Yurtdışına Teminat Mektubu Verilmesi

Yurtdışına Teminat Mektubu Verilmesi

Yurtdışı bağlantılı iş yapan firmalar bir malın teslimi, bir borcun ödenmesi, bir taahhüdün yerine getirilmesi ya da bir işin yapılması gibi konularda, yurtdışındaki muhatap kişi ya da kurumlara hitaben düzenlenmek üzere bir banka ödeme yükümlülüğüne ihtiyaç duyabilir. 

Detaylı bilgi almak için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Özellikler

  • ING Bank olarak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yurtdışındaki muhataplara hitaben garanti mektupları düzenleyerek, yaygın muhabir ağımız sayesinde işlemleri hızlı ve uygun koşullarda sonuçlandırırız. Böylece müşterilerimiz, yurtdışındaki muhataba herhangi bir nakit ödemede bulunmaksızın garanti mektubu ile faaliyetlerine devam edebilir. 
  • Teminat Mektubu almak isteyen müşterimize, bankamız nezdinde gayrinakdi limit tesis edilmesi gerekir. Mektubun konusunu oluşturan taahhüdün / yükümlülüğün, süresi içinde ve iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi halinde; mektupta belirtilen tutar Bankamız tarafından ilk talebinde muhataba / muhatabın bankasına ödenir. 

Kimler faydalanabilir?

  • Ticari firmalar
  • Kurumsal şirketler