Kabul Kredili Ödeme

Kabul Kredili Ödeme


Kabul Kredili Ödeme,
ithalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra, satıcı ile anlaştıkları poliçe / bono vadesinde ödeme yapmasıdır.  

Detaylı bilgi için size en yakın şubemiz ile görüşebilirsiniz.

Özellikler

İhracatçı ile ithalatçı arasındaki anlaşmaya göre, akreditifli, mal mukabili veya vesaik mukabili olarak yapılabilir. Düzenlenecek poliçelerin vadeleri, kabul tarihinden başlamak üzere herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın tarafların anlaşmasına göre belirlenir.

Kimler faydalanabilir?

  • Ticari firmalar
  • Kurumsal şirketler

İthalatçı için Kabul Kredili Ödeme

  • Banka tarafından düzenlenen poliçe / bono üzerine aval verilmesinin istenmesi durumunda ödeme sorumluluğunu banka üstlenmekte olup, bu durumda firma lehine gayrinakdi bir kabul / aval kredisi limiti tesis edilmesi gerekecektir. Açılan Kabul / Aval Kredisi ile ithalatçı, bankanın güvenilirliği ve saygınlığından faydalanmış olur.
  • Kredilendirilen firma, ithal edeceği ürünleri eksiksiz ve uygun bir şekilde elde edeceği garantisini, herhangi bir sermaye bağlamadan elde eder.

İhracatçı için Kabul Kredili Ödeme

  • İhracatçılara vadeli mal satma olanağı ve böylece daha fazla müşteriye ulaşma imkanı sağlar.
  • Söz konusu poliçelere ithalatçının bankası tarafından aval verilmesi durumunda, ihracatçı firmalar poliçeleri iskonto ettirerek kendilerine finansman sağlayabilirler.
  • Forfaiting işlemleri ile ithalatçının borcu karşılığında ihracatçı emrine düzenlediği ileri tarihli poliçe / bonolar, banka tarafından iskonto edilerek ihracatçı firmaya erken ödeme yapılabilmektedir. Bu işlemler ihracatçının likiditesini artırır ve ihracatçı kendisini alıcının ödememe riskinden ve ülke riskinden korumuş olur. Rakiplere göre uzun vadeli satış yapma imkanı doğduğundan, firmanın rekabet ve pazarlama gücü artar.