KOBİ e-Turuncu Hesap Faiz Oranları


                                           
Hoş Geldin Dönemi Sonrası Faiz Oranları
Türk Lirası Bakiye
Faiz İşlenmeyecek Tutar
Hoş Geldin Faizi
Standart Faiz
Turuncu Ekstralı Faiz (Plus - 2000 Puan)
Turuncu Ekstralı Faiz (Ultra - 4000 Puan)
Turuncu Ekstralı Faiz (Premium - 7500 Puan)
3.000 - 9.999 TL
3.000 TL
%42
%23
%29 
%30 
%32 
10.000 - 49.999 TL

5.000 TL
%42
%23
%29
%30 
%32 
50.000 - 99.999 TL 
7.500 TL
%42
%23
%29
%30 
%32 
100.000 - 249.999 TL 
10.000 TL
%42
%23
%29
%30 
%32 
250.000 - 499.999 TL 
20.000 TL
%42
%23
%29
%30 
%32 
500.000 - 999.999 TL 
30.000 TL
%42
%23
%29
%30 
%32 
1.000.000- 1.999.999 TL
40.000 TL
%42
%23
%29
%30 
%32 
2.000.000- 5.000.000 TL
75.000 TL
%42
%23
%29
%30 
%32 
    
Türk Lirası Bakiye
3.000 - 9.999 TL
Faiz İşlenmeyecek Tutar
3.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%42
Hoş Geldin Dönemi Sonrası Faiz Oranları
Standart Faiz
%23
Turuncu Ekstralı Faiz (Plus - 2000 Puan)
%29
Turuncu Ekstralı Faiz (Ultra - 4000 Puan)
%30
Turuncu Ekstralı Faiz (Premium - 7500 Puan)
%32
Türk Lirası Bakiye
10.000 - 49.999 TL
Faiz İşlenmeyecek Tutar
5.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%42
Hoş Geldin Dönemi Sonrası Faiz Oranları
Standart Faiz
%23
Turuncu Ekstralı Faiz (Plus - 2000 Puan)
%29
Turuncu Ekstralı Faiz (Ultra - 4000 Puan)
%30
Turuncu Ekstralı Faiz (Premium - 7500 Puan)
%32
Türk Lirası Bakiye
50.000 - 99.999 TL 
Faiz İşlenmeyecek Tutar
7.500 TL
Hoş Geldin Faizi
%42
Hoş Geldin Dönemi Sonrası Faiz Oranları
Standart Faiz
%23
Turuncu Ekstralı Faiz (Plus - 2000 Puan)
%29
Turuncu Ekstralı Faiz (Ultra - 4000 Puan)
%30
Turuncu Ekstralı Faiz (Premium - 7500 Puan)
%32
Türk Lirası Bakiye
100.000 - 249.999 TL 
Faiz İşlenmeyecek Tutar
10.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%42
Hoş Geldin Dönemi Sonrası Faiz Oranları
Standart Faiz
%23
Turuncu Ekstralı Faiz (Plus - 2000 Puan)
%29
Turuncu Ekstralı Faiz (Ultra - 4000 Puan)
%30
Turuncu Ekstralı Faiz (Premium - 7500 Puan)
%32
Türk Lirası Bakiye
250.000- 499.999 TL
Faiz İşlenmeyecek Tutar
20.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%42
Hoş Geldin Dönemi Sonrası Faiz Oranları
Standart Faiz
%23
Turuncu Ekstralı Faiz (Plus - 2000 Puan)
%29
Turuncu Ekstralı Faiz (Ultra - 4000 Puan)
%30
Turuncu Ekstralı Faiz (Premium - 7500 Puan)
%32
Türk Lirası Bakiye
500.000- 999.999 TL
Faiz İşlenmeyecek Tutar
30.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%42
Hoş Geldin Dönemi Sonrası Faiz Oranları
Standart Faiz
%23
Turuncu Ekstralı Faiz (Plus - 2000 Puan)
%29
Turuncu Ekstralı Faiz (Ultra - 4000 Puan)
%30
Turuncu Ekstralı Faiz (Premium - 7500 Puan)
%32
Türk Lirası Bakiye
1.000.000- 1.999.999 TL
Faiz İşlenmeyecek Tutar
40.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%42
Hoş Geldin Dönemi Sonrası Faiz Oranları
Standart Faiz
%23
Turuncu Ekstralı Faiz (Plus - 2000 Puan)
%29
Turuncu Ekstralı Faiz (Ultra - 4000 Puan)
%30
Turuncu Ekstralı Faiz (Premium - 7500 Puan)
%32
Türk Lirası Bakiye
2.000.000- 5.000.000 TL
Faiz İşlenmeyecek Tutar
75.000 TL
Hoş Geldin Faizi
%42
Hoş Geldin Dönemi Sonrası Faiz Oranları
Standart Faiz
%23
Turuncu Ekstralı Faiz (Plus - 2000 Puan)
%29
Turuncu Ekstralı Faiz (Ultra - 4000 Puan)
%30
Turuncu Ekstralı Faiz (Premium - 7500 Puan)
%32

