Akreditifli Ödeme

Akreditifli Ödeme Yöntemi

Akreditifli Ödeme yönteminde ithalatçının bankası, mal ve hizmetlere ilişkin ayrıntıları akreditif şartlarında belirtilen belgelerin ihracatçı tarafından ibrazı karşılığında bedelin ödeneceğini taahhüt eder. 

Detaylı bilgi almak için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Özellikler

İhracatçı, malları eksiksiz ve vadesinde yüklemelidir, aksi takdirde alıcının bankası tarafından ödeme yapılmaz. 

Kimler faydalanabilir?

 • KOBİ’ler
 • Ticari firmalar
 • Kurumsal şirketler

İthalatçı için Akreditifli Ödeme

 • Firma adına ithalat akreditifi açılabilmesi için, firma lehine banka nezdinde bir akreditif kredisi limiti tesis edilmesi gerekmektedir. Yurt dışından ithalat yapan tüm firmalar, gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde, bu krediden yararlanabilir. 
 • Kredilendirilen firma, ithal edeceği ürünleri eksiksiz ve uygun bir şekilde elde edeceği garantisini, herhangi bir sermaye bağlamadan elde etmiş olur. 
 • İthalat Akreditif İskontosu ile vadeli ithalat akreditifleri, ithalatçı ile ihracatçının anlaşarak ortak isteği üzerine ihracatçının bankası tarafından iskonto edilebilmektedir. İhracatçı firmaya akreditif ödeme vadesinden önce, uygun vesaik ibrazı karşılığında ödeme yapılmakta olup, böylece ithalatçı firmaya finansman sağlanmış olmaktadır. Bu finansman metodu daha çok ithalatçının vadeli ödemek istediği, ancak ihracatçının mal bedelini peşin tahsil etmek istediği durumlarda kullanılmaktadır.

İhracatçı için Akreditifli Ödeme

 • İhracat konusu mal bedelini eğer alıcı ödemez ise, akreditifi açan banka ödeyeceği için ihracatçı kendisini garantiye almış olur ve yeni pazarlara daha güvenle girme imkanına kavuşur. 
 • Eğer ihracatçı, alıcının bankasının riskini de almak istemez ise, kendi banlasından akreditife teyit eklemesini talep edebilir.
 • İthalat Akreditif İskontosu ile ihracatçı firmalar lehine açılan vadeli teyitli veya teyitsiz akreditifler, uygun vesaik ibraz edildikten sonra banka tarafından iskonto edilerek, vesaik bedeli ihracatçıya vadesinden önce ödenebilmektedir. İhracatçı firma böylece, nakit kredi kullanmadan kendisine finansman kaynağı yaratmış olur

Türlerine göre akreditifler

 • Teyitli (Confirmed)
 • Teyitsiz (Unconfirmed)

Ödeme şekline göre akreditifler

 • Vadeli (Deferred)
 • Kabul Kredili (Acceptance Credit)
 • Vesaik İbrazında Ödemeli (Sight)
 • Karışık Ödemeli (Mixed Payment)
 • İştira (Negotiation)

Özelliği olan akreditifler

 • Rotatif (Revolving)
 • Red Clause, Green Clause
 • Karşılıklı (Back-to-Back)
 • Devredilebilir (Transferrable)
 • Teminatlı (Stand-by)