissesi desteği
 • Faiz veya kar payı desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
Bu destekler, sektöre ve yatırımın niteliğine göre değişkenlik gösterir. 


Yatırım teşvik belgesini kimler alabilir?

Ulusal ve uluslararası ölçekte iş yapan şirketler yatırım teşvik belgesi alabilirler:

 • Şahıs şirketleri
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Dernek ve vakıflar
 • Adi ortaklıklar
 • Sermaye şirketleri
 • Kooperatifler
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • İş ortaklıkları
 • Merkezi yurt dışında bulunan yabancı şirketlerin yurt içindeki şubeleri
 • Yabancı sermayeli yatırımlar ile kurulacak olan anonim ve limited şirketler ve bu şirketlerin şubeleri


Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır?

Yatırım teşvik belgesi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve web tabanlı bir uygulama olan E-TUYS sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Yatırım teşvik belgesi prosedürlerinin yönetimi amacıyla, yalnızca elektronik sertifika sahibi olanlar E-TUYS platformuna erişim sağlayabilir. Bunun yanı sıra, yetkilendirme talebinde bulunmuş ve başvurusu Bakanlık tarafından kabul edilmiş kişiler de başvuru adımlarını tamamlayabilirler. Bu sebeple, yatırımcıların ilk yapmaları gereken, yetkilendirme süreci için gerekli evrakları düzenleyip bakanlığa başvuru yapmaktır.

Yatırım teşvik belgesi almak amacıyla gereken tüm süreçler, e-imza sahibi bireyler tarafından da yürütülebilir. Yetkilendirme, yalnızca tek bir şahıs için değil birden fazla kişi için de yapılabilir. Hem işletmelerin yatırımcıları ve çalışanları, hem de avukatlar veya mali danışmanlar gibi işletme mensupları olmayan kişiler, işletme adına yetkilendirilebilir.

Yetkilendirme işleminde aşağıdaki aşamaların tamamlanması gerekir:

 • Başvuru esnasında dilekçe düzenlendikten ve kullanıcı formu tamamlandıktan sonra noter onaylı bir taahhütname hazırlanır,
 • Oluşturulan evraklar, yatırımcı şirketin KEP adresi üzerinden Bakanlığın KEP adresine iletilir,
 • Yetkilendirme talebinin Bakanlık tarafından onay alması halinde, onay iletilirken kullanılan e-posta yoluyla firma bilgilendirilir,
 • Yetkilendirilmiş bireyler daha sonra yatırımcı detaylarını güncellemek veya yatırım teşvik belgesi başvurusu gibi işlemleri gerçekleştirebilir.


Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli evraklar

Başvuru sırasında aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekir:
 
 • Vergi levhası
 • Yatırım maliyetine karşılık gelen harç ücretinin E-TUYS sistemi üzerinden ödendiğine dair dekont veya belge
 • Projenin tanıtım fizibilitesi
 • Firmanın sermaye miktarını, ortaklık yapısını ve faaliyet konularındaki nihai durumunu ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 • Yukarıdaki belgenin alınamaması durumunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı ya da noterden ve sicil merciinden onaylanmış örneği
 • Başvurunun kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmadığı durumlarda; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Türkiye toprakları içerisinde SGK tarafından herhangi bir prim ya da idari para cezası borcu bulunmadığını gösteren, eğer varsa bu borçların taksitlendirildiğini, yapılandırıldığını ve söz konusu yapılandırmanın bozulmadığını gösteren belge
 • ÇED Yönetmeliği içerisinde bulunan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı şartı aranması zorunlu yatırımlar için bu kararlarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerinden alınmış olan yazı
 • Stratejik yatırımlar için yatırım yapılacak konuya dair alınan kararın 8. maddesinde bulunan ve içerisinde teknik, mali, sektörel analiz ve hesaplamaları bulunan fizibilite raporu
Bilgi Destek

KOBİ Dijitalli olmanın avantajları
 • İşinize özel avantajlı çözümlerle KOBİ’lerimizin yanındayız. 
 • Dijital kanallarımız üzerinden ING’li olan tüm şahıs işletmeleri, şubeye gitme derdi olmadan, 7/24 ING’li olma fırsatlarından yararlanabilir. Tamamen dijital ve anında hizmet, 
 • ING müşterisiyseniz, kredinizin anında hesabınıza geçmesi için başvurunuzu ING Mobil’den de gerçekleştirebilirsiniz. 
 • Ücretsiz FAST/havale/EFT
 • Akbank ve Türkiye İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, 12.000 ATM ağında ücretsiz işlem yapabilme avantajı.