Vesaik Mukabili

Vesaik Mukabili


Vesaik Mukabili
ödeme şeklinde banka, vesaiki (evrakı) ithalatçıya, ihracatçı tarafından alıcıya gönderilen mal ile ilgili belgelerin bedelinin ödenmesi kaydıyla teslim eder. 

Detaylı bilgi için size en yakın şubemiz ile görüşebilirsiniz.

Özellikler

Bu ödeme şeklinde bankalar, ödemenin yapılmasını taahhüt etmemekle birlikte, ödeme yapılmadan önce malın gümrükten çekilebilmesi için gerekli olan vesaiki ithalatçıya teslim etmedikleri için ihracatçı açısından güvence unsuru oluşturmaktadırlar. İhracatçı malı yükledikten sonra kendi ülkesindeki bir banka aracılığı ile sevk vesaikini, ithalatçının bankasına karşılığının transferinden sonra alıcıya teslim edilmesi koşulu ile gönderebilir.

Kabul Kredili Vesaik Mukabili işlemlerde vesaikler, ithalatçının söz konusu poliçeyi kabul etmesi ya da ihracatçının talep etmesi halinde bankanın da bu poliçeye aval vermesinden sonra teslim edilebilir. Düzenlenecek poliçelerin vadeleri, ithalatçı ve ihracatçı arasındaki anlaşmaya göre mevzuatta belirtilen süreler içinde belirlenir. İhracat bedelinin belirlenen süreler içinde yurda gelmesi gerekir.

Kimler faydalanabilir?

  • KOBİ’ler
  • Ticari firmalar
  • Kurumsal şirketler