*Bakiye 5.000.000 TL’nin üzerinde ise, 5.000.000 TL’nin tamamı yukarıdaki faiz oranları ile, sadece aşan kısmı ise %0,05 faiz oranı ile değerlendirilmektedir.
**Hoş Geldin Dönemi sonrası, Ekstralı Faiz Oranları ile kazanmak için Turuncu Ekstra programı kapsamında aylık harcamalarınızın en az 2.000 TL'sini Turuncu Ekstra Kart'ınız ile yapabilirsiniz.
*** Turuncu Hesaplarınızdaki bakiyeye göre belirlenecek alt limitin üzerinde kalan tutar için faiz kazanırsınız.


Yabancı Para Bakiye Faiz İşlenmeyecek Tutar Hoş Geldin Faizi Standart Faiz
250.000 Dolar'a kadar
2.000 USD %0,50 %0,05
250.000 Euro'ya kadar 3.000 EUR %0,25 %0,05
4.500 Gram Altın'a kadar  100 Gr %0,25 %0,05
250.000 Sterlin'e kadar  3.000 GBP %0,15 %0,05
Yabancı Para Bakiye
250.000 Dolar'a kadar
Faiz İşlenmeyecek Tutar
2.000 USD
Hoş Geldin Faizi
%0,50
Standart Faiz
%0,05
Yabancı Para Bakiye
250.000 Euro'ya kadar
Faiz İşlenmeyecek Tutar
3.000 EUR
Hoş Geldin Faizi
%0,25
Standart Faiz
%0,05
Yabancı Para Bakiye
4.500 Gram Altın'a kadar
Faiz İşlenmeyecek Tutar
100 Gr
Hoş Geldin Faizi
%0,25
Standart Faiz
%0,05
Yabancı Para Bakiye
250.000 Sterlin'e kadar
Faiz İşlenmeyecek Tutar
3.000 GBP
Hoş Geldin Faizi
%0,15
Standart Faiz
%0,05


** Bakiye 250.000 USD/250.000 EUR/4.500 Gram Altın/250.000 GBP üzerinde ise sadece aşan kısma 0.01% faiz uygulanır.*Toplam bakiyenin 2.000.000 TL, 250.000 Dolar, 250.000 Euro ve 250.000 Sterlin'i aşması durumunda, sadece aşan kısına düşük faiz oranı uygulanır.
**e-Turuncu Hesaplara faiz işleyebilmesi için minimum faiz tahakkukunun 0.01 ve üzeri olması gerekir.
*** Hoş geldin süresi 90 gün olup daha önce e-Turuncu Hesap açmamış kişiler için geçerlidir. Bu süre içerisinde hoş geldin faiz oranı piyasa koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak yukarı ya da aşağı yönde güncellenerek birikimlerinizin piyasa koşullarında değerlenmesini sağlar.
**** TL hesaplar için; Hoş Geldin Faiz Oranı, brüt faiz oranı olup vadeli mevduat hesapları için %5 stopaj (vergi kesintisi) uygulanmaktadır. Döviz hesaplar için; Hoş Geldin Faiz Oranı, brüt faiz oranı olup vadeli mevduat hesapları için %20 stopaj (vergi kesintisi) uygulanmaktadır.