Mortgage - SSS


Göster: 

Araçlar

Devir MortgageMetre

Krediniz devretmeye uygun mu?
Mevcut Kredi Aylık Faizi
Mevcut Kredi Kalan Taksit

MortgageMetre

Tutar (TL)
Vade (Ay)
 • Taksit Tutarı0 TL
 • Vade0 Ay
 • Faiz Oranı%0
 • Tahsis Ücreti0 TL
 • Toplam Maliyet%0
*** Örnek vade ve kredi tutarı için toplam maliyeti göstermektedir; toplam maliyete kredi tahsis ücreti, ekspertiz, ipotek tesis  bedeli dahildir. Toplam maliyet oranına sigorta dahil edilmemiştir.

Merak Ettikleriniz

Kat mülkiyeti olmayan konutlara kredi verilebilir mi?

Kat irtifakı olması ve %70'i tamamlanmış olması koşulu ile verilebilir.

Mortgage başvuru belgeleri nelerdir?

  Gerçek Kişiler İçin Ortak Belgeler
 • Nüfus cüzdanı ön ve arka yüzünün fotokopisi
 • Son 3 aya ait ikametgâh belgesi ya da ödenmiş olan telefon ( cep tel hariç) su, elektrik, doğalgaz faturalarından biri
 • Satın alınacak/ipotek verilecek taşınmazın tapu fotokopisi
 • Aile bilgilerini içeren barkodlu Nüfus Kayıt Örneği
 • Webtapu aracılığıyla temin edilmiş barkodlu Taşınmazlar Listesi Belgesi

Bu belgelere ek olarak, çalışma durumuna göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.

Ücretli çalışanlar:
 • Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya maaş yazısı
 • Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri

Emekliler: 
 • İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi
 • Gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi

Serbest meslek sahipleri:
 • Son yıla ait vergi levhası fotokopisi
 • Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti

Firma ortakları:
 • Son yıla ait noter onaylı imza sirküleri
 • Son yıla ait vergi levhası fotokopisi
 • Son 3 yıla ait onaylı bilanço ve gelir tablosu ile son ay mizanı
 • Sermaye ortaklık yapısını ve şirket ana sözleşmesini gösteren ticaret sicil gazetesi

Çiftçiler: 
 • Çiftçilik belgesi 

Konut Finansmanı Sistemi (kısaca mortgage) nedir ?

Mortgage uzun vadeli ipotekli konut kredisi anlamına gelmekte olup dünyada konut edinmede yaygın olarak kullanılan finansman yöntemlerinden biridir. Sistem başta bankalar olmak üzere, bu amaçla kurulmuş finans kuruluşlarınca, konut üzerine tesis edilecek ipotek karşılığında, 30 yıl gibi uzun vadelerde kredi kullandırılması esasına dayanmaktadır.

Dövize endeksli Mortgage’ımı devrederek TL ödemeye devam edebilir miyim?

Mevcut mortgage'ınızı USD, EUR ya da farklı bir para cinsi ile kullanmış olabilir, ancak artık kredinizdeki kur riskini taşımak istemeyebilirsiniz. Bu durumda kredinizi devrederken, para birimini TL'ye çevirebilirsiniz.

Mortgage sisteminde konutun değeri nasıl tespit edilecektir?

Sistem vasıtası ile satın alınacak konutların değerlemesinin uzun vadede konut finansmanı kuruluşlarınca SPK'nın lisanslı eksperlerine yaptırılması amaçlanmıştır.

Konut sahibi olmak isteyen tüketiciler, kredi kullanırken nelere dikkat etmelidirler?

İlk dikkat edilmesi gereken husus, ödeme gücünün belirlenmesidir. Sistemde vadeler uzun olduğu için vade boyunca tüketicinin sürekli ve düzenli gelire sahip olması gerekmektedir. Diğer önemli husus ise kredinin türünün seçilmesidir. Sabit faizli kredilerde taksit tutarı kredi vadesi boyunca sabit kalırken, belli bir endekse dayalı değişken faizli kredilerde taksit tutarı endekse göre değişecektir.

Mortgage Yasası’nda hangi krediler konut finansmanı kapsamındadır?

Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ile bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler konut finansmanı kapsamındadır. İnşa halindeki konutlar da sisteme dahildir. Ancak konut finansmanı kuruluşlarının menkul kıymetleştirme işlemlerinde yapı kullanım izni alınmış (iskanı alınmış) konutlar söz konusu olacağı için bankalar bu tür yapılar için kullandırdıkları kredileri ve kat irtifakı tapusu ile açmış oldukları bitmiş durumdaki evlere açılan kredileri yasa kapsamında menkul kıymet haline getiremeyeceklerdir.

Kredimi devrederken nelere dikkat etmeliyim?

Mevcut mortgage'ınızın refinansmanının sizin için avantajlı olup olmadığını mevcut kredinin şartları ve güncel piyasa koşulları belirleyecektir. Aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:
 • Kredinizin kalan anapara tutarı 
 • Kredinizin mevcut faiz oranı 
 • Kredinizin kalan vadesi, 
 • Mevcut kredinizi kapatırken “Erken Ödeme Ücreti” ödeyip ödemeyeceğiniz (5582 sayılı Mortgage Yasası gereği, 06 Mart 2007'den sonra kullandırılan sabit faizli konut kredilerinin erken kapanması halinde, kredinin kullanıldığı kurum, kalan anapara tutarının %2’si kadar erken ödeme ücreti talep edebilir) 
 • Mevcut kredinizi kapatırken İpotek fek masrafı vb. birtakım ücretler ödeyip ödemeyeceğiniz 
 • Açılacak yeni kredi için dosya ücreti, ekspertiz bedeli, ipotek masrafı, sigorta masrafı vb. ücretler ödeyip ödemeyeceğiniz 

Mortgage’ımı devrederken faiz oranını düşürebilir miyim?

Konut kredileri faiz oranları, finansal piyasalardaki iyileşmelere paralel olarak düşmüş olabilir ve sizin kullanmış olduğunuz kredinin faiz oranı, güncel piyasa faizlerine göre çok yüksek kalmış olabilir. Bu durumda kredinizi devrederken faiz oranını da düşürebilirsiniz.

Mortgage’ımı devrederken vadesini kısaltabilir miyim ya da uzatabilir miyim?

Ödeyebileceğiniz aylık taksit tutarına göre, mevcut kredinizin vadesini istediğiniz gibi uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz.

Mortgage’ımı devrederken taksitlerimi düşürebilir ya da yükseltebilir miyim?

Kredinizi devrederken, aylık taksit ödemelerinizi o anki bütçenize uygun olacak şekilde düşürebilir ya da borcunuzu çok daha kısa sürede bitirmek için yükseltebilirsiniz.

Mortgage’ımı devredebilir miyim?

Kullanmış olduğunuz mortgage'ın piyasa şartlarının veya sizin şartlarınızın değişmesi ile birlikte artık sizin için avantajlı olmadığını düşünüyorsanız, kredinizi devredebilirsiniz.
Göz atın...
Dijital Bankacılık

ING Mobil, İnternet Şubesi ve ATM'lerimizle 7/24 hizmetinizdeyiz...

Detaylı bilgi için tıklayın.