E-fatura nedir?

E-fatura, elektronik ortamda oluşturulan ve gönderilen faturalardır. Kağıt faturaların yerini almak üzere kullanılan bir sistemdir. Türkiye'de 2013 yılından beri yasal olarak kullanılmaktadır.

E-fatura, Vergi Usul Kanunu'na göre belirli şartları sağlayan mükellefler tarafından kullanılabilir. İşletmeler, e-fatura kullanarak satış işlemlerini kaydedebilir, fatura kesme, düzenleme ve gönderme işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilir.


E-fatura hangi işlemlerde kullanılır?

E-fatura aşağıdaki işlemlerde sıklıkla kullanılır.
 • Ticari Satışlar
 • Alış Faturalar
 • İade Faturaları
 • İhraç Faturaları

E-fatura kullanmanın avantajları nelerdir?

E-fatura kullanımının bazı avantajları vardır. Bunlar arasında kağıt kullanımının azalması, iş süreçlerinin hızlanması, maliyet tasarrufu, faturaların kaybolma riskinin azalması ve kolay arşivleme gibi faktörler bulunur.

Ancak, e-fatura kullanabilmek için belli şartların sağlanması gerekmektedir ve kullanımı için önceden kaydolunması gerekmektedir. İşletmeler, e-fatura kullanımı için Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunmalı ve gerekli sistem altyapısını oluşturmalıdır.


E-fatura kullanımı kimler için zorunludur?

Türkiye'de e-fatura kullanımı, Vergi Usul Kanunu'nun 232'nci maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre belirli şartları sağlayan mükellefler için zorunlu hale getirilmiştir. Şu anda e-fatura kullanımı aşağıdaki durumlarda zorunludur:

 • Ciro sınırlarını aşan mükellefler: Türkiye'de bir önceki yılda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, e-fatura kullanmak zorundadır.
 • Özel tüzel kişilikler: Kamu kurumları, limited şirketler, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar gibi özel tüzel kişilikler e-fatura kullanmak zorundadır.
 • Gelir Vergisi Kanunu'na tabi mükellefler: Gerçek kişilerin ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden dolayı Gelir Vergisi Kanunu'na tabi mükellefler, belirli şartları sağladıklarında e-fatura kullanmak zorundadır.
 • Özel sektörde kamu mükellefi olan mükellefler: Özel sektörde kamu mükellefi olan işletmeler (örneğin, İETT, TEDAŞ, DSİ gibi kamu idarelerinin mükellefiyeti olan işletmeler), e-fatura kullanmak zorundadır.
 • İhracat yapan mükellefler: Türkiye'den mal veya hizmet ihracatı yapan mükellefler, e-fatura kullanmak zorundadır.

 Yukarıda belirtilen durumlar e-fatura kullanımının zorunlu olduğu bazı örneklerdir. Ancak, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatta değişiklikler olabilir. Bu nedenle, özellikle vergi mükellefiyeti olan işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın güncel duyurularını ve mevzuatı takip etmeleri önemlidir.
Bilgi Destek

KOBİ Dijitalli olmanın avantajları
 • İşinize özel avantajlı çözümlerle KOBİ’lerimizin yanındayız. 
 • Dijital kanallarımız üzerinden ING’li olan tüm şahıs işletmeleri, şubeye gitme derdi olmadan, 7/24 ING’li olma fırsatlarından yararlanabilir. Tamamen dijital ve anında hizmet, 
 • ING müşterisiyseniz, kredinizin anında hesabınıza geçmesi için başvurunuzu ING Mobil’den de gerçekleştirebilirsiniz. 
 • Ücretsiz FAST/havale/EFT
 • Akbank ve Türkiye İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, 12.000 ATM ağında ücretsiz işlem yapabilme avantajı